Từ vựng Unit 6 Tiếng Anh 10 Explore New Worlds (Cánh diều) đầy đủ nhất

Với tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 10 Unit 6 đầy đủ, chi tiết nhất sách Cánh diều sẽ giúp học sinh học từ mới môn Tiếng Anh 10 dễ dàng hơn.

Từ vựng Unit 6 Tiếng Anh lớp 10 Explore New Worlds - Cánh diều

Quảng cáo

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Buy

Động từ

/baɪ/

Mua

Go on

Động từ

/ɡoʊ ɒn/

Tiếp tục

Change

Động từ

/tʃeɪndʒ/

Thay đổi

Rent

Động từ

/rent/

Thuê

Stay at

Cụm động từ

/ˈsteɪ.ət/

Local food

Cụm danh từ

/ˌləʊ.kəl fuːd/

Thức ăn địa phương

Souvenir

Danh từ

/ˌsuː.vəˈnɪr/

Quà lưu niệm

Suitcase

Danh từ

/ˈsuːt.keɪs/

Vali

Adventure

Danh từ

/ədˈven.tʃɚ/

Cuộc phiêu lưu

Safari

Danh từ

/səˈfɑːr.i/

Cuộc dã ngoại

Guided tour

Cụm danh từ

/ɡaɪdid tʊr /

Chuyến tham quan có hướng dẫn viên

Theme park

Cụm danh từ

/ˈθiːm ˌpɑːrk/

Công viên giải trí

Cruise

Danh từ

/kruːz/

Du thuyền

Beach

Danh từ

/biːtʃ/

Bãi biển

Dirty

Tính từ

/ˈdɝː.t̬i/

Bẩn

Exciting

Tính từ

/ɪkˈsaɪtɪŋ/

Thú vị

Amusing

Tính từ

/əˈmjuːzɪŋ/

Vui, có tính giải trí

Shocking

Tính từ

/ʃɑːkɪŋ/

Gây sửng sốt, kích động

Satisfying

Tính từ

/ˈsæt̬.ɪs.faɪ.ɪŋ/

Thỏa mãn

Amazing

Tính từ

/əˈmeɪ.zɪŋ/

Kinh ngạc

Outstanding

Tính từ

/ˌaʊtˈstæn.dɪŋ/

Nổi bật

Magnificent

Tính từ

/mæɡˈnɪf.ə.sənt/

Tráng lệ

Terrible

Tính từ

/ˈter.ə.bəl/

Kinh khủng

Horrible

Tính từ

/ˈhɔːr.ə.bəl/

Không thoải mái, tồi tệ

Fascinating

Tính từ

/ˈfæs.ən.eɪtɪŋ/

Cuốn hút, lôi cuốn

Exhausting

Tính từ

/ɪɡˈzɑː.stɪŋ/

Mệt mỏi

Spotless

Tính từ

/ˈspɑːt.ləs/

Cực kì sạch

Enormous

Tính từ

/əˈnɔːr.məs/

Cực kì lớn

Go hiking

Cụm động từ

/ ɡoʊ ˈhaɪ.kɪŋ/

Đi leo núi

Tiring

Tính từ

/ˈtaɪ.rɪŋ/

Mệt mỏi

Habitat

Danh từ

/ˈhæb.ə.tæt/

Môi trường sống

Nocturnal

Tính từ

/nɑːkˈtɝː.nəl/

Hoạt động về đêm

Trek

Danh từ

/trek/

Leo núi

Awed

Tính từ

/ɑːd/

Kính nể

Experience

Động từ

/ɪkˈspɪr.i.əns/

Trải nghiệm

Explore

Động từ

/ɪkˈsplɔːr/

Khám phá

Exist

Động từ

/ɪɡˈzɪst/

Tồn tại

UNESCO World Heritage Site

Cụm danh từ

/juːˈnes.koʊ ˌwɝːld ˈher.ɪ.t̬ɪdʒ ˌsaɪt/

Di sản thế giới được UNESCO công nhận

National Park

Cụm danh từ

/ˌnæʃ.ən.əl ˈpɑːrk/

Công viên quốc gia

Conclude

Động từ

/kənˈkluːd/

Kết luận

Underground

Tính từ

/ˌʌn.dɚˈɡraʊnd/

Dưới đất, ngầm

Offer

Động từ

/ˈɑː.fɚ/

Đề nghị

Wildlife

Danh từ

/ˈwaɪld.laɪf/

Cuộc sống nơi hoang dã

Geological

Tính từ

/ˌdʒi.əˈlɑː.dʒɪ.kəl/

Địa chất

Discount

Danh từ

/'diskaunt/

Giảm giá

Quảng cáo


Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 sách Cánh diều hay khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên