SBT Tiếng Anh 10 trang 22 Unit 2 Speaking - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 22 Unit 2 Speaking sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Friends Global.

SBT Tiếng Anh 10 trang 22 Unit 2 Speaking - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 22 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Label pictures 1-9 with the words below (Gắn nhãn các hình ảnh 1-9 với các từ bên dưới)

SBT Tiếng Anh 10 trang 22 Unit 2 Speaking | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Quảng cáo

Đáp án:

1. life jacket

2. rucksack paddles

3. boots

4. helmet

5. rope

6. dinghy

7. paddles

8. safety harness

9. poles

Hướng dẫn dịch:

1. áo phao

2. mái chèo ba lô

3. ủng

4. mũ bảo hiểm

5. sợi dây

6. xuồng ba lá

7. mái chèo

8. dây an toàn

9. cực

2 (trang 22 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Which pieces of equipment from exercise 1 do you use for … (Bạn sử dụng những phần thiết bị nào từ bài tập 1 cho…)

1. rock climbing

2. kayaking

3. walking / hiking

Quảng cáo


Gợi ý:

1. helmet, safety harness, rope

2. life jacket, helmet, paddles

3. rucksack, boots, poles

Hướng dẫn dịch:

1. leo núi: mũ bảo hiểm, dây an toàn, dây

2. chèo thuyền kayak: áo phao, mũ bảo hiểm, mái chèo

3. đi bộ / đi bộ đường dài: ba lô, ủng, cọc

3 (trang 22 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Choose the correct words to complete the sentences about the photo below. (Chọn các từ đúng để hoàn thành các câu về bức ảnh dưới đây.)

1. The photo seems / shows two children on a climbing wall.

2. They look / look as if quite young.

3. The boy on / at the left is looking down.

4. At / In the background, there are some buildings.

5. It looks as / like if the boys are having a good time.

Quảng cáo

Đáp án:

1. shows

2. look

3. on

4. In

5. as

Hướng dẫn dịch:

1. Bức ảnh chụp hai đứa trẻ đang leo tường.

2. Họ trông khá trẻ.

3. Cậu bé bên trái đang nhìn xuống.

4. Ở phía sau, có một số tòa nhà.

5. Có vẻ như các chàng trai đang có một khoảng thời gian vui vẻ.

4 (trang 22 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the Speaking Strategy. Then write five sentences to describe the photo below. Use phrases from exercise 3 (Đọc Chiến lược Nói. Sau đó, viết năm câu để mô tả bức ảnh dưới đây. Sử dụng các cụm từ trong bài tập 3)

SBT Tiếng Anh 10 trang 22 Unit 2 Speaking | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Quảng cáo

(Học sinh tự thực hành)

5 (trang 22 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Read the examiner’s questions in the task and make notes (Đọc câu hỏi của giám khảo trong nhiệm vụ và ghi chú)

Describe the photo and answer the questions.

1. Why do some people enjoy doing risky sports?

2. Is doing risky sports the best way to see spectacular scenery, in your opinion? Why? / Why not?

Hướng dẫn dịch:

Mô tả bức ảnh và trả lời các câu hỏi.

1. Tại sao một số người thích chơi các môn thể thao mạo hiểm?

2. Theo bạn, tập các môn thể thao mạo hiểm có phải là cách tốt nhất để ngắm nhìn phong cảnh ngoạn mục? Tại sao? / Tại sao không?

(Học sinh tự thực hành)

6 (trang 22 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Now do the task using your notes from Exercise 5 (Bây giờ làm nhiệm vụ bằng cách sử dụng ghi chú của bạn từ Bài tập 5)

(Học sinh tự thực hành)

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Friends Global sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác