Sinh 10 Chân trời sáng tạo Bài 20: Thực hành: quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân

Với giải bài tập Sinh 10 Bài 20: Thực hành: quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân sách Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Sinh học 10 Bài 20.

Giải Sinh học 10 Chân trời sáng tạo Bài 20: Thực hành: quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân

Quảng cáo

I. Chuẩn bị

II. Cách tiến hành

1. Quan sát tiêu bản tế bào rễ hành nguyên phân

2. Quan sát quá trình giảm phân ở tế bào bao phấn

3. Quan sát các kì phân bào ở tế bào động vật trên tiêu bản cố định

4. Báo cáo kết quả thực hành

Học sinh viết và trình bày báo cáo theo mẫu :

Sinh 10 Chân trời sáng tạo Bài 20: Thực hành: quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân | Giải Sinh học 10

BÁO CÁO: KẾT QUẢ THỰC HÀNH QUAN SÁT TIÊU BẢN PHÂN BÀO

Thứ … ngày … tháng … năm …

Nhóm: …              Lớp: …                  Họ và tên thành viên: …

1. Quan sát tiêu bản quá trình nguyên phân

a. Tiến trình thực hiện:

- Dụng cụ: Kính hiển vi, phiến kính (lam), lá kính (lamen), đĩa đồng hồ, kẹp, giấy thấm, kim mũi mác, kim nhọn, dao lam, đèn cồn, tranh ảnh các kì phân bào,…

- Mẫu vật: Rễ củ hành, hoa hành, lá cây thài lài tía (cây lẻ bạn),…

b. Hình ảnh quan sát được:

Hình vẽ

Mô tả các kì quan sát được

Sinh 10 Chân trời sáng tạo Bài 20: Thực hành: quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân | Giải Sinh học 10

Kì trung gian: Nhiễm sắc thể nhân đôi và ở trạng thái dãn xoắn nên khó quan sát.

Sinh 10 Chân trời sáng tạo Bài 20: Thực hành: quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân | Giải Sinh học 10

Kì đầu: Các nhiễm sắc thể kép bắt đầu co xoắn.

Sinh 10 Chân trời sáng tạo Bài 20: Thực hành: quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân | Giải Sinh học 10

Kì giữa: Các nhiễm sắc thể kép xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

Sinh 10 Chân trời sáng tạo Bài 20: Thực hành: quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân | Giải Sinh học 10

Kì sau: Mỗi nhiễm sắc thể kép tách thành hai nhiễm sắc thể đơn và phân li về hai cực của tế bào.

Sinh 10 Chân trời sáng tạo Bài 20: Thực hành: quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân | Giải Sinh học 10

Kì cuối: Các nhiễm sắc thể đơn nằm gọn trong nhân, màng nhân xuất hiện, tế bào chất phân chia tạo thành 2 tế bào con.

2. Quan sát tiêu bản quá trình giảm phân

a. Tiến trình thực hiện:

- Dụng cụ: Kính hiển vi, phiến kính (lam), lá kính (lamen), đĩa đồng hồ, kẹp, giấy thấm, kim mũi mác, kim nhọn, dao lam, đèn cồn, tranh ảnh các kì phân bào,…

- Mẫu vật: Rễ củ hành, hoa hành, lá cây thài lài tía (cây lẻ bạn),…

b. Hình ảnh quan sát được:

Hình vẽ

Mô tả các kì quan sát được

Sinh 10 Chân trời sáng tạo Bài 20: Thực hành: quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân | Giải Sinh học 10

Kì đầu I: Các nhiễm sắc thể bắt đầu co xoắn, các nhiễm sắc thể kép trong cặp tương đồng tiếp hợp và có thể trao đổi chéo, màng nhân tiêu biến.

Sinh 10 Chân trời sáng tạo Bài 20: Thực hành: quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân | Giải Sinh học 10

Kì giữa I: Các nhiễm sắc thể tập trung thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo.

Sinh 10 Chân trời sáng tạo Bài 20: Thực hành: quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân | Giải Sinh học 10

Kì sau I: Các nhiễm sắc thể phân li về 2 cực của tế bào.

Sinh 10 Chân trời sáng tạo Bài 20: Thực hành: quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân | Giải Sinh học 10

Kì cuối I: Hai nhân nằm gọn ở hai cực tế bào, màng nhân bắt đầu xuất hiện, tế bào chất phân chia.

Sinh 10 Chân trời sáng tạo Bài 20: Thực hành: quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân | Giải Sinh học 10

Kì đầu II: Các nhiễm sắc thể bắt đầu co xoắn, màng nhân tiêu biến (kích thước tế bào nhỏ hơn ở kì đầu I).

Sinh 10 Chân trời sáng tạo Bài 20: Thực hành: quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân | Giải Sinh học 10

Kì giữa II: Các nhiễm sắc thể tập trung xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo.

Sinh 10 Chân trời sáng tạo Bài 20: Thực hành: quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân | Giải Sinh học 10

Kì sau II: Các nhiễm sắc thể phân li về 2 cực của tế bào (kích thước tế bào nhỏ hơn ở kì sau I).

Sinh 10 Chân trời sáng tạo Bài 20: Thực hành: quan sát tiêu bản các kì phân bào nguyên phân và giảm phân | Giải Sinh học 10

Kì cuối II: Hai nhân nằm gọn ở hai cực tế bào, màng nhân bắt đầu xuất hiện, tế bào chất phân chia (kích thước tế bào nhỏ hơn ở kì cuối I).

Quảng cáo


Xem thêm lời giải bài tập Sinh học lớp 10 Chân trời sáng tạo hay nhất, ngắn gọn khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên