Giải SBT Tin học 10 trang 25 Cánh diều

Với Giải SBT Tin học 10 trang 25 trong Bài 4: Các kiểu dữ liệu số và câu lệnh vào – ra đơn giản Sách bài tập Tin học lớp 10 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi & làm bài tập trong SBT Tin 10 trang 25.

Giải SBT Tin học 10 trang 25 Cánh diều

Câu F18 trang 25 SBT Tin học 10: Em hãy viết tiếp câu lệnh để nhận được chương trình giải phương trình bậc hai Ax2+ Bx + C = 0, biết rằng phương trình có hai nghiệm phân biệt.

Em hãy viết tiếp câu lệnh để nhận được chương trình giải phương trình bậc hai Ax^2+ Bx + C = 0

Quảng cáo

Lời giải:

Câu lệnh còn khuyết là:

x2 = (- B - delta**(1/2))/(2*A)

print(x2)

Câu F19 trang 25 SBT Tin học 10: Viết chương trình nhập vào một số thực x, đưa ra màn hình phần nguyên (bằng cách sử dụng hàm int (x)) và phần thập phân của x bằng cách thực hiện phép tính x - int (x) ). Chạy chương trình với x = 3,14 và x = 28,09 để thử nghiệm và biết sai số khi làm việc với số thực.

Quảng cáo


Lời giải:

- Tham khảo chương trình sau:

x = float(input())

print('phần nguyên',x)

print('phần thập phân',x - int(x))

- Chạy chương trình với x = 3,14 và x = 28,09

Viết chương trình nhập vào một số thực x, đưa ra màn hình phần nguyên

Câu F20 trang 25 SBT Tin học 10: Có hai siêu máy tính cùng hoạt động, máy thứ nhất hoạt động liên tiếp trong 5 ngày thì được tắt trong một ngày để bảo trì, sau ngày đó, máy tính này lại được bật để hoạt động lại. Tương tự như vậy, máy thứ hai hoạt động liên tiếp trong 8 ngày, sau đó được tắt trong một ngày để bảo trì trước khi tiếp tục làm việc. Hãy lập trình nhập vào giá trị của biến n và đưa ra màn hình trong n ngày liên tiếp có bao nhiêu ngày có ít nhất một máy hoạt động (cả hai máy cùng bật và hoạt động từ ngày đầu tiên trong chuỗi n ngày).

Có hai siêu máy tính cùng hoạt động, máy thứ nhất hoạt động liên tiếp trong 5 ngày

Ví dụ:

Input

Output

n = 20

19

Quảng cáo

Lời giải:

Hướng dẫn: Những ngày mà máy thứ nhất tắt là bội của (5 + 1). Tương tự, những ngày mà máy thứ hai tắt là bội của (8 + 1). Những ngày mà cả hai máy đều tất là bội của cả 6 và 9, do đó số ngày mà cả hai máy đều tắt là: n18. Số ngày mà ít nhất một máy bật là (n[n18] ) Tham khảo chương trình sau:

n = int(input())

print(n – n//18)

Lời giải sách bài tập Tin học lớp 10 Bài 4: Các kiểu dữ liệu số và câu lệnh vào – ra đơn giản Cánh diều hay khác:

Xem thêm lời giải sách bài tập Tin học lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Săn SALE shopee tháng 6-6:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Cánh diều khác