Giải SBT Tin học 10 trang 56 Kết nối tri thức

Với Giải SBT Tin học 10 trang 56 trong Bài 27: Tham số của hàm Sách bài tập Tin 10 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi & làm bài tập Tin học 10 trang 56.

Giải SBT Tin học 10 trang 56 Kết nối tri thức

Câu 27.4 trang 56 SBT Tin học 10: Đoạn chương trình sau sẽ in ra số nào?

>>> def f(x,y):

 z = x+y

 return x*y*z

>>> f(1,4) 

A. 10.

B. 18. 

C. 20.

D. 30.

Quảng cáo

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Đoạn chương trình sau sẽ in ra số nào

Câu 27.5 trang 56 SBT Tin học 10: Chỉ số sức khoẻ BMI của con người được định nghĩa theo công thức sau:

Chỉ số sức khoẻ BMI của con người được định nghĩa theo công thức sautrong đó m là khối lượng cơ thể tính bằng kg, h là chiều cao tính theo mét. Viết hàm số tính chỉ số BMI theo các tham số m, h.

Quảng cáo


Lời giải:

Hàm có thể viết như sau:

def bmi(m, h):

 return m/(h*h)

Câu 27.6 trang 56 SBT Tin học 10: Chúng ta đã biết đơn vị đo nhiệt độ hiện nay trên thế giới có ba loại:

- Nhiệt độ tính theo Celsius (nhiệt độ C). 

- Nhiệt độ tính theo Kelvin (nhiệt độ K). 

- Nhiệt độ tính theo Fahrenheit (nhiệt độ F).

Các công thức sau cho biết quan hệ toán học giữa các nhiệt độ trên.

Chúng ta đã biết đơn vị đo nhiệt độ hiện nay trên thế giới có ba loại

Viết thủ tục convertCK( ) thực hiện các công việc sau: 

- Yêu cầu nhập từ màn hình giá trị nhiệt độ TC tính theo C.

- Tính toán và đưa ra màn hình nhiệt độ TK tính theo K.

Quảng cáo

Lời giải:

Hàm được thiết lập có thể viết như sau:

def convertCK( ):

 TC = int(input("Nhập giá trị nhiệt độ tính theo Celsius :"))

 TK = TC + 273.15

 print("Nhiệt độ trên tính theo Kelvin là:", round( Tk))

Câu 27.7 trang 56 SBT Tin học 10: Viết hàm số (hàm dấu) sign(x) trả lại 1 nếu x > 0, trả lại 0 nếu x = 0 và trả lại -1 nêu x < 0.

Quảng cáo

Lời giải:

Hàm có thể viết như sau:

def sign(x):

 if x > 0:

  return 1

 elif x == 0:

  return 0

 else:

  return -1

Câu 27.8 trang 56 SBT Tin học 10: Viết hàm prime(n) với n là số nguyên bất kì. Hàm sẽ trả lại giá trị False nếu n không là số nguyên tố và trả lại True nếu n là số nguyên tố. Lưu ý rằng các số âm, số 0 và 1 không được coi là số nguyên tố.

Lời giải:

def prime(n):

 C = 0

 k = 1

 while k < n:

  if n%k ==0:

   C = C + 1

  k = k + 1

  if C ==1:

   return True

  else:

   return False

# Chương trình chính

n = int(input(“Nhập số tự nhiên : “))

for k  in range(1, n+1):

  if prime(k):

   print(k, end = “ “)

Câu 27.9 trang 56 SBT Tin học 10: Viết hàm UCLN(m, n) để tính ước chung lớn nhất của hai số nguyên không âm m và n.

Lời giải:

Hàm có thể viết như sau:

def UCLN(m,n):

 while m! = n:

  if m > n:

   m = m – n

  else

   n = n – m

 return m

Câu 27.10 trang 56 SBT Tin học 10: Hai số tự nhiên m, n được gọi là nguyên tố cùng nhau nếu UCLN(m, n) = 1.

Viết chương trình thực hiện công việc sau:

Nhập từ bàn phím số tự nhiên n và đếm số các số nguyên tố cùng nhau với n tính trong khoảng từ 1 đến n.

Lời giải:

Chương trình có thể viết như sau:

n = int(input("Nhập số tự nhiên n: "))

c = 0

for i in range(1, n+1):

 if UCLN(i, n) == 1:

  c = c + 1

print(c)

Câu 27.11 trang 56 SBT Tin học 10: Viết chương trình nhập số tự nhiên n từ bàn phím và in ra số nguyên tố nhỏ nhất không nhỏ hơn n. Ví dụ nếu nhập n = 10 thì chương trình sẽ in ra số 11.

Lời giải:

Chương trình có thể viết như sau:

n = int(input("Nhập số tự nhiên n: "))

while not prime(n):

 n = n + 1

print(n)

Câu 27.12 trang 56 SBT Tin học 10: Chỉ số sức khoẻ BMI có ý nghĩa như sau:

Nếu BMI < 18 thì phân loại là gầy. 

Nếu BMI từ 18 đến 25 thì phân loại là bình thường. 

Nếu BMI > 25 thì phân loại là béo phì. 

Viết chương trình thực hiện các công việc sau: 

- Yêu cầu người dùng nhập các thông số: họ tên, cân nặng (đơn vị kg) và chiều cao (đơn vị m). 

- Sau đó thông báo "Bạn gầy" hoặc "Bạn bình thường" hoặc "Bạn bị béo phì".

Lời giải:

Chương trình có thể viết như sau:

def bmi(m, h):

 return m/(h*h)

ten = input("Nhập họ tên: ")

mass = float(input("Nhập cân nặng: "))

h = float(input("Nhập chiều cao: "))

if bmi (mass, h) < 18:

 print(ten, "Bạn gầy")

elif bmi(mass, h) < 25:

 print(ten, "Bạn bình thường")

else:

 print(ten, "Bạn bị béo phì")

Lời giải sách bài tập Tin 10 Bài 27: Tham số của hàm Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm lời giải sách bài tập Tin học lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác