Nhiệm vụ 7 trang 73, 74 SBT Hoạt động trải nghiệm 10 Chân trời sáng tạo

Lời giải bài tập & trả lời câu hỏi Nhiệm vụ 7 trang 73, 74 sách bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 10 trong Chủ đề 8: Định hướng học tập và rèn luyện theo nhóm nghề lựa chọn sách Chân trời sáng tạo giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT HĐTN 10.

Nhiệm vụ 7 trang 73, 74 SBT Hoạt động trải nghiệm 10 Chân trời sáng tạo

Bài tập 1 trang 73 sách bài tập HĐTN 10: Sắm vai nhà tham vấn giúp các bạn khi gặp vấn đề dưới đây:

Vấn đề cần được

tham vấn

Mục đích

tham vấn

Nội dung tham vấn

Cách thức tham vấn

Lựa chọn các môn học chưa phù hợp với năng lực

………………….

…………………

………………….

…………………

………………….

…………………

Năng lực của bản thân chưa phù hợp với nghề yêu thích.

………………….

…………………

………………….

…………………

………………….

…………………

Chưa xác định được năng lực của bản thân

………………….

…………………

………………….

…………………

………………….

…………………

Người thân, gia đình không ủng hộ với sự lựa chọn nghề của bản thân

………………….

…………………

………………….

…………………

………………….

…………………

Lựa chọn nghề chưa phù hợp với điều kiện gia đình

………………….

…………………

………………….

…………………

………………….

…………………

Lựa chọn nghề theo trào lưu mà không xác định được năng lực của bản thân.

………………….

…………………

………………….

…………………

………………….

…………………

Quảng cáo

Trả lời:

Vấn đề cần được

tham vấn

Mục đích

tham vấn

Nội dung tham vấn

Cách thức tham vấn

Lựa chọn các môn học chưa phù hợp với năng lực

Lựa chọn được các môn học phù hợp

Lựa chọn các môn học phù hợp

Nói chuyện trực tiếp

Năng lực của bản thân chưa phù hợp với nghề yêu thích.

Rèn luyện, trau dồi năng lực phù hợp với nghề yêu thích.

Tìm ra năng lực của bản thân phù hợp với nghề yêu thích.

Trao đổi qua các kênh định hướng nghề nghiệp.

Chưa xác định được năng lực của bản thân

Xác định được năng lực của bản thân

Xác định được năng lực của bản thân

Trao đổi trực tiếp

Người thân, gia đình không ủng hộ với sự lựa chọn nghề của bản thân

Thuyết phục người thân, gia đình ủng hộ với sự lựa chọn nghề của bản thân

Thuyết phục người thân, gia đình ủng hộ với sự lựa chọn nghề của bản thân

Trao đổi trực tiếp

Lựa chọn nghề chưa phù hợp với điều kiện gia đình

Lựa chọn được nghề phù hợp với điều kiện gia đình

Lựa chọn được nghề phù hợp với điều kiện gia đình

Trao đổi trực tiếp

Lựa chọn nghề theo trào lưu mà không xác định được năng lực của bản thân.

Lựa chọn nghề theo năng lực của bản thân.

Lựa chọn nghề theo năng lực của bản thân.

Trao đổi trực tiếp

Bài tập 2 trang 74 sách bài tập HĐTN 10: Chia sẻ những khó khăn và cách giải quyết của em trong định hướng học tập nghề nghiệp.

Khó khăn trong định hướng học tập nghề nghiệp

Đề xuất cách giải quyết

1……………………………………….

………………………………………..

……………………………………….

………………………………………..

2……………………………………….

………………………………………..

……………………………………….

………………………………………..

3……………………………………….

………………………………………..

……………………………………….

………………………………………..

4……………………………………….

………………………………………..

……………………………………….

………………………………………..

5……………………………………….

………………………………………..

……………………………………….

………………………………………..

Quảng cáo


Trả lời:

Khó khăn trong định hướng học tập nghề nghiệp

Đề xuất cách giải quyết

1. Không xác định được ngành nghề phù hợp với năng lực.

Xác định năng lực, khả năng của bản thân để lựa chọn ngành nghê phù hợp.

2. Người thân, gia đình không ủng hộ với sự lựa chọn nghề của bản thân

Thuyết phục người thân ủng hộ, chứng minh cho họ thấy mình hoàn toàn phù hợp với công việc này.

3. Lựa chọn nghề chưa phù hợp với điều kiện gia đình

Tìm nghề nghiệp phù hợp với điều kiện gia đình.

4. Lựa chọn nghề theo trào lưu mà không xác định được năng lực của bản thân.

Cần xác định rõ sở thích và đam mê của bản thân

5. Lựa chọn các môn học chưa phù hợp với năng lực

Lựa chọn các môn học phù hợp với năng lục của bản thân, ngành nghề mình chọn.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 10 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên