SBT Tiếng Anh 10 trang 5 Unit I Grammar - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 trang 5 Unit I Grammar sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh 10 Friends Global.

SBT Tiếng Anh 10 trang 5 Unit I Grammar - Friends Global (Chân trời sáng tạo)

1 (trang 5 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Complete the dialogues with the correct present simple form of the verbs in brackets. (Hoàn thành các đoạn hội thoại với dạng hiện tại đơn đúng của các động từ trong ngoặc.)

1. A: (you / go) to the gym every day?

B: No, I (not go) every day. I (go) three times a week.

2. A: (Sam / study) at your school?

B: No, he (not study) there. He (study) at a private school.

3. A: Does your mother (teach) English?

B: Yes, she does. She also (teach) French and Spanish. She (be) very good at languages.

4. A: (your parents / work) in London?

B: No, they don't. They both (work) in Oxford.

5. A: (you / practise) much before you perform a new play?

B: Yes, we (practise) for weeks before the first performance, and the director (make) a lot of changes.

Quảng cáo

Đáp án:

1. Do you go; don’t go; go

2. Does Sam study; doesn’t study; studies

3. teach; teaches; ‘s

4. Do your parents work; work

5. Do you practise; practise; makes

Hướng dẫn dịch:

1. A: Bạn có đến phòng tập thể dục mỗi ngày không?

B: Không, tôi không đi hàng ngày. Tôi đi ba lần một tuần.

2. A: Sam có học ở trường của bạn không?

B: Không, anh ấy không học ở đó. Anh ấy học tại một trường tư thục.

3. A: Mẹ bạn có dạy tiếng Anh không?

B: Có, bà ấy có. Bà ấy cũng dạy tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. Bà ấy rất giỏi ngôn ngữ.

4. A: Bố mẹ bạn có làm việc ở London không?

B: Không, họ không. Cả hai đều làm việc ở Oxford.

5. A: Bạn có luyện tập nhiều trước khi thực hiện một vở kịch mới không?

B: Có, chúng tôi luyện tập nhiều tuần trước buổi biểu diễn đầu tiên, và đạo diễn đã thay đổi rất nhiều.

2 (trang 5 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Complete the voice message with the correct present continuous form of the verbs in brackets. (Hoàn thành tin nhắn thoại với dạng hiện tại tiếp diễn đúng của các động từ trong ngoặc.)

Hi Steve! It's Sean. How are things? I hope you are well. (1. you /have) a good time in Hull? I (2. call) from my grandparents'house in Cornwall. My sister and I (3. stay) here for a couple of weeks, and we (4. enjoy) it a lot. I (5. plan) to study for my exams later, but now I (6. relax). I'm not totally lazy, though - I (7. run) every morning. Jake and I (8. think) about spending a month in Spain. Would you like to go with us? Let me know! Well, the sun (9. shine) so I think I'll go for a walk. Bye!

Quảng cáo


Đáp án:

1. Are you having

2. ’m calling

3. are staying

4. are enjoying

5. am planning

6. am relaxing

7. am running

8. are thinking

9. is shining

Hướng dẫn dịch:

Chào Steve! Là Sean. Mọi thứ thế nào? Tôi hy vọng bạn khỏe. Bạn đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Hull? Tôi đang gọi từ nhà của ông bà tôi ở Cornwall. Em gái tôi và tôi sẽ ở đây trong vài tuần, và chúng tôi đang tận hưởng điều đó rất nhiều. Tôi dự định học cho các kỳ thi của mình sau này, nhưng bây giờ tôi đang thư giãn. Tuy nhiên, tôi không hoàn toàn lười biếng - tôi chạy bộ mỗi sáng. Jake và tôi đang suy nghĩ về việc dành một tháng ở Tây Ban Nha. Bạn có muốn đi cùng chúng tôi? Cho tôi biết! Chà, mặt trời đang chói chang nên tôi nghĩ tôi sẽ đi dạo. Từ biệt!

3 (trang 5 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Match sentences a-f with the uses of the present tense (1-6). (Nối câu a-f với cách sử dụng thì hiện tại (1-6).)

SBT Tiếng Anh 10 trang 5 Unit I Grammar | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Quảng cáo

Đáp án:

1. c

2. e

3. f

4. b

5. d

6. a

Hướng dẫn dịch:

a. Tôi sẽ đến London lúc 6 giờ sáng ngày mai

b. Trái đất quay quanh mặt trời.

c. Tôi luôn chơi bóng rổ vào các ngày thứ Bảy.

d. Họ đang dành rất nhiều thời gian cho nhau trong những ngày này.

e. Tôi cần một số trợ giúp với bài tập về nhà.

f. Nhìn ra bên ngoài đi - tuyết đang rơi!

4 (trang 5 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Complete the sentences with the correct present simple or present continuous form of the verbs in brackets. (Hoàn thành các câu với dạng hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn đúng của các động từ trong ngoặc.)

1. Josh … at least one point in every game ne plays. (score)

2. I … that they will give Kate a place on the team. (believe)

3. Susan … to finish her homework today. (try)

4. My dad … Chinese food tonight. (cook)

5. My brother loves books. He … a book every week. (read)

6. I … all of my old Friends DVDs this week. (watch)

7. Sam … before 7 a.m., even on Sundays. (get up)

8. Look out of the window. A big storm … (come)

9. Lisa usually … video games when she gets home. (play)

10. I … what you're saying, but I don't agree with it. (understand)

Quảng cáo

Đáp án:

1. scores

2. believe

3. is trying

4. is cooking

5. reads

6. ’m watching

7. gets up

8. is coming

9. plays

10. understand

Hướng dẫn dịch:

1. Josh ghi ít nhất một điểm trong mỗi trận đấu.

2. Tôi tin rằng họ sẽ cho Kate một vị trí trong đội.

3. Hôm nay Susan đang cố gắng hoàn thành bài tập về nhà của mình.

4. Tối nay bố tôi đang nấu món ăn Trung Quốc.

5. Anh trai tôi rất thích sách. Anh ấy đọc một cuốn sách mỗi tuần.

6. Tôi đang xem tất cả các DVD Những người bạn cũ của mình trong tuần này.

7. Sam dậy trước 7 giờ sáng, kể cả vào Chủ nhật.

8. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Một cơn bão lớn đang đến.

9. Lisa thường chơi trò chơi điện tử khi cô ấy về nhà.

10. Tôi hiểu những gì bạn đang nói, nhưng tôi không đồng ý với điều đó.

5 (trang 5 SBT Tiếng Anh 10 Friends Global)Complete the email with the correct present simple or present continuous form of the verbs in brackets. (Hoàn thành email với dạng hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn đúng của các động từ trong ngoặc.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 5 Unit I Grammar | Friends Global (Chân trời sáng tạo) Sách bài tập Tiếng Anh 10

Đáp án:

1. is

2. ’re having

3. ‘m enjoying

4. put on

5. ’re working

6. has

7. ’re practising

8. ’m trying

9. ’m playing

10. forget

11. believe

12. are travelling

13. ’re

14. hope

Hướng dẫn dịch:

Tới: buren@email.com

Chào Lauren,

Mọi thứ như thế nào? Tôi hy vọng bạn sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời tại trại bóng đá tuần này. Tôi đang thích dự án phim truyền hình mùa hè của mình. Mỗi mùa hè, chúng tôi trình diễn một vở kịch của Shakespeare và năm nay chúng tôi đang thực hiện Giấc mơ đêm mùa hè. Đó là một vở kịch tuyệt vời vì nó có rất nhiều vai trò khác nhau. Chúng tôi đang luyện tập khoảng sáu giờ mỗi ngày và chúng tôi sẽ biểu diễn vở kịch trước công chúng vào tuần tới. Tôi đang cố gắng rất nhiều để học lời thoại của mình. Tôi đang chơi hai phần trong vở kịch và đôi khi tôi quên mất phần nào mình đang chơi! Dù sao, tôi tin rằng đó sẽ là một màn trình diễn tuyệt vời. Ông bà của tôi sẽ đi du lịch từ Leeds vào tuần tới chỉ để xem tôi trong vở kịch.

Tôi biết bạn đang rất bận ở trại, nhưng tôi hy vọng sẽ sớm nhận được phản hồi từ bạn.

Bảo trọng!

Daisy

Xem thêm các bài giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 10 Friends Global sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 10, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác