Giải SBT Hóa học 10 trang 14 Cánh diều

Với Giải SBT Hóa học 10 trang 14 trong Bài 5: Lớp, phân lớp và cấu hình electron Sách bài tập Hóa học lớp 10 Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi & làm bài tập Hóa học 10 trang 14.

Giải SBT Hóa học 10 trang 14 Cánh diều

Bài 5.7 trang 14 sách bài tập Hóa học 10: Nguyên tử O có 8 electron. Biểu diễn sự sắp xếp electron trong nguyên tử O theo orbital nào sau đây là đúng?

Nguyên tử O có 8 electron. Biểu diễn sự sắp xếp electron trong nguyên tử O theo orbital

Quảng cáo

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Cách biểu diễn cấu hình electron theo orbital:

- Viết cấu hình electron của nguyên tử.

- Biểu diễn mỗi AO bằng một ô vuông, các AO trong cùng một phân lớp thì viết liền nhau, các AO khác phân lớp thì viết tách nhau. Thứ tự các ô orbital từ trái sang phải theo thứ tự như ở cấu hình electron.

- Điền electron vào từng ô AO theo thứ tự lớp và phân lớp, mỗi electron biểu diễn bằng 1 mũi tên.

+ Trong mỗi phân lớp, electron được phân bố sao cho số electron độc thân là lớn nhất.

+ Electron được điền vào các ô orbital theo thứ tự từ trái sang phải.

+ Trong một ô AO, electron đầu tiên được biểu diễn bằng mũi tên quay lên, electron thứ hai được biểu diễn bằng mũi tên quay xuống.

Sự sắp xếp electron trong nguyên tử O theo orbital là:

Nguyên tử O có 8 electron. Biểu diễn sự sắp xếp electron trong nguyên tử O theo orbital

Bài 5.8 trang 14 sách bài tập Hóa học 10: Các nguyên tử Ne, Na và F có Z lần lượt là 10, 11 và 9. Cấu hình electron của Ne, Na+ và F- tương ứng là:

A. 1s22s22p6; 1s22s22p63s1 và 1s22s22p5.

B. đều có cấu hình 1s22s22p6.

C. 1s22s22p6; 1s22s22p5 và 1s22s22p4.

D. 1s22s22p6; 1s22s22p5; 1s22s22p3.

Quảng cáo


Lời giải:

Đáp án đúng là: B

- Ne (Z = 10) có cấu hình electron: 1s22s22p6.

- Na (Z = 11) có cấu hình electron: 1s22s22p63s1

Na nhường 1 electron để tạo thành ion Na+.

Cấu hình electron của Na+ là: 1s22s22p6.

- F (Z = 9) có cấu hình electron: 1s22s22p5

F nhận 1 electron để tạo thành ion F-.

Cấu hình electron của F- là: 1s22s22p6.

Bài 5.9 trang 14 sách bài tập Hóa học 10: Biết rằng điện tích hạt nhân của C, N, O và F lần lượt là 6, 7, 8, 9. Ghép mỗi cấu hình electron ở cột A với nguyên tử/ ion thích hợp ở cột B.

Biết rằng điện tích hạt nhân của C, N, O và F lần lượt là 6, 7, 8, 9

Quảng cáo

Lời giải:

a ghép với 2; b ghép với 1; c ghép với 4; d ghép với 3.

Giải thích:

1. O (Z = 8) có cấu hình electron 1s22s22p4.

2. C (Z = 6) có cấu hình electron 1s22s22p2

C nhường 2 electron được ion C2+ có cấu hình electron: 1s22s2.

3. N (Z = 7) có cấu hình electron 1s22s22p3

N nhận 3 electron được ion N3- có cấu hình electron 1s22s22p6.

4. F (Z = 9) có cấu hình electron: 1s22s22p5.

Bài 5.10 trang 14 sách bài tập Hóa học 10: Trong các nguyên tử N (Z = 7), O (Z = 8), F (Z = 9) và Ne (Z = 10), nguyên tử có nhiều electron độc thân nhất là

A. N.

B. O.

C. F.

D. Ne.

Quảng cáo

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

Trong các nguyên tử N, O, F và Ne, nguyên tử có nhiều electron độc thân nhất

Vậy nguyên tử N có nhiều electron độc thân nhất (3 electron độc thân).

Bài 5.11 trang 14 sách bài tập Hóa học 10: Nối mỗi cấu hình electron của nguyên tử ở cột A với các loại nguyên tố hóa học thích hợp ở cột B.

Nối mỗi cấu hình electron của nguyên tử ở cột A với các loại nguyên tố hóa học thích hợp

Lời giải:

a ghép với 3; b và d ghép với 2; c ghép với 1.

Giải thích:

a) 1s22s22p6: Nguyên tử có 8 electron ở lớp ngoài cùng nên là nguyên tử của nguyên tố khí hiếm.

b) 1s22s22p5: Nguyên tử có 7 electron ở lớp ngoài cùng nên là nguyên tử của nguyên tố phi kim.

c) 1s22s22p63s1: Nguyên tử có 1 electron ở lớp ngoài cùng nên là nguyên tử của nguyên tố kim loại.

d) 1s22s22p63s23p3: Nguyên tử có 5 electron ở lớp ngoài cùng nên là nguyên tử của nguyên tố phi kim.

Lời giải sách bài tập Hóa học lớp 10 Bài 5: Lớp, phân lớp và cấu hình electron Cánh diều hay khác:

Xem thêm lời giải sách bài tập Hóa học lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên