20+ Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (ngắn nhất)Tóm tắt tác phẩm Chuyện chức phán sự đền Tản Viên hay, ngắn nhất giúp bạn nắm được nội dung chính của văn bản.

20+ Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (ngắn nhất)

Quảng cáo

Bài giảng: Chuyện chức phán sự đền Tản Viên - Cô Trương Khánh Linh (Giáo viên VietJack)

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (mẫu 1)

Ngô Tử Văn người đất Lạng Giang, vốn là một kẻ sĩ nổi tiếng khảng khái, chính trực, không chịu được sự tác yêu tác quái, làm hại dân của hồn tên tướng giặc bại trận nên đã đốt đền của hắn. Tên hung thần đe dọa và kiện chàng ở âm phủ. Chàng được thổ thần mách bảo về tội ác và tung tích của hắn, đồng thời chỉ dẫn chàng cách đối phó. Tử Văn bị quỷ sứ bắt xuống âm phủ. Trước mặt Diêm Vương, chàng dũng cảm tố cáo mọi tội ác của tên hung thần. Diêm Vương sinh nghi bèn cho người đến đền Tản Viên để lấy chứng thực. Quân lính về tâu, nhất nhất đúng lời Tử Văn. Cuối cùng công lý được khôi phục, tên tướng giặc và bọn phán sự vô trách nhiệm bị trừng trị, thổ thần được phục chức, Tử Văn được sống lại. Sau đó, Tử Văn được Viên Thổ Công tiến cử giữ chức phán sự đền Tản Viên.

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (mẫu 2)

Ngô Tử Văn là một kẻ sĩ nổi tiếng khẳng khái, chính trực vốn không chịu được sự tác yêu quái của hồn tên tướng bại trận nên đã đốt đền của hắn, trừ hại cho dân. Tên hung thần kiện chàng ở âm phủ. Tử Văn được thổ thần mách bảo về tung tích và tội ác của tên tướng giặc, đồng thời bày cho chàng cách đối phó với hắn. Xuống âm phủ, trước Diêm Vương, chàng đã dũng cảm vạch trần tội ác của tên hung thần. Công lý được thực thi: tên tướng giặc bị trừng trị, thổ thần được phục chức, Tử Văn được sống lại, sau đó được nhận chức phán sự đền Tản Viên chuyên trông coi việc xử án.

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Quảng cáo

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (mẫu 3)

Ngô Tử Văn người đất Lạng Giang, vốn khẳng khái, nóng nảy, thấy sự gian tà thì không chịu được. Cuối đời Hồ, có tên giặc tử trận vào đền Tản Viên rồi tác yêu tác quái trong dân gian. Tử Văn tức giận bèn châm lửa đốt đền. Về nhà, chàng lên cơn sốt rồi mơ thấy tên giặc kia đến dọa nhưng mặc kệ, cứ ngồi thản nhiên. Chiều tối lại có ông già đến, tự xưng là Thổ Công. Ông già kể cho Tử Văn rõ mọi sự tình rồi bày cho chàng cách ứng xử khi bị bắt xuống âm phủ.

Tử Văn bị quỷ sứ bắt đi. Trước mặt Diêm Vương tâu rõ đầu đuôi sự việc, lời lẽ rất cứng cỏi, không chịu nhún nhường chút nào. Diêm Vương sinh nghi bèn cho người đến đền Tản Viên để lấy chứng thực. Quân lính về tâu, nhất nhất đúng lời Tử Văn. Diêm Vương tức giận liền sai tên lính đầy tên giặc giả danh kia xuống ngục Cửu U. Tử Văn sống lại, cùng dân làng mua gỗ dựng lại tòa đền. Viên Thổ Công cảm kích bèn mời Tử Văn về làm Phán sự cho Đức Thánh Tản ở đền Tản Viên. Tử Văn nghe nói, vui vẻ nhận lời, bèn thu xếp việc nhà rồi không bệnh mà mất ngay sau đó.

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (mẫu 4)

Ngô Tử Văn tên tục là Soạn, người Yên Dũng, Lạng Giang, tính tình khảng khái, nóng nảy, thấy sự gian tà thì không thể chịu được. Cuối đời Hồ, có hồn ma tên tướng giặc tử trận ở đền Tản Viên rồi tác yêu tác quái trong dân gian. Tử Văn nghe tin tức giận bèn tắm rửa sạch sẽ, khấn trời rồi châm lửa đốt đền.

Sau khi đốt đền, chàng lên cơn sốt rồi mơ thấy hồn ma tên tướng giặc đến mắng mỏ, đe dọa và kiện dưới âm phủ nhưng Tử Văn vẫn thản nhiên và không hề run sợ. Chiều tối lại có ông già đến, tự xưng là Thổ Công. Thổ Công kể cho Tử Văn rõ mọi sự tình rồi bày cho chàng cách ứng xử khi bị bắt xuống âm phủ.

Quảng cáo

Đêm xuống, Tử Văn bị hai tên quỷ sứ bắt xuống âm phủ. Khi đối chất với Diêm Vương, Tử Văn điềm nhiên, cứng cỏi, một mực kêu oan. Hồn ma tên tướng giặc tỏ vẻ khúm núm, rộng lượng, xảo trá xin tha tội cho Tử Văn. Cuối cùng hồn ma tên tướng giặc bị bỏ xuống Cửu U, Tử Văn chiến thắng và được phong là chức phán sự đền Tản Viên. Không bao lâu sau Tử Văn không bệnh mà mất.

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (mẫu 5)

Ngô Tử Văn là con người vùng đất Lạng Giang, nổi tiếng chính trực, không chịu những yêu sách tác quái làm hại dân lành của một tên tướng giặc, Tử Văn quá tức giận nên đã đốt đền hắn. Sau khi về nhà, bỗng nhiên chàng lên cơn sốt, đầu óc mê man, chàng mơ thấy có tên hung thần đòi bắt chàng xuống âm phủ vì tội dám đốt đền. Nhưng đến chiều tối có một người tự xưng Thổ Thần hiện lên, Thổ Thần cảm phục trước sự dũng cảm của Từ Văn nên Chàng được thổ thần mách bảo tội ác và tung tích của tên tướng và không quên chỉ cách cho chàng ứng phó. Đến đêm, Tử Văn bị quỷ sứ xuống âm phủ. Tủ Văn đã trình bày hết những tội ác của tên hùng thần đã làm với dân chúng cùng những bằng chứng chứng minh. Cuối cùng, công lý đã được sáng tỏ và thực thi, tên tướng bị trừng trị còn Tử Văn được sống lại. Trở về cõi thực, Tử Văn được Thổ Thần giao cho một chức trách là giữ chức phán sự đền Tản Viên.

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (mẫu 6)

Ngô Tử Văn vốn là người khảng khái, cương trực. Tức giận vì tiếng là đền làng linh ứng, nhưng tên giặc tử trận ở gần đền lại biến thành yêu quái trong dân gian, Tử Văn đã đốt đền. Đốt đền xong, về nhà, Tử Văn thấy người khó chịu, rồi lên cơn sốt. Trong cơn sốt, Tử Văn thấy một người cao lớn khôi ngô, đầu đội mũ trụ tự xưng là cư­ sĩ đến đòi làm trả lại ngôi đền như cũ. Tử Văn vẫn thản nhiên. Người kia tức giận dọa sẽ kiện Tử Văn ở toà cõi âm. Chiều tối, lại có một ông già phong độ nhàn nhã đến tỏ lời mừng, hỏi ra mới biết đó là Thổ công bị viên tướng bại trận giả làm cư­ sĩ kia tranh chiếm mất đền. Ông già dặn rằng nếu âm phủ có tra hỏi thì cứ khai ra những lời ông nói, nếu tên kia chối thì cứ đến mà xác minh. Đến đêm, Tử Văn bị hai tên quỷ sứ đến bắt đi. Đến âm phủ, người canh cổng truyền rằng Tử Văn tội sâu ác nặng không được khoan giảm. Tử Văn kêu oan và được dẫn vào gặp Diêm Vương. Tử Văn tâu trình đầu đuôi như lời Thổ công đã nói và tranh cãi mãi với người đội mũ trụ, không phân phải trái. Diêm Vương sinh nghi, người đội mũ trụ định lảng chuyện, sợ bị lộ ra sự thực. Diêm Vương sai người đến đền Tản Viên để lấy chứng thực thì thấy đúng như lời Tử Văn nói. Kẻ kia bị đẩy vào địa ngục tầng thứ chín. Tử Văn về đến nhà thì mới biết mình đã chết được hai ngày. Ngôi mộ của tên tướng giặc bị bật tung lên, hài cốt tan tành. Sau đó một tháng, Thổ công tiến cử Tử Văn giữ chức phán sự ở đền Tản Viên. Tử Văn nhận lời, rồi không bệnh mà mất. Sau đó, có người thấy Tử Văn trên xe ngựa c­ưỡi gió. Người ta truyền rằng đó là “nhà quan phán sự !”

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (mẫu 7)

Câu chuyện kể về nhân vật Ngô Tử Văn. Đây là chàng trai xứ Lạng Giang. Tình tình chàng rất ngay thẳng, nóng nảy và chán ghét sự độc ác, gian tà. Lúc ấy, trong dân, có một tên yêu quái chuyên hại người. Tên này là một tên tướng tử trận được thờ trong đền Tản Viên. Để giúp dân, chàng trai đã đốt đền. Tên yêu quái liền xuất hiện trong giấc mơ để đe dọa Tư Văn và kiện chàng dưới âm phủ. Sau đó, chàng gặp một ông lão xưng là Thổ công. Lão ta kể cho Tử Văn mọi tội ác của tên yêu quái. Đồng thời, chỉ chàng cách đối phó khi bị áp giải xuống địa phủ. Sau đó, Tử Văn bị quỷ sứ bắt xuống địa phủ. Ở đây, chàng trai đã không một chút sợ hãi. Chàng kể rõ sự tình và tội ác mà tên yêu quái đã gây ra. Nghe thấy thế, Diêm Vương liền sai lính đến đền Tản Viên để xác nhận. Sau khi mọi việc được xác nhận, Diêm Vương liền tức giận sai lính đày tên yêu quái xuống Cửu U. Đồng thời, phạt lũ phán sự vô trách nhiệm kia. Về phần Tử Văn, anh được sống lại, giúp dân sửa lại đền đã bị đốt. Sau này, anh được Thổ Công tiến cử làm phán sự ở đền Tản Viên.

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (mẫu 8)

Ngô Tử Văn vốn là một kẻ sĩ khảng khái, chính trực. Trong làng nơi chàng ở có một ngôi đền vốn rất thiêng. Nhưng từ khi có một tên tướng giặc nhà Minh tử trận ở gần đền, hồn của hắn bắt đầu làm yêu làm quái trong dân gian. Tức giận, Tử Văn châm lửa đốt đền để trừ hại cho dân. Sau khi đốt đền, Tử Văn bắt đầu lên cơn sốt. Trong khi sốt mê man, chàng thấy tên hung thần đến đòi làm trả lại ngôi đền và đe dọa sẽ bắt Tử Văn xuống âm phủ để cho Diêm Vương trị tội. Nhưng đến chiều tối, Thổ thần đến bày tỏ thái độ cảm phục trước hành động dũng cảm của Tử Văn. Chàng được Thổ thần mách bảo về tung tích và tội ác của tên hung thần, đồng thời chỉ dẫn cách đối phó. Đến đêm, khi bệnh nặng thêm, Tử Văn thấy hai tên quỷ sứ đến bắt chàng xuống âm phủ. Trước mặt Diêm Vương, Tử Văn đã tố cáo tội ác của tên hung thần với đầy đủ chứng cứ. Cuối cùng, công lý được khôi phục, Diêm Vương trừng trị tên hung thần (đem nhốt vào ngục Cửu U), cho Thổ thần được phục chức, sai lính đưa Tử Văn về trần gian (nghĩa là Tử Văn được sống lại). Một tháng sau, Tử Văn thấy Thổ thần đến cảm ơn. Để đền ơn nghĩa, Thổ thần đã tiến cử Tử Văn giữ chức phán sự đền Tản Viên.

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (mẫu 9)

Câu chuyện kể về nhân vật Ngô Tử Văn. Đây là một kẻ sĩ rất nổi tiếng. Anh là một người thẳng thắn và chính trực. Vì sự tác quai tác quái của hồn một tên tướng bại trận, Ngô Tử Văn đã quyết định đốt đền của hắn để giúp dân giải hạn. Tức giận, tên ác hồn này liền đe dọa và kiện Tử Văn ở địa phủ. Được thổ thần chỉ dẫn, Tử Văn biết được những tội ác mà tên này gây ra. Đồng thời, cũng biết được cách xử lý tên hung thần này. Khi bị bắt về địa phủ, Tử Văn không hề lo sợ khi đối mặt với Diên Vương. Anh đã kể một cách rõ ràng những tội ác của tên này. Nhờ những bằng chứng xác thực của thổ thần, tất cả mọi dẫn chứng của Tử Anh đều được xác minh. Cuối cùng, công bằng đã xuất hiện. Tên ác hồn và lũ phán sự vô lăng bị trừng phạt. Đồng thời, thổ thần được phục nguyên chức vụ, Tử Văn thì trở lại cõi trần. Từ đó về sau, được thổ thần đề cử, anh đã trở thành phán sự đền Tản Viên.

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (mẫu 10)

Ngô Tử Văn tên Soạn, người huyện Yên Dũng đất Lạng Giang, tính tình vốn cương trực, khảng khái, nóng nảy, thấy sự tà gian thì không thể làm ngơ. Trong làng có một ngôi đền thiêng vốn là do Thổ công cai quản nhưng lại bị một tên hồn ma tướng giặc cướp mất. Hắn làm điều gian ác tai ngược trong cuộc sống của nhân dân. Không cam chịu cảnh đó, Tử Văn quyết định đốt đền. Tên hồn ma tướng giặc giả làm thổ công tới đe dọa Tử Văn nhưng Tử Văn không sợ. Vì sự gian ác của hồn ma tên tướng giặc, Tử Văn bị bắt xuống Minh ti và bị tra khảo. Dưới Minh ti, Tử Văn vẫn cứng cỏi, kiên quyết đứng về phía công lý và lẽ phải cùng người dân lương thiện. Được Thổ công giúp đỡ, Tử Văn thắng cuộc trong cuộc xử kiện ở Minh ti. Diêm Vương cho Tử Văn được sống lại. Thổ công vì cảm kích bản lĩnh và khí chất khảng khái của Tử Văn nên mời Tử Văn tới nhận chức phán sự đền Tản Viên. Tử Văn vui vẻ nhận lời, sau đó không bệnh mà chết. Có người thấy Tử Văn ngồi trên xe ngựa lẫn trong làn sương mù chỉ chắp tay thi lễ, không nói lời nào rồi thoắt cái cưỡi gió mà biến mất.

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (mẫu 11)

Ngô Tử Văn người đất Lạng Giang, vốn khẳng khoái, nóng nảy, thấy sự gian tà thì không chịu được. Cuối đời Hồ, có tên giặc tử trận vào đền Tản Viên rồi tác yêu tác quái trong dân gian. Tử Văn tức giận bèn châm lửa đốt đền. Về nhà, chàng lên cơn sốt rồi mơ thấy tên giặc kia đến dọa nhưng mặc kệ, cứ ngồi thản nhiên. Chiều tối lại có ông già đến, tự xưng là Thổ Công. Ông già kể cho Tử Văn rõ mọi sự tình rồi bày cho chàng cách ứng xử khi bị bắt xuống âm phủ. Tử Văn bị quỷ sứ bắt đi. Trước mặt Diêm Vương tâu rõ đầu đuôi sự việc, lời lẽ rất cứng cỏi, không chịu nhún nhường chút nào. Diêm Vương sinh nghi bèn cho người đến đền Tản Viên để lấy chứng thực. Quân lính về tâu, nhất nhất đúng lời Tử Văn. Diêm Vương tức giận liền sai tên lính đầy tên giặc giả danh kia xuống ngục Cửu U. Tử Văn sống lại, cùng dân làng mua gỗ dựng lại tòa đền. Viên Thổ Công cảm kích bèn mời Tử Văn về làm Phán sự cho Đức Thánh Tản ở đền Tản Viên. Tử Văn nghe nói, vui vẻ nhận lời, bèn thu xếp việc nhà rồi không bệnh mà mất ngay sau đó. Đền thờ Thánh Tản Viên.

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (mẫu 12)

Truyện kể về nhân vật Ngô Tử Văn vốn là một kẻ sĩ khảng khái, chính trực. Trong làng có một ngôi đền thiêng. Từ khi có một tên tướng giặc nhà Minh tử trận ở gần đền, hồn của hắn tác quái. Tức giận, chàng châm lửa đốt để trừ hại cho dân. Sau khi đốt đền, Tử Văn lên cơn sốt mê man, chàng thấy tên hung thần đòi trả đền và đe dọa bắt chàng xuống âm phủ. Thổ thần bày tỏ thái độ cảm phục trước hành động dũng cảm của Tử Văn, mách chàng về tung tích, tội ác tên hung thần và cách đối phó. Đến đêm, khi bệnh nặng thêm, Tử Văn thấy hai tên quỷ đến bắt chàng xuống âm phủ. Trước Diêm Vương, Tử Văn đã tố cáo tội ác của tên hung thần để hắn bị trừng trị. Thổ thần được phục chức, lính đưa Tử Văn về trần gian. Sau đó, Thổ thần tiến cử Tử Văn giữ chức phán sự đền Tản Viên để tạ ơn.

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (mẫu 13)

Ngô Tử Văn nhân vật chính trong đoạn trích truyền kì mạn lục vốn là một người cương trực, khẳng khái. Trong làng có ngôi đền vốn là của giặc phương Bắc tác oai tác quái, Tử Văn tức giận châm lửa đốt đền mặc cho lời khuyên can của mọi người. Trở về nhà Tử Văn thấy khó chịu, lên cơn sốt, trong giấc mơ chàng thấy một cư sĩ đến đòi lại ngôi đền, nếu không trả lại ngôi đền sẽ trả giá. Mặc cho lời đe dọa của hồn ma Bách hộ họ Thôi, Tử Văn vẫn không sợ sệt.

Tử Văn sau đó được gặp Thổ thần, Thổ thần trình bày thân phận và tố cao linh hồn kia lang thang đã chiếm lấy ngôi đền. Thổ thần bày cách tố cáo tên giặc kia trước Diêm Vương.

Tử Văn bệnh càng nặng, đến đêm chàng bị quỷ sứ bắt đi xuống Diêm Vương, đứng trước Diêm Vương Tử Văn tố cao tên giặc kia cướp đền và đặc điều xấu nhằm hãm hại mình. Diêm vương sau khi kiểm chứng đã xác nhận đó là sự thật. Linh hồn tên giặc phương Bắc bị Diêm Vương trừng phạt, Thổ thần được phục chức tước như trước và Tử Văn được sống lại.

Thổ thần trả ơn bằng cách tiến cử Tử Văn làm Chức phán sự đền Tản Viên.

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (mẫu 14)

Ngô Tử Văn là con người vùng đất lạc rang nổi tiếng chính trực, không chịu những yêu sách tác quái làm hại dân lành của một tên tướng giặc. Tử Văn quá tức giận nên đã đốt đền hắn. Sau khi về nhà bỗng nhiên chàng lên cơn sốt, đầu óc mê man. Trong mơ thấy có tên hung thần đòi bắt chàng xuống âm phủ vì tội dám đốt đền. Nhưng đến chiều tối có một người tự dưng Thổ Thần hiện lên, Thổ Thần cảm phục trước sự dũng cảm của Tử Văn nên chàng được Thổ Thần mách bảo tội ác và tung tích của tên tướng và không quên chỉ cách cho chàng ứng phó. Đến đêm tuyệt Tử Văn bị quỷ sứ bắt đến xuống âm phủ. Tử Văn đã trình bày hết những tội ác của tên hung thần đã làm với dân chúng, cùng những bằng chứng chứng minh. Cuối cùng công lý đã được sáng tỏ và thực thi . Tên tướng bị trừng trị còn Tử Văn được sống lại, trở về cõi thực Tử Văn được Thổ Thần giao cho một chức trách và giữ chức phán sự đền Tản Viên.

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (mẫu 15)

Ngô Tử Văn quê quán Yên Dũng, Lạng Giang, Tử Văn từ trước đến này được biết đến là con người thẳng thắn, chính trực, thường xuyên làm việc trượng nghĩa được nhân dân yêu mến. Trong làng có ngôi đền rất linh, nghe đồn đây là ngôi đền của một tên tướng giặc phương Bắc tử trận. Tử Văn tức giận và đốt đền, ngôi đền cháy rụi.

Sau khi về nhà chàng cảm thấy khó chịu, nóng và sốt. Tử Văn thiếp đi, trong giấc mơ chàng thấy một người ăn mặc như phương Bắc tự nhận là cư sĩ đến đây đòi chàng trả lại ngôi đến, hắn còn mắng Tử Văn không biết lẽ phải khi đốt đền, dọa nếu không xây lại sẽ phải trả giá.

Tử Văn mơ lần thứ hai, trong giấc mơ lần này chàng thấy ông già xuất hiện, tự xưng là Thổ thần, tự giới thiệu và giải thích tên đến lần trước tướng giặc bại trận và giả dạng nhằm chiếm đền thờ. Thổ thần khuyên khi Tử Văn chết gặp Diêm Vương để trình bày mọi chuyện giúp diệt trừ linh hồn tên tướng giặc.

Tử Văn chết thật, quỷ sứ dẫn dắt linh hồn xuống âm phủ, Diêm Vương tra hỏi thân thế và lý do kêu khóc, Tử Văn trình bày rõ câu chuyện như lời Thổ thần đã kể. Đôi bên tranh cãi quyết liệt, Diêm Vương sai người lên trần gian kiểm chứng, sau khi sự thật phơi bày Diêm vương tức giận sai người bắt linh hồn bỏ vào ngục. Thổ thần được phục chức và Thổ thần trả ơn Tử Văn bằng cách tiến cử chàng làm Chức phán sự đền Tản Viên.

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (mẫu 16)

Ngô Tử Văn người đất Lạng Giang. Vốn khẳng khái nóng nảy, hễ thấy sự gian tà thì không chịu được. cuối đời Hồ, có tên giặc tử trận vào đền Tản Viên rồi tác oai, tác quái trong dân gian. Tử Văn tức giận bèn châm lửa đốt đền. Về nhà Tử Văn lên cơn sốt rồi mơ thấy tên giặc kia đến hỏi, nhưng mặc kệ cứ ngồi thản nhiên. Chiều tối lại có ông già đến tự xưng là Thổ Công. Ông già kể cho Tử Văn rõ mọi sự tình rồi bày cho chàng cách ứng xử khi bị bắt xuống âm phủ. Tử Văn bị quỷ sứ bắt đi. Trước mặt Diêm Vương kể rõ đầu đuôi sự việc lời lẽ rất cứng cỏi, không chịu nhún nhường chút nào. Diêm Vương sinh nghi bèn cho người đến đền Tản Viên để lấy chứng thực. Quân lính về tâu nhất nhất đúng lời Tử Văn. Diêm Vương tức giận liền sai tên lính đầy tên giặc giả danh kia xuống ngục Cửu u. Tử Văn sống lại cùng dân làng mua gỗ dựng lại tòa đền. Viên Thổ Công cảm kích đã mời Tử Văn về làm phán sự cho Đức thánh Tản ở đền Tản Viên. Từ Văn nghe nói vui vẻ nhận lời, bèn thu xếp việc nhà rồi không bệnh mà mất ngay sau đó.

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (mẫu 17)

Ngô Tử Văn nổi tiếng ở đất Lạng Giang là kẻ chính trực, khẳng khái. Ngôi làng chàng ở có một ngôi đền thiêng lắm. Nhưng có một tên hung thần ở gần đền hay tác oai tác quái, yêu sách trong dân gian. Tử Văn tức giận nên đã châm lửa đốt đền trừ hại cho dân lành. Sau khi ngôi đền bị đốt tên hung thần đã dọa kiện chàng ở âm phủ. Sau khi về nhà chàng nên cơn sốt. Trong lúc đang mê man thì chẳng mơ thấy có người đòi bắt mình xuống âm phủ. Nhưng đến chiều tối có một ông già xưng danh là Thổ Thần. Ông cảm kích trước tinh thần dũng cảm của Tử Văn nên đã bày cho chàng tội ác và tung tích của tên hung thần. Ông còn bày cho chàng cách để xử lý và đối phó. Đêm đến Từ Văn trở bệnh nặng hơn, Tử Văn thấy có tên quỷ sứ đến bát chàng xuống âm phủ. Trước mặt Diêm Vương chàng đã tố cáo hết những tội ác của tên hung thần, kèm theo dẫn chứng đầy đủ về hắn. Sau khi chứng thực, quân lính về thưa tất cả lời Tử Văn là sự thật. Diêm Vương đã trừng trị tên tướng giặc. Thổ thần thì được phục chức còn Tử Văn được sống trở lại. Trở về từ âm phủ Thổ Công đã giao cho Tử Văn giữ chức phán sự đền Tản Viên.

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (mẫu 18)

Ngô Tử Văn trên Soạn người Yên Dũng, đất Lạng Giang. Tính tình vốn cương trực, khẳng khái, nóng nảy, thấy sự tà gian thì không thể chịu được. Trong làng có một ngôi đền thiêng vốn thuộc quyền cai quản của Thổ công đất này nhưng bị tên tướng bại trận của Bắc Triều chiếm lấy. Hồn ma của hắn ta tác oai, tác quái trong nhân dân. Từ Văn tức giận bèn đi đốt đền. Bị hồn ma đế giả mạo Thổ Công tới đe dọa nhưng Tử Văn không mảy may sợ hãi. Vì sự gian tà của hồn ma tên tướng giặc, Tử Văn bị quỷ sứ bắt xuống địa ngục và tra hỏi. Nhưng với bản lĩnh cứng cỏi, luôn đứng về phía công lý và nhân dân lương thiện, cuối cùng sự giúp đỡ của Thổ Công, Tử Văn đã khiến cho hồn ma tên tướng giặc bị trừng trị đích tán. Tử Văn được Diêm Vương cho sống lại. Thổ Công vì cảm kích bản lĩnh trí tuệ, phẩm chất của Ngô Tử Văn mà mời Tử Văn đến nhận chức phán sự đền Tản Viên. Tử Văn vui vẻ nhận lời, sau đó không bệnh mà mất. Có người thấy Tử Văn ngồi trên xe ngựa lẫn trong là sương mù, chỉ chắp tay thi Lễ không nói lời nào rồi thoắt cái cưỡi gió mà biến mất

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (mẫu 19)

Ngô Tử Văn là một kẻ sĩ nổi tiếng khẳng khái, chính trực. Vốn không chịu được sự tác oai, tác quái của một tên tướng giặc bại trận nên đã đốt đền của hắn, trừ hại cho dân, Tên hung thần đe dọa Tử Văn và kiện chàng ở âm phủ. Tử Văn được Thổ Thần mách bảo về tung tích và tội ác của tên tướng giặc, đồng thời bày cho chàng cách đối phó với hắn. Tử Văn bị bắt giải xuống âm phủ. Đứng trước Diêm Vương chàng đã không hề run sợ mà dũng cảm vạch trần mọi tội ác của tên hung thần. Có bằng chứng của Thổ Thần, mọi lời nói của Tử Văn được xác minh là sự thật. Cuối cùng công lý được thực thi tên tướng giặc bị trừng trị, Thổ Thần được phục chức và Tử Văn được sống lại tiếp. Sau đó nhờ thổ thần tiến cử, Tử Văn được nhận Chức phán sự đền Tản Viên chuyên trông coi việc xử án.

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (mẫu 20)

Ngô Tử Văn vốn là người khẳng khái, cương trực. Tức giận vì tiếng là đền làng linh ứng. Nhưng tên giặc tử trận ở gần đền lại biến thành yêu quái trong dân gian. Tử Văn đã đốt đền. Đốt đền xong, về nhà Tử Văn thấy người khó chịu rồi nên cơn sốt. Trong cơn sốt Tử Văn thấy một người cao lớn, khôi ngô, đầu đội mũ trụ tự xưng là cư sĩ đến đòi làm trả lại ngôi đền như cũ. Tử Văn vẫn thản nhiên. Người kia tức giận dọa sẽ kiện Tử Văn ở tòa cõi âm. Chiều tối lại có một ông già phong độ nhàn nhã đến ngỏ lời. Hỏi ra mới biết đó là Thổ công bị viên tướng bại trận giả làm cư sĩ tranh chiếm mất đền. Ông già căn dặn nếu âm phủ có cho hỏi thì khai ra những lời ông nói. Nếu tên kia chối thì cứ đến mà xác minh. Đến đêm Tử Văn bị hai tên quỷ sứ đến bắt đi đến âm phủ, tử ngoài cổng truyền rằng Tử Văn tội sâu ác nặng không được khoan giảm. Tử Văn kêu oan và được dẫn vào gặp Diêm Vương. Tử Văn tấu trình đầu đuôi như lời Thổ Công đã nói và tranh cãi với người đội mũ trụ. Người đội mũ trụ không phân phải kháng, Diêm Vương sinh nghi. Diêm Vương sai người đến đền Tản Viên để lấy chứng thực thì thấy đúng như lời Tử Văn nói. Kẻ kia bị đẩy vào Địa Ngục tầng thứ 9. Tử Văn về đến nhà thì mới biết mình đã chết được hai ngày. Ngôi mộ của tên tướng giặc bị bật tung lên, hài cốt tan tành. Sau đó một tháng Thổ Công tiến cử Tử Văn giữ chức phán sự ở đền Tản Viên. Tử Văn nhận lời rồi không bệnh mà mất sau đó. Có người thấy Tử Văn trên xe cưỡi ngựa gió, người ta truyền rằng đó là nhà quan phán sự.

Tóm tắt Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (mẫu 21)

Ở đất Lạng Giang, có người tên Ngô Tử Văn nổi tiếng chính trực, khảng khái. Tử Văn sống ở một ngôi làng nhỏ, trong làng có ngôi đền thiêng. Thế nhưng, có một tên hung thần thường xuyên đến tác oai tác quái trong đền, phá hoại cuộc sống nhân dân. Thấy thế, Tử Văn giận lắm, bèn châm lửa đốt đền để trừ hại cho dân lành. Đền bị đốt, tên hung thần dọa kiện chàng. Về nhà, Tử Văn lên cơn sốt. Trong giấc mơ, chàng thấy có người đòi bắt mình xuống âm phủ. Chiều tối, có một Thổ Thần hiện ra, bày tỏ sự cảm kích trước lòng dũng cảm và thương dân của Tử Văn nên đã mách bảo chàng cách đối phó với tên hung thần. Đêm đến, Tử Văn càng sốt cao. Hai tên quỷ sứ đến bắt chàng xuống âm phủ. Diện kiến Diêm Vương, chàng không ngần ngại tố cáo tội ác của tên hung thần. Sau khi chứng thực những lời Tử Văn nói, Diêm Vương đã trừng trị tên hung thần và bọn phán sự, phục chức cho Thổ Thần. Tử Văn được sống trở lại và nhận trọng trách làm phán sự ở đền Tản Viên.

Tác giả tác phẩm Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên - Ngữ văn lớp 10

A. Tóm tắt tác phẩm

Ngô Tử Văn vốn là một kẻ sĩ khảng khái, chính trực. Trong làng có một ngôi đền thiêng. Từ khi có một tên tướng giặc nhà Minh tử trận ở gần đền, hồn của hắn tác quái. Tức giận, Tử Văn châm lửa đốt để trừ hại cho dân. Sau khi đốt đền, Tử Văn lên cơn sốt mê man, chàng thấy tên hung thần đòi trả đền và đe dọa bắt chàng xuống âm phủ. Thổ thần bày tỏ thái độ cảm phục trước hành động dũng cảm của Tử Văn, mách chàng về tung tích, tội ác tên hung thần và cách đối phó. Đến đêm, khi bệnh nặng thêm, Tử Văn thấy hai tên quỷ đến bắt chàng xuống âm phủ. Trước Diêm Vương, Tử Văn đã tố cáo tội ác của tên hung thần để hắn bị trừng trị. Thổ thần được phục chức, lính đưa Tử Văn về trần gian. Một tháng sau, Thổ thần tiến cử Tử Văn giữ chức phán sự đền Tản Viên để tạ ơn.

B. Đôi nét về tác phẩm

1. Tác giả

- Nguyễn Dữ (có người đọc là Nguyễn Tự), chưa rõ năm sinh năm mất, sống vào khoảng thế kỉ XVI.

- Quê quán: xã Đỗ Tùng, huyện Trường Tân, nay thuộc huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

- Ông xuất thân trong gia đình khoa bảng (cha đỗ tiến sĩ đời Lê Thánh Tông).

- Ông từng đi thi và đã ra làm quan, sau đó không bao lâu thì từ quan lui về ẩn dật.

- Ông để lại tác phẩm nổi tiếng là Truyền kì mạn lục, qua tác phẩm có thể thấy được quan điểm sống và tấm lòng của ông với cuộc đời.

2. Tác phẩm

a. Truyền kì mạn lục

- Thể loại: Truyền kì là một thể văn xuôi tự sự thời trung đại, phản ánh hiện thực qua những yếu tố kì lạ, hoang đường.

+ Trong truyện truyền kì, thế giới con người và thế giới cõi âm với những thánh thần, ma quỷ có sự tương giao. Điều này đã tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt cho thể loại.

+ Đằng sau những chi tiết phi hiện thực, người đọc có thể tìm thấy những vấn đề cốt lõi của hiện thực cũng như quan niệm và thái độ của tác giả.

- Truyền kì mạn lục là tác phẩm viết bằng chữ Hán, gồm 20 truyện, ra đời vào nửa đầu thế kỉ XVI.

- Nhan đề: Truyền kì mạn lục ( truyền kì: loại truyện có yếu tố li kì, hoang đường; mạn: tản mạn; lục: sao lục, ghi chép): ghi chép các truyện li kì tản mạn của dân chúng.

- Nội dung:

+ Hiện thực xã hội đương thời.

+ Số phận con người.

+ Tinh thần dân tộc.

- Nghệ thuật: có sự tham gia của các yếu tố hoang đường, kì ảo.

Truyền kì mạn lục vừa có giá trị hiện thực, vừa có giá trị nhân đạo.

b. Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

- Thể loại: Truyền kì.

- Phương thức biểu đạt: Tự sự.

- Bố cục: 4 phần

+ Phần 1 (Từ đầu đến …không cần gì cả): Tử Văn đốt đền.

+ Phần 2 (Tiếp đến …khó lòng thoát nạn): Tử Văn với viên Bách hộ họ Thôi và Thổ công.

+ Phần 3 (Tiếp đến …sai lính đưa Tử Văn về): Tử Văn thắng kiện.

+ Phần 4 (Còn lại): Tử Văn trở thành phán sự đền Tản Viên.

- Giá trị nội dung: Chuyện chức phán sự đền Tản Viên đề cao tinh thần khảng khái, cương trực, dám đấu tranh chống lại cái ác, trừ hại cho dân của Ngô Tử Văn, một người trí thức nước Việt; đồng thời, thể hiện niềm tin công lí, chính nghĩa nhất định sẽ thắng gian tà của tác giả.

- Giá trị nghệ thuật:

+ Yếu tố kì ảo dày đặc, xen chuyện người, chuyện thần, ma, trần gian, địa ngục…

+ Cốt truyện giàu kịch tính, kết cấu chặt chẽ, lo-gic.

+ Cách dẫn truyện khéo léo, biến hóa, có cao trào, có thắt mở nút.

+ Nhân vật được xây dựng sắc nét.

C. Đọc hiểu văn bản

1. Giới thiệu nhân vật Ngô Tử Văn

Cách giới thiệu nhân vật

Tên họ : Ngô Tử Văn tên là Soạn.

Quê quán: huyện Yên Dũng, đất Lạng Giang.

Tính tình: Khảng khái, nóng nảy, thấy sự gian tà không chịu được. => từ ngữ mang tính khẳng định.

⇒ Cách mở đầu trực tiếp, ngắn gọn theo phương pháp truyền thống của văn học trung đại, chưa thoát khỏi lối kể dân gian, gây sự chú ý của người đọc.

2. Diễn biến hành động Ngô Tử Văn

- Nguyên nhân đốt đền: Tức giận trước sự tác oai tác quái của hồn ma tên tướng giặc họ → Trừ hại cho nhân dân, mang lại cuộc sống yên bình.

- Trước khi đốt đền:

+ Hành động: Tắm rửa sạch sẽ, khấn trời.

Lấy lòng trong sạch, muốn bảo vệ sự bình yên cho người dân.

Lấy lòng trong sạch, sự chân thành, mong muốn được trời chia sẻ.

Chứng minh hành động chính nghĩa của mình.

+ Ý nghĩa:

Thể hiện tính cương trực, dũng cảm vì dân trừ bạo.

Thể hiện tinh thần dân tộc, quyết tâm trừ hại cho dân, bảo vệ thổ thần nước Việt.

- Sau khi đốt đền:

+ Tử Văn thấy “khó chịu, đầu lảo đảo và bụng run run, rồi nổi lên một cơn sốt nóng, sốt rét”.

Có người cao lớn, khôi ngô đội mũ trụ đến đòi làm trả lại đền.

Có ông già áo vải, mũ đen, phong độ nhàn nhã đến tỏ lời mừng và kể rõ đầu đuôi sự việc.

→ Thổ công giúp đỡ và ủng hộ hành động của Tử Văn.

- Cuộc đối mặt với hồn ma tên tướng giặc..

+ Tướng giặc:

Trách mắng.

Đòi trả đền.

Đe doạ.

+ Ngô Tử Văn: Mặc kệ, ngồi ngất ngưởng, tự nhiên.

→ Thái độ điền nhiên không sợ trước những lời đe dọa của hung thần.

- Cuộc gặp gỡ với Thổ Công bị hại.

+ Thổ công:

Tỏ lời mừng với Ngô Tử Văn.

Kể lại sự việc bị hại của mình.

Căn dặn Ngô Tử Văn những điều cần làm khi đối phó với tên hung thần và trong cuộc đối chất với Diêm Vương dưới âm phủ.

+ Ngô Tử Văn:

Kinh ngạc.

Tử Văn căn vặn Thổ Công xem: “Hắn có thực là tên hung thần, có thể gieo vạ cho tôi không?”.

→ Thổ công là nạn nhân đang khiếp sợ, đã tô đậm sự bạo tàn của tên giặc. Thổ công là đồng minh sẽ giúp cho Tử văn trên con đường đi vạch trần cái ác. 

=> Ngô Tử Văn là một kẻ sĩ đầy bản lĩnh, không khiếp sợ trước gian tà.

- Cuộc gặp gỡ giữa con người và hồn ma, con người và thần thánh, thế giới thực - ảo.

- Sử dụng nhiều yếu tố kì ảo

⇒ Làm cho câu chuyện truyền kì thêm hấp dẫn.

Nhận xét: Bằng nghệ thuật kể chuyện hấp dẫn, bất ngờ, kết hợp với yếu tố kì ảo dày đặc….đã khắc họa rõ nét hình tượng nhân vật  Ngô Tử Văn là người cương trực, yêu chính nghĩa, bản lĩnh, kiên cường và giàu tinh thần dân tộc. ð Ngô tử Văn là người giàu bản lĩnh, dũng cảm, bình tĩnh sáng suốt, quyết tâm đấu tranh chống lại cái ác đến cùng.

3. Ngô Tử Văn bị bắt và dẫn xuống Minh Ti

- Ngô Tử Văn bị bắt giải xuống âm phủ.

+ Quang cảnh dưới âm phủ: không khí rùng rợn.

+ Tác giả đã sử dụng nhiều hình ảnh mang tính chất kì ảo, hoang đường → nhấn mạnh hơn quang cảnh đáng sợ nơi cõi âm. 

- Ngô Tử Văn: gan dạ, khảng khái, quyết liệt  kêu oan .

- Cuộc xét xử Ngô Tử Văn dưới âm phủ.

+ Nguyên nhân: Do hồn ma viên Bách hộ họ Thôi kiện Ngô Tử Văn về tội đốt đền. → Bản chất là tên tướng gian tà (sống cướp nước, chết cướp đền).

+ Diễn biến:

Chặng 1:

Hồn ma tên tướng giặc: Tố cáo Tử Văn với Diêm Vương

Diêm Vương: Nghe lời tố cáo của tên tướng giặc mà trách măng Tử Văn

Ngô Tử Văn: Tỏ thái độ cứng cỏi trước Diêm Vương đầy uy quyền, đấu tranh vạch mặt tên tướng giặc gian tà.

Chặng 2:

Hồn ma tên tướng giặc: Tranh cải với Tử Văn, sau lại lo sợ, đạo đức giả: xin giảm án cho Tử Văn.

Ngô Tử Văn: Xin đem tư giấy đến đền Tản Viên chứng thực.

Diêm Vương: Nghi ngờ, cho người đến đền Tản Viên chứng thực g xử cho Tử Văn thắng kiện.

+ Kết quả: Ngô Tử Văn thắng kiện và được tiến cử làm chân phán sự ở đền thánh Tản Viên.

- Nhận xét:

+ Thái độ luôn một mực kêu oan của Tử văn chứng tỏ chàng không hề nhụt chí, run rẩy hay khiếp sợ trước cảnh địa ngục, ma quỷ xung quanh mình. Chàng quyết đấu tranh cho lẽ phải, cho công lí. Điều đó rất đáng trân trọng ở con người này.

+ Tử Văn đã thắng kiện chứng tỏ cái thiện, cái chính nghĩa đã thắng cái gian tà, cái ác. Tên họ Thôi đã bị trừng trị đích đáng, dân gian được bình an, Thổ công được trả lại đền.

4. Ngô Tử Văn nhận chức phán sự

- Bằng chính nghĩa và sự dũng cảm, cương trực đấu tranh cho chính nghĩa, cuối cùng Ngô Tử Văn đã chiến thắng.

- Ý nghĩa:

+ Giải trừ được tai họa, đem lại an lành cho dân.

+ Diệt trừ tận gốc thế lực xâm lược tàn ác, làm sáng tỏ nỗi oan khuất và phục hồi danh dự cho Thổ thần nước Việt.

+ Niềm tin vào công lí cái thiện chiến thắng cái ác, chính nghĩa thắng gian tà.

5. Lời bình cuối truyện

- Vạch trần bản chất xảo quyệt, hung ác của hồn ma tướng giặc họ Thôi;

- Phơi bày hiện thực đầy rẫy những bất công, thối nát của xã hội đương thời. Những hiện tượng tiêu cực ở cõi âm chính là hình chiếu của xã hội đương thời.

- Tệ nạn mê tín dị đoan.

- Tham ô, hối lộ.

- Là kẻ sĩ, biết đấu tranh đến cùng để chống lại cái xấu, cái ác. Chỉ có đấu tranh dũng cảm mới đem lại phần thắng cho chính nghĩa.

D. Sơ đồ tư duy

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Xem thêm các bài soạn văn lớp 10 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuyen-chuc-phan-su-den-tan-vien.jsp


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên