Trắc nghiệm Thuế máu có đáp án

Trắc nghiệm Thuế máu có đáp án

Câu 1: Nguyễn Ái Quốc là tên gọi của Chủ tích Hồ Chí Minh thời kì nào ?

A. Thời kì niên thiếu Bác sống ở Huế.

B. Thời kì Bác hoạt động cách mạng ở nước ngoài.

C. Thời kì Bác lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống Pháp.

D. Thời kì Bác lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống Mĩ.

Chọn đáp án: C

Câu 2: Đoạn trích Thuế máu nằm ở chương thứ mấy của tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp ?

A. Chương I

B. Chương II

C. Chương III

D. Chương IV

Chọn đáp án: A

Câu 3: Bản án chế độ thực dân Pháp được viết bằng tiếng gì ?

A. Tiếng Trung      C. Tiếng Pháp

B. Tiếng Việt      D. Tiếng Nga

Chọn đáp án: C

Câu 4: Nội dung chủ yếu của bản án chế độ thực dân Pháp là gì?

A. Tố cáo và lên án những tội ác tày trời của thực dân Pháp trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá,...

B. Thể hiện tình cảm tủi nhục , khốn khổ của những người dân ở các sứ thuộc địa trên thế giới.

C. Bước đầu vạch ra đường lối đấu tranh cách mạng đúng đắn cho các nước thuộc địa để tự giải phóng, giành độc lập.

D. Gồm ý A, B, C.

Chọn đáp án: D

Câu 5: Nguyên nhân chính của việc các quan cai trị thực dan thay đổi thái độ đối với người dân thuộc địa?

A. Vì chính quyền thực dân muốn thực hiện chính sách cai trị mới.

B. Vì chính quyền thực dân muốn biến những người dân thuộc địa thành tấm bia đỡ đạn cho chúng trong cuộc chiến tranh phi nghĩa.

C. Vì chính quyền thực dân muốn giúp đỡ những người dân thuộc địa có một cuộc sống tốt hơn.

D. Vì chính quyền thực dân muốn những người dân thuộc địa phải phục tùng họ tôt hơn nữa.

Chọn đáp án: B

Câu 6: Cụm từ “cuộc chiến tranh vui tươi" mà Nguyễn ái Quốc sử dụng trong đoạn trích thuế máu nói về cuộc chiến tranh nào ?

A. Cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918)

B. Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

C. Cuộc chiến tranh Pháp - Phổ(đức) (1870 - 1871)

D. Cuộc Chiến tranh mà pháp tiến hành để mở rộng thuộc địa

Chọn đáp án: A

Câu 7: . Dòng nào nói đúng nhất giọng điệu chủ đạo của câu “ấy thế mà cuộc chiến tranh vui tươi vừa bùng nổ, thì lập tức họ biến thành những đứa “con yêu", những người “bạn hiền" của các quan cai trị phụ mẫu nhân hậu, thậm chí của cả các quan toàn quyền lớn, toàn quyền bé nữa" ?

A. Giọng lạnh lùng, cay độc.      C. Giọng mỉa mai, châm biếm.

B. Giọng đay nghiến, cay nghiệt.      D. giọng thân tình, suồng sã.

Chọn đáp án: C

Câu 8: Nội dung chính của câu văn sau là gì ?

“ Nhưng hộ đã phải trả bằng một cái giá khá đắt cái vinh dự đột ngột ấy, vì để bảo vệ cho cái công lí và tự do mà chính họ không được hưởng một tí nào, họ đã phải đột ngột xa lìa vợ con, rời bỏ mảnh ruộng hoặc đàn cừu của ho, để vượt đại dương, đi phơi thây trên các bãi chiến trường Châu Âu"

(Thuế máu)

A. Thể hiện nỗi buồn của những người dân tộc thuộc địa khi phải xa lìa vợ con để ra mặt trận.

B. Thể hiện số phận bi thảm của những người dân thuộc địa bị bọn thực dân đẩy ra thuộc địa.

C. Thể hiện sự đối sử tàn tệ của bọn thực dân đối với những người dân thuộc địa.

D. Thể hiện số phận bi thảm của những người dân thuộc địa ở địa phương.

Chọn đáp án: B

Câu 9: Theo lời tổng kết của tác giả “Bản án chế độ thực dân Pháp”, có bao nhiêu người dân thuộc địa đã chết trong cuộc chiến tranh phi nghĩa đó?

A. 70 vạn người      C. 10 vạn người

B. 9 vạn người      D. 8 vạn người

Chọn đáp án: D

Câu 10: Đoạn văn sau thể hiện phương thức biểu đạt gì?

Đây! Chế độ lính tình nguyện ấy được tiến hành như thế này : Vị "chúa tỉnh" - mỗi viên công sứ ở Đông Dương quả là một vị "chúa tỉnh" - ra lệnh cho bọn quan lại dưới quyền, trong một thời gian dài nhất định phải nộp cho đủ số người nhất định. bằng cách nào, điều đó không quan trọng. các quan cứ liệu mà xoay xở. Mà cái ngón xoay xở kiểu Đ thì các ông tướng thạo hết chỗ nói, nhất là xoay cở làm tiền.

(Thuế máu)

A. Phương thức nghị luận + tự sự.

B. Phương thức nghị luạn + thuyết minh.

C. Phương thức nghị luận + miêu tả.

D. Phương thức miêu tả + tự sự.

Chọn đáp án: A

Câu 11: Ý nào dưới đây không thể hiện hành động trốn tránh và chống đối việc phải "đi lính tình nguyện" của những người dân thuộc địa ?

A. [...] bước chân vào trại lính là họ tìm mọi cơ hội để trốn thoát.

B. Còn những người nào thấy không thể thoát khỏi số phận hẩm hiu, thì tìm cách là cho mình nhiểm phải những bệnh nặng nhất.

C. Những cuộc biểu tình đổ máu ở Cao Miên, những vụ bạo động ở Sài gòn, ở Biên Hoà và ở nhiều nơi khác nữa...

D. Đùng một cái, họ (những người bản xứ) được phong cho cái danh hiệu tối cao là "chiến sĩ bảo vệ công lí và tự do".

Chọn đáp án: D

Câu 12: Thái độ của các quan cai trị thực dân đối với những người dân thuộc địa sau khi chiến tranh kết thúc như thế nào?

A. Rũ bỏ mọi lời hứa hẹn và đối xử tàn tệ đối với những người dân thuộc địa.

B. Rũ bỏ mọi lời hứa hẹn.

C. Đối xử tàn tệ đối với những người dân thuộc địa.

D. Nồng nhiệt chào đón họ trở về.

Chọn đáp án: A

Câu 13: Có thể thay từ " bỏ xác" trong câu "một số khác đã bỏ xác tại những miền hoang vu thơ mộng vùng Ban-căng" bằng từ nào?

A. Hi sinh.      C. Bỏ mạng.

B. Từ trần.      D. Qua đời.

Chọn đáp án: C

Câu 14: Nghĩa của từ "tấp nập" là gì ?

A. Gợi tả tình trạng lộn xộn, ồn ào, không ổn định, không yên.

B. Gợi tả quang cảnh đông người hoạt động qua lại nhộn nhịp.

C. Tỏ ra hăm hở, phấn khởi cùng đua nhau làm một việc gì.

D. Có những cử chỉ, điệu bộ tỏ ra muốn làm ngay một điều gì đó.

Chọn đáp án: B

Câu 15: Có thể thay thế từ "tấp nập" trong câu "Các bạn đã tấp nập đầu quân" bằng từ nào?

A. tất bật.      C. tấp tểnh.

B. huyên náo.      D. nô nức.

Chọn đáp án: D

Câu 16: Những tư liệu tác giả đưa ra trong đoạn trích Thuế máu có tính chất như thế nào?

A. Phong phú.      C. Cụ thể.

B. Xác thực.      D. Cả A, B, C.

Chọn đáp án: D

Câu 17: Sự ra đời của tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” có tác dụng như thế nào?

A. Đã giải phóng các dân tộc bị ấp bức ra khỏi “gông xiềng” của chủ nghĩa thực dân.

B. Khơi dậy ý chí đấu tranh của các dân tộc bị áp bức, đồng thời tạo nên một làn sóng đấu tranh giải phóng dân tộc ở các thuộc địa.

C. Giáng đòn tấn công quyết liệt vào chủ nghĩa thực dân, đồng thời vạch ra con đường cách mạng và tương lai cho các dân tộc bị áp bức.

D. Làm cho bọn thực dân khiếp sợ và không dám tiếp tục bóc lột nhân dân các thuộc địa.

Chọn đáp án: C

Câu 18: Theo Nguyễn Ái Quốc, nguyên nhân chính của việc bọn quan cai trị thực dân thay đổi thái độ đối với dân thuộc địa là gì?

A. Vì chính quyền thuộc địa có chủ trương mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân thuộc địa.

B. Vì chính quyền thực dân muốn biến những người dân thuộc địa thành tấm bia đỡ đạn cho chúng trong các cuộc chiến tranh phi nghĩa.

C. Vì chính quyền thuộc địa hực hiện một chính sách cai trị hoàn toàn khác với trước đó.

D. Vì chính quyền thuộc địa, những người dân thuộc địa sẽ đứng lên chống lại chúng.

Chọn đáp án: B

Câu 19: Giọng điệu chủ yếu trong đoạn trích “Thuế máu” là gì?

A. Giọng điệu vừa đanh thép, vừa mỉa mai chua chát.

B. Giọng điệu biểu cảm, giàu hình tượng.

C. Giọng điệu tán dương và tâng bốc.

D. Giọng điệu hùng hồn, giàu sức thuyết phục.

Chọn đáp án: A

Xem thêm các câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 8 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Ngữ văn 8 hay khác:

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Học tốt toán 8 - Thầy Phan Toàn

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 8 - Cô Mỹ Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Loạt bài 1000 câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 8 gồm đầy đủ các câu hỏi trắc nghiệm về các tác phẩm, Tiếng Việt, Tập làm văn lớp 8 giúp bạn yêu thích môn Ngữ Văn 8 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.