Top 3 Soạn bài: Văn bản báo cáo ngắn nhất

Soạn bài: Văn bản báo cáo

Bản 1/ Soạn bài: Văn bản báo cáo (cực ngắn)

A. Hệ thống kiến thức

Quảng cáo

- Báo cáo là bản tổng hợp trình bày về tình hình, sự việc và các kết quả đạt được của cá nhân, tập thể

- Báo cáo cần trình bày trang trọng, rõ ràng và sáng sủa theo một số mục quy định sẵn.

- Các mục cần chú ý: Báo cáo của ai? Báo cáo với ai? Báo cáo về việc gì? Kết quả như thế nào?

B. Hướng dẫn soạn bài

I. Đặc điểm của văn bản báo cáo

1. Đọc văn bản

2. Trả lời câu hỏi

   a. Viết báo cáo để trình bày nội dung tình hình, sự việc và các kết quả đạt được của một cá nhân hay một tập thể.

   b. Yêu cầu:

- Hình thức: Trình bày trang trọng, rõ ràng và sáng sủa theo một số mục quy định sẵn.

- Nội dung: cần chú ý các mục: Báo cáo của ai? Báo cáo với ai? Báo cáo về việc gì? Kết quả như thế nào?

   c. Em đã từng viết báo cáo

Báo cáo kết quả học tập của lớp trong học kì I, Báo cáo xếp loại Đoàn viên, Báo cáo kết quả thi đua học tập tốt, lao động tốt,...

3. a: Viết văn bản đề nghị.

   b. Viết báo cáo.

   c. Viết đơn xin nhập học

Quảng cáo

II. Cách làm văn bản báo cáo

1. Tìm hiểu cách làm văn bản báo cáo

   a. - Giống nhau: Hai văn bản giống nhau ở thứ tự trình bày, cách thức trình bày

- Khác nhau: Mỗi văn barnn có nội dung báo cáo khác nhau

- Các mục trong cả hai văn bản báo cáo được trình bày theo thứ tự:

   (1) Quốc hiệu và tiêu ngữ

   (2) Địa điểm, ngày tháng làm báo cáo

   (3) Tên văn bản: Báo cáo về nội dung gì

   (4) Nơi nhận báo cáo

   (5) Người (tổ chức) báo cáo

   (6) Nêu sự việc, lí do và kết quả đã làm được

   (7) Chữ kí và họ tên người báo cáo

- Những mục quan trọng là: (3), (4), (5), (6).

   b. Cách làm văn bản báo cáo:

- Cần trình bày trang trọng, rõ ràng và sáng sủa theo một số mục quy định sẵn.

- Các mục cần chú ý: Báo cáo của ai? Báo cáo với ai? Báo cáo về việc gì? Kết quả như thế nào?

Quảng cáo

III. Luyện tập

Câu 1 (trang 136 sgk Ngữ văn 7 Tập 2):

Sưu tầm các văn bản báo cáo

Câu 2 (trang 136 sgk Ngữ văn 7 Tập 2):

Các lỗi cần tránh khi viết một văn bản báo cáo

- Tên văn bản viết chữ thường.

- Các phần trong báo cáo trình bày không cân đối, tối nghĩa

- Báo cáo chung chung, không cụ thể, chi tiết

Bản 2/ Soạn bài: Văn bản báo cáo (siêu ngắn)

I. Đặc điểm của văn bản báo cáo

1. Đọc các văn bản báo cáo

2. Trả lời câu hỏi

a. Mục đích của việc viết báo cáo là trình bày nội dung tình hình sự việc và kết quả đạt được của một cá nhân hay một tập thể.

b. Viết báo cáo phải chú ý những yêu cầu sau:

- Về nội dung: cần chú ý các mục:

    + báo cáo của ai?

    + báo cáo với ai?

    + báo cáo về việc gì?

    + kết quả như thế nào?

- Về hình thức: trình bày trang trọng rõ ràng theo một số mẫu quy định sẵn

Quảng cáo

c. Một số trường hợp cần báo cáo trong sinh hoạt trường lớp:

- Báo cáo kết quả thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 của chi đội

- Báo cáo công tác đoàn năm học 2018-2019

- Báo cáo kết quả học tập cuối năm của chi đội

3. Các tình huống phải viết báo cáo là trường hợp b

II. Cách làm văn bản báo cáo

1. Tìm hiểu cách làm văn bản báo cáo

- Điểm giống: trình tự và cách thức trình bày

- Điểm khác: nội dung (về kết quả: hoạt động chào mừng ngày 20/1 ; quyên góp ủng hộ các bạn học sinh vùng lũ lụt)

2. Cách làm văn bản báo cáo

- Về nội dung: cần chú ý các mục:

    + báo cáo của ai?

    + báo cáo với ai?

    + báo cáo về việc gì?

    + kết quả như thế nào?

- Về hình thức: trình bày trang trọng rõ ràng theo một số mẫu quy định sẵn

III. Luyện tập

Bài 1 (trang 136 Ngữ Văn 7 Tập 2): Một số văn bản báo cáo sưu tầm

Văn bản 1

     

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP, LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 12 CỦA TỔ 3 LỚP 3A.

Thưa các bạn! Tôi xin trình báo kết quả học tập và lao động của tổ ta trong tháng qua như sau:

A. NHẬN XÉT CÁC MẶT

1. Học tập:

– Nhìn chung các bạn trong tổ đi học chuyên cần, đúng giờ, thực hiện nghiêm túc những quy định và nề nếp học tập do trường, lớp đề ra.

Học bài và làm bài đầy đủ. Có ý thức xây dựng bài khi học bài mới. Người phát biểu nhiều nhất là bạn Thu Hằng 12 ý kiến, ít nhất là bạn Đức Khôi 6 ý kiến

– Kết quả: 8 điểm 10, 12 điểm 9, 6 điểm 8, 10 điểm 7, điểm 5, 6 có 4 con, không có điểm yếu.

2. Lao động:

Trong tháng qua chỉ có 1 buổi lao động làm cỏ xung quanh lớp học. Các cá nhân đều tham gia đầy đủ và tích cực. 

B. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG:

1- Tập thể: Nhóm 2

2- Cá nhân: Bạn Thu Hằng.

Trên đây là báo cáo tình hình trong tháng của tổ ta.

Văn bản 2

     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 3,

LỚP 3/15 TRƯỜNG TIỂU HỌC CHI LĂNG

     

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/15.

Em tên là: Mai Xuân Phong, lớp trưởng lớp 3/15. Em xin thay mặt học sinh lớp 3/15, báo cáo hoạt động của lớp trong tháng 3 vừa qua.

1) Học tập:

- Tất cả các bạn trong lớp đều học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

- 100% các bạn tham gia truy bài đầu giờ nghiêm túc, có hiệu quả.

- 100% các bạn làm bài kiểm tra nghiêm túc, không quay cóp.

2) Chuyên cần:

- Vắng có phép: 2 buổi (Lý, Yến).

- Vắng không phép: 1 buổi (Sơn).

- Đi học trễ: không có.

3) Kỉ luật:

- 100% các bạn thực hiện đúng nội quy nhà trường, không có bạn nào vi phạm kỉ luật.

4) Lao động:

- Các tổ hoàn thành tốt việc trực nhật.

- Tổ 4 trồng hoa và dọn vệ sinh sân sau (tình nguyện) rất tốt.

5) Các công tác khác:

- Lớp đóng góp giấy vụn và đồ cũ để thực hiện kế hoạch nhỏ đạt 100%.

6) Khen thưởng:

a. Tuyên dương.các bạn đạt nhiều điểm 10: Bích Như, Chương, Anh Vũ, Tuấn.

b. Tổ lao động tốt: tổ 4, tổ 2.

Trên đây là những hoạt động của lớp trong tháng vừa qua.

Thay mặt lớp 3/15

Lớp trưởng

     

Mai Xuân Phong

Bài 2 (trang 136 Ngữ Văn 7 Tập 2): Lỗi cần tránh khi làm văn bản báo cáo:

- Tên văn bản viết chữ thường, điều nảy khiến bố cục văn bản xấu đi khó để nhận diện phân biệt với các văn bản tương tự

- Trình bày không rõ ràng mạch lạc, điều này là tối kị với loại văn bản hành chính công vụ

- Kết quả nêu không rõ ràng chi tiết, cần tránh như vậy vì đây là mục đích chính của văn bản báo cáo

Bản 3/ Soạn bài: Văn bản báo cáo (ngắn nhất)

Soạn bài: Văn bản báo cáo (ngắn nhất)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Ngữ văn lớp 7 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 7 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Top 3 Soạn văn lớp 7 ngắn nhất | Top 3 Soạn bài lớp 7 ngắn nhất được các Thầy/Cô biên soạn bám sát nội dung chương trình học Ngữ văn 7 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.