Giải SBT Tin học 7 trang 53 Chân trời sáng tạo

Với Giải SBT Tin học 7 trang 53 trong Câu hỏi ôn tập Giữa kì 2 Sách bài tập Tin 7 Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi & làm bài tập trong Sách bài tập Tin 7 trang 53.

Giải SBT Tin học 7 trang 53 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Bài 6 trang 53 SBT Tin học 7: Giả sử tại các ô tính A1, A2, A3, A4, A5 ta gõ các giá trị là các số nguyên như Hình 1. Tại ô tính A6, khi phải sử dụng địa chỉ khối ô tính, công thức nào dưới đây cho phép tính đúng tổng các giá trị trong các ô tính này?

Giả sử tại các ô tính A1, A2, A3, A4, A5 ta gõ các giá trị là các số nguyên như Hình 1

A. =SUM(A1,A2,A3,A4,A5)

B. =SUM(34:111)

C. =SUM(A1:A5)

D. =SUM(A1..A5)

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Công thức đúng là: = SUM (A1:A5)

Quảng cáo

Bài 7 trang 53 SBT Tin học 7: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Trong MS Excel, công thức phải bắt đầu bởi dấu bằng (=).

B. Trình tự thực hiện các phép toán trong phần mềm bảng tính tuân thủ đúngtheo quy tắc Toán học.

C. Có thể nhập công thức trực tiếp vào ô tính hoặc thông qua vùng nhập dữ liệu.

D. Sau khi nhập xong, công thức được hiển thị tại ô tính.

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

Sau khi nhập xong, công thức được hiển thị tại vùng nhập dữ liệu, kết quả hiển thị tại ô tính.

Quảng cáo

Bài 8 trang 53 SBT Tin học 7: Khi nhập công thức =SUM(10,20.0,30.0)/3 vào ô tính bất kì có định dạng mặc định, kết quả nhận được sẽ là:

A. 60.

B. 20.0.

C. 20.

D. #VALUE!.

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Kết quả hiển thị là 20

Quảng cáo

Bài 9 trang 53 SBT Tin học 7: Trong Hình 2 khi sao chép công thức ô tính C2 đến ô tính F6 thì tại ô tính F6 sẽ thu được công thức nào?

Trong Hình 2 khi sao chép công thức ô tính C2 đến ô tính F6 thì tại ô tính F6

A. D6*E6/5.

B. A6*B6/5.

C. D2 E2/5.

D. A2*B2/5.

Lời giải:

Đáp án đúng là: A

Ô tính F6 thu được công thức là: D6*E6/5.

Bài 10 trang 53 SBT Tin học 7: Các ô tính B2, C2, D2, E2 nhận các giá trị lần lượt là: 123; 55; “Tin học”; “Toán học”. Tại ô tính F2 ta gõ công thức =count(B2:E2), kết quả nhận được sẽ là:

A. 4.

B. 2.

C. #VALUE!

D. #NAME?.

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Hàm count: đếm các giá trị số trong danh sách tham số của hàm.

Lời giải Sách bài tập Tin học 7 Câu hỏi ôn tập Giữa kì 2 Chân trời sáng tạo hay khác:

Xem thêm lời giải Sách bài tập Tin học 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải SBT Tin học 7 được biên soạn bám sát Sách bài tập Tin học lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên