Giải SBT Toán 7 trang 35 Tập 1 Chân trời sáng tạo

Với Giải SBT Toán 7 trang 35 Tập 1 trong Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học Sách bài tập Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập trong SBT Toán 7 trang 35.

Giải SBT Toán 7 trang 35 Tập 1 Chân trời sáng tạo

Bài 1 trang 35 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 1:

a) Hãy biểu diễn các số hữu tỉ sau đây dưới dạng số thập phân.

74; 3310; 1243; 1225.

b) Trong các số thập phân trên hãy chỉ ra các số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Lời giải:

Quảng cáo

a) +) Đặt tính, ta được:

Hãy biểu diễn các số hữu tỉ sau đây dưới dạng số thập phân -7/4; 33/10; -124/3; 12/5

Vậy 74=1,75.

+) Đặt tính, ta được:

Hãy biểu diễn các số hữu tỉ sau đây dưới dạng số thập phân -7/4; 33/10; -124/3; 12/5

Vậy 3310=3,3.

+) Đặt tính, ta được:

Hãy biểu diễn các số hữu tỉ sau đây dưới dạng số thập phân -7/4; 33/10; -124/3; 12/5

Vậy 1243= 9 – 41,333... = – 41,(3).

Đặt tính, ta được:

Hãy biểu diễn các số hữu tỉ sau đây dưới dạng số thập phân -7/4; 33/10; -124/3; 12/5

Vậy 1225=0,48.

b) Trong các số thập phân trên, số thập phân vô hạn tuần hoàn là – 41, 333... .

Bài 2 trang 35 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 1: Hãy biểu diễn các số thập phân sau dưới dạng số hữu tỉ: 7,2; 0,25; 7,(2).

Lời giải:

Quảng cáo

Ta có:

7,2 = 7210;

0,25 = 25100;

7,(2) = 7 + 0,(2) = 7 + 2.0,(1) = 7 + 2.19 = 639+29=659.

Vậy biểu diễn các số thập phân 7,2; 0,25; 7,(2) dưới dạng số hữu tỉ lần lượt là 7210; 25100; 659.

Bài 3 trang 35 sách bài tập Toán lớp 7 Tập : Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

a) 3𝕀;

b) 25𝕀;

c) – 𝛑𝕀;

d) 10047.

Lời giải:

Quảng cáo

a) Ta có: 31,732050808... nên 3 được biểu diễn dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Suy ra 3 là số vô tỉ hay 3 𝕀. Do đó a) đúng.

b) Ta có 52 = 25 (5 > 0) nên 25=5. Suy ra 5 là số hữu tỉ, mà số hữu tỉ không phải số cô tỉ nên 25 𝕀. Do đó b) sai.

c) Ta có: – π ≈ -3,141592654... nên – π được biểu diễn dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Suy ra – π là số vô tỉ hay – π 𝕀. Do đó c) đúng.

d) Ta có: 100471,458649915... nên 10047 được biểu diễn dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Suy ra 10047 là số vô tỉ, mà số vô tỉ không là số hữu tỉ. Do đó d) sai.

Vậy phát biểu đúng là a và c.

Bài 4 trang 35 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 1: Tính:

a) 81;

b) 225;

c) 6425;

d) 112;

e) 132.

Lời giải:

Quảng cáo

a) Ta có 92 = 81 (9 > 0) nên 81=9.

b) Ta có: 152 = 225 (15 > 0) nên 225=15.

c) Ta có: 852=85.85=6425 nên 6425=85.

d) Ta có 112 = (-11)2 (11 > 0) nên 112=11

e) Ta có 13 > 0 nên 132=13.

Bài 5 trang 35 sách bài tập Toán lớp 7 Tập 1: Hãy thay dấu ? bằng các số thích hợp:

a

256

?

36

?

a

?

7

?

20

Lời giải:

Ta có:

162 = 256 (16 > 0) nên 256=16 . Do đó a = 16.

72 = 49 nên a = 49.

62 = 36 (6 > 0) nên 36=6 . Do đó a = 6.

202 = 400 nên a = 400.

Khi đó ta điền vào bảng, ta được:

a

256

49

36

400

a

16

7

6

20

Lời giải sách bài tập Toán lớp 7 Bài 1: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học Chân trời sáng tạo hay khác:

Xem thêm lời giải sách bài tập Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải SBT Toán 7 được biên soạn bám sát Sách bài tập Toán lớp 7 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên