20+ Tóm tắt Việt Bắc (ngắn nhất)Tóm tắt tác phẩm Việt Bắc hay, ngắn nhất giúp bạn nắm được nội dung chính của văn bản.

20+ Tóm tắt Việt Bắc (ngắn nhất)

Quảng cáo

Tóm tắt Việt Bắc - Mẫu 1

Việt Bắc là 1 đỉnh cao của thơ ca cách mạng VN thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp. Tác phẩm được chia làm 2 phần: phần đầu tái hiện giai đoạn gian khổ nhưng vẻ vang của cách mạng và kháng chiến ở chiến khu VB nay đã trở thành những kỉ niệm sâu nặng trong lòng người, phần sau nói về sự gắn bó giữa miền ngược và miền xuôi trong viễn cảnh đất nước hòa bình và ca ngợi công ơn của Đảng, của Bác đối với dân tộc.

20+ Tóm tắt Việt Bắc (ngắn nhất)

Quảng cáo

Tóm tắt Việt Bắc - Mẫu 2

Chiến dịch Điện Biên Phủ đã kết thúc và thắng lợi. Tháng 7/1954 Hiệp định Giơ-ne-vơ trở về Đông Dương được kí kết. Hòa bình lập lại, miền Bắc nước ta đang được giải phóng và bắt tay vào sự nghiệp để xây dựng nên cuộc sống mới và một trang sử mới của đất nước ta đã được mở ra. Tháng 10/1954 những người kháng chiến từ từ căn cứ miền núi trở về miền xuôi, Trung ương Đảng và Chính phủ đã rời chiến khu Việt Bắc về lại Thủ Đô Hà Nội với sau 9 năm kháng chiến trong gian khổ và trường kỳ. Nhân sự kiện thời sự có tính lịch sử ấy thì Tố Hữu đã sáng tác được nên bài thơ Việt Bắc đã ghi lại được những tình cảm và mối quan hệ gắn bó khăng khít, nghĩa tình sâu nặng giữa nhân dân Việt Bắc và với cán bộ chiến sĩ cách mạng.

Tóm tắt Việt Bắc - Mẫu 3

Tố Hữu (1920 – 2002) Thời thơ ấu: sinh ra và lớn lên trong một gia đình Nho học ở Huế với vùng đất cố đô rất thơ mộng còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa dân gian. Thời thanh niên: sớm đã giác ngộ cách mạng, hăng say hoạt động và đấu tranh cách mạng, trải qua rất nhiều lần tù ngục. Sau đó, Tố Hữu đã liên tục giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của đất nước, đặc trách mặt trận văn hóa văn nghệ.

Quảng cáo

Tóm tắt Việt Bắc - Mẫu 4

Việt Bắc là khúc ca hùng tráng và cũng là khúc tình ca về cách mạng và về cuộc kháng chiến. Thể hiện sự gắn bó, ân tình sâu nặng với nhân dân và đất nước trong niềm tự hào của dân tộc… Việt Bắc là khúc hát ân tình chung của những người cách mạng và của những người kháng chiến, của cả dân tộc qua tiếng lòng của nhà thơ. Bên cạnh đó, bài thơ còn cất lên được âm hưởng mà anh hùng ca vang dội và đưa ta về với một thời kì lịch sử hào hùng và trọng đại của đất nước.

Tóm tắt Việt Bắc - Mẫu 5

Chiến dịch Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi, Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương đã được kí kết, hòa bình lập lại, miền Bắc nước ta đang được giải phóng, hoàn thành vẻ vang của sứ mệnh lãnh đạo cuộc kháng chiến, tháng 10/1954, các cơ quan Trung ương Đảng và Chính phủ đã rời chiến khu Việt Bắc để về Hà Nội. Nhân sự kiện có tính chất lịch sử này thì Tố Hữu đã sáng tác được bài thơ Việt Bắc. Việt Bắc là 1 đỉnh cao của thơ ca với cách mạng Việt Nam của thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp. Tác phẩm đã được chia làm 2 phần như sau: phần đầu đã tái hiện lên giai đoạn gian khổ nhưng lại rất vẻ vang của cách mạng và kháng chiến ở chiến khu Việt Bắc thì nay đã trở thành những kỉ niệm rất sâu sâu nặng trong lòng người, phần sau đã nói về sự gắn bó giữa miền ngược và miền xuôi trong viễn cảnh đất nước hòa bình và ca ngợi những công ơn của Đảng và của Bác đối với dân tộc.

Quảng cáo

Tóm tắt Việt Bắc - Mẫu 6

Đoạn trích tái hiện những kỉ niệm cách mạng và kháng chiến. Bài thơ là khúc tình ca cách mạng giữa bộ đội và nhân dân.

Tóm tắt Việt Bắc - Mẫu 7

Việt Bắc là khúc hùng ca về cuộc kháng chiến gian lao mà anh dũng, đó là niềm tin tất thắng luôn hướng về ánh sáng cách mạng của Đảng, Bác Hồ. Đây còn là khúc tình ca cách mạng giữa bộ đội và nhân dân, họ giành cho nhau tình cảm thủy chung, nghĩa tình.

Tóm tắt Việt Bắc - Mẫu 8

Việt Bắc là khúc hùng ca và khúc tình ca về cách mạng, về cuộc kháng chiến và con người kháng chiến. Đó là tình cảm mặn nồng, són sắt, đậm nghĩa tình.

Tóm tắt Việt Bắc - Mẫu 9

Đoạn trích Việt Bắc tái hiện những kỉ niệm giữa bộ đội và người dân Việt Bắc, đó là những tháng ngày hành quân, nương nhờ nơi núi rừng, thôn bản. người ra đi nhớ người ở lại nhớ từng con suối, bờ sống với những con người đậm nghĩa tình. Nhớ những đêm hành quân anh dũng và thể hiện niềm tin vào cách mạng vào Bác Hồ.

Tóm tắt Việt Bắc - Mẫu 10

Đoạn trích là tình cảm của bộ đội dành cho người dân Việt Bắc. Sau khi giành lại hòa bình, bộ đội rời chiến khu trở về thủ đô, họ chia tay nhau trong bịn rịn, lưu luyến. Người ở lại nhắc lại những kỉ niệm đã gắn bó cùng chia ngọt sẻ bùi trong gian khó. Họ giành cho nhau tình cảm thủy chung, mặn mà. Nỗi nhớ Việt Bắc là nỗi nhớ về những ngày sinh hoạt cùng nhau học tập, lao động và kháng chiến chống quân thù. Việt Bắc hiện lên với thiên nhiên đặc trưng tươi đẹp của bốn mùa hòa quyện với con người Việt Bắc đậm nghĩa tình, hăng say lao động. Tác giả tái hiện những đêm hành quân anh dũng và thể hiện niềm tin vào cách mạng vào Bác Hồ.

Tóm tắt Việt Bắc - Mẫu 11

Tố Hữu (1920 – 2002) Thời thơ ấu: sinh ra và lớn lên trong một gia đình Nho học ở Huế với vùng đất cố đô rất thơ mộng còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa dân gian. Thời thanh niên: sớm đã giác ngộ cách mạng, hăng say hoạt động và đấu tranh cách mạng, trải qua rất nhiều lần tù ngục. Sau đó, Tố Hữu đã liên tục giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của đất nước, đặc trách mặt trận văn hóa văn nghệ.

Tóm tắt Việt Bắc - Mẫu 12

Chiến dịch Điện Biên Phủ đã kết thúc và thắng lợi. Tháng 7/1954 Hiệp định Giơ-ne-vơ trở về Đông Dương được kí kết. Hòa bình lập lại, miền Bắc nước ta đang được giải phóng và bắt tay vào sự nghiệp để xây dựng nên cuộc sống mới và một trang sử mới của đất nước ta đã được mở ra. Tháng 10/1954 những người kháng chiến từ từ căn cứ miền núi trở về miền xuôi, Trung ương Đảng và Chính phủ đã rời chiến khu Việt Bắc về lại Thủ Đô Hà Nội với sau 9 năm kháng chiến trong gian khổvà trường kỳ. Nhân sự kiện thời sự có tính lịch sử ấy thì Tố Hữu đã sáng tác được nên bài thơ Việt Bắc đã ghi lại được những tình cảm và mối quan hệ gắn bó khăng khít, nghĩa tình sâu nặng giữa nhân dân Việt Bắc và với cán bộ chiến sĩ cách mạng.

Tóm tắt Việt Bắc - Mẫu 13

– Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi, Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được kí kết, hòa bình lập lại, miền Bắc nước ta được giải phóng, hoàn thành vẻ vang sứ mệnh lãnh đạo cuộc kháng chiến, tháng 10/1954, các cơ quan Trung ương Đảng và Chính phủ rời chiến khu Việt Bắc về Hà Nội. Nhân sự kiện có tính chất lịch sử này, Tố Hữu sáng tác bài thơ Việt Bắc.

– Việt Bắc là 1 đỉnh cao của thơ ca cách mạng VN thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp. Tác phẩm được chia làm 2 phần: phần đầu tái hiện giai đoạn gian khổ nhưng vẻ vang của cách mạng và kháng chiến ở chiến khu VB nay đã trở thành những kỉ niệm sâu nặng trong lòng người, phần sau nói về sự gắn bó giữa miền ngược và miền xuôi trong viễn cảnh đất nước hòa bình và ca ngợi công ơn của Đảng, của Bác đối với dân tộc.

Tóm tắt Việt Bắc - Mẫu 14

Đoạn trích thể hiện tình cảm của người lính đối với đồng bào Việt Bắc. Hòa bình lập lại, đoàn quân rời chiến trường trở về thủ đô, chia tay trong tiếc nuối, nhớ nhung. Người ở lại nhớ về những kỉ niệm từng gắn bó, cùng nhau chia sẻ buồn vui lúc khó khăn. Họ có một tình yêu thủy chung, say đắm dành cho nhau. Nỗi nhớ Việt Bắc là nỗi nhớ về những ngày cùng nhau học tập, lao động và chiến đấu. Việt Bắc hiện ra với thiên nhiên bốn mùa tươi đẹp và những con người Việt Bắc tràn đầy yêu thương, hăng say lao động. Tác giả đã tái hiện lại những đêm hành quân hào hùng và thể hiện niềm tin vào cách mạng ở Bác.

Tóm tắt Việt Bắc - Mẫu 15

Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi, Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được ký kết, hòa bình lập lại, miền Bắc nước ta ngày càng được giải phóng, hoàn thành vẻ vang sứ mệnh lãnh đạo cách mạng. Trong thời kỳ kháng chiến, tháng 10 năm 1954, các cơ quan của Trung ương Đảng và Chính phủ rời chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội. Nhân sự kiện lịch sử này, Tố Hữu đã sáng tác bài thơ Việt Bắc. Việt Bắc là đỉnh cao thơ ca gắn liền với cách mạng Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tác phẩm được chia thành hai phần như sau: phần thứ nhất khắc họa thời kỳ gian khổ nhưng vẻ vang của cách mạng và kháng chiến ở chiến khu Việt Bắc. Phần tiếp theo nói về sự gắn bó của miền xuôi với miền xuôi trong viễn cảnh đất nước thanh bình và ca ngợi công lao của Đảng, Bác Hồ đối với dân tộc.

Tóm tắt Việt Bắc - Mẫu 16

Việt Bắc là khúc ca hùng tráng, đồng thời cũng là khúc tình ca về cách mạng và kháng chiến. Thể hiện tình cảm sâu nặng gắn bó với đồng bào, với đất nước trong niềm tự hào dân tộc… Việt Bắc là khúc tình ca của người cách mạng, của kháng chiến và của cả dân tộc qua ngôn ngữ của nó. Bên cạnh đó, bài thơ còn mang âm hưởng hào hùng, đưa ta trở về một giai đoạn lịch sử hào hùng, trọng đại của đất nước.

Tóm tắt Việt Bắc - Mẫu 17

Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc và toàn thắng. Tháng 7 năm 1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ về việc trở lại Đông Dương được ký kết. Hòa bình lập lại, miền Bắc nước ta được giải phóng, bước vào sự nghiệp xây dựng cuộc sống mới, mở ra trang mới trong lịch sử nước ta. Tháng 10 năm 1954, những người kháng chiến từ căn cứ miền núi từ từ về miền xuôi, Trung ương Đảng và Chính phủ rời chiến khu Việt Bắc về Hà Nội sau 9 năm kháng chiến gian khổ, trường kỳ. Nhân sự kiện lịch sử đó, Tố Hữu đã sáng tác bài thơ Việt Bắc ghi lại tình cảm, sự gắn bó, tình cảm sâu nặng giữa đồng bào Việt Bắc với cán bộ.

Tóm tắt Việt Bắc - Mẫu 18

Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi, Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được ký kết, hòa bình lập lại, miền Bắc nước ta được giải phóng, hoàn thành vẻ vang sứ mệnh lãnh đạo cuộc kháng chiến. Tháng 10 năm 1954, các cơ quan của Trung ương Đảng và Chính phủ rời chiến khu Việt Bắc về Hà Nội. Nhân sự kiện lịch sử này, Tố Hữu đã sáng tác bài thơ Việt Bắc.

Việt Bắc là một đỉnh cao của thơ ca cách mạng Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Tác phẩm chia làm hai phần: phần một khắc họa thời kỳ gian khổ nhưng vẻ vang của cách mạng và kháng chiến ở chiến khu Việt Bắc, giờ đã trở thành ký ức sâu sắc trong lòng người, phần hai nói về sự gắn bó giữa miền xuôi và miền xuôi các lĩnh vực trong viễn cảnh đất nước thanh bình và ca ngợi công lao của Đảng, Bác Hồ đối với dân tộc.

Để học tốt bài học Việt Bắc lớp 12 hay khác:

Xem thêm các bài soạn văn lớp 12 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên