Tiếng Anh 11 Unit 6 Getting Started (trang 66, 67) - Tiếng Anh 11 Global SuccessLời giải bài tập Unit 6 lớp 11 Getting Started trang 66, 67 trong Unit 6: Preserving our heritage Tiếng Anh 11 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 11 Unit 6.

Tiếng Anh 11 Unit 6 Getting Started (trang 66, 67) - Tiếng Anh 11 Global Success

Quảng cáo

Heritage sites in Viet Nam

1 (trang 66-67 Tiếng Anh 11 Global Success): Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Ms Hoa: Good morning, everyone. As part of our school cultural programme, we need to plan a field trip to a heritage site in Viet Nam. So, where would you like to go?

Peter: Do you have any suggestions for us, Ms Hoa?

Ms Hoa: I'd recommend Trang An Scenic Landscape Complex. It’s the only place in Southeast Asia to be recognised as a mixed heritage site by UNESCO.

Peter: What's a mixed heritage site?

Ms Hoa: It's a site that has both natural and cultural importance. For example, you can go on a boat trip there to enjoy the beautiful landscape. Or you can visit the old temples and monuments to learn about Vietnamese history.

Anna: That sounds interesting, but if we want to learn about cultural values of the past, where should we go?

Ms Hoa: You can go to Hoi An Ancient Town in central Viet Nam. You'll learn about urban lifestyles and traditions from the 15th to the 19th century and will see examples of ancient architecture. All buildings are kept in their original state. It’s a great place to explore.

Quảng cáo

Anna: Wow! That's exciting. What about southern Viet Nam?

Ms Hoa: You can go to the Mekong River Delta to enjoy don ca tai tu - a form of traditional folk singing. Local artists perform don ca tai tu everywhere - at parties, in fruit gardens, even on the floating market boats.

Peter: It’s a great way to promote this kind of cultural heritage of southern Viet Nam.

Ms Hoa: Indeed. Now, please discuss in your group and let me know your field trip ideas.

Hướng dẫn dịch:

Cô Hoa: Chào buổi sáng mọi người. Là một phần của chương trình văn hóa trường học, chúng ta cần lên kế hoạch cho một chuyến đi thực địa đến một di sản ở Việt Nam. Vì vậy, nơi bạn muốn đi?

Peter: Cô có gợi ý gì cho chúng tôi không, cô Hoa?

Cô Hoa: Tôi muốn giới thiệu Quần thể danh thắng Tràng An. Đây là nơi duy nhất ở Đông Nam Á được UNESCO công nhận là di sản hỗn hợp.

Peter: Di sản hỗn hợp là gì?

Cô Hoa: Đó là một địa điểm có tầm quan trọng cả về tự nhiên và văn hóa. Ví dụ, bạn có thể đi thuyền đến đó để thưởng ngoạn phong cảnh tuyệt đẹp. Hoặc bạn có thể đến thăm những ngôi chùa, di tích lâu đời để tìm hiểu về lịch sử Việt Nam.

Quảng cáo

Anna: Nghe có vẻ thú vị, nhưng nếu chúng ta muốn tìm hiểu về các giá trị văn hóa của quá khứ, chúng ta nên đi đâu?

Cô Hoa: Bạn có thể đến Phố cổ Hội An ở miền Trung Việt Nam. Bạn sẽ tìm hiểu về lối sống và truyền thống đô thị từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19 và sẽ thấy các ví dụ về kiến trúc cổ đại. Tất cả các tòa nhà được giữ ở trạng thái ban đầu của họ. Đó là một nơi tuyệt vời để khám phá.

Anna: Chà! Điều đó thật thú vị. Còn miền nam Việt Nam thì sao?

Chị Hoa: Bạn có thể đến đồng bằng sông Cửu Long để thưởng thức đờn ca tài tử - một hình thức ca hát dân gian truyền thống. Các nghệ sĩ địa phương biểu diễn đờn ca tài tử ở khắp mọi nơi - tại các bữa tiệc, trong vườn trái cây, thậm chí trên thuyền chợ nổi.

Peter: Đó là một cách tuyệt vời để quảng bá loại hình di sản văn hóa này của miền Nam Việt Nam.

Cô Hoa: Đúng vậy. Bây giờ, hãy thảo luận trong nhóm của bạn và cho tôi biết ý tưởng về chuyến đi thực tế của bạn.

2 (trang 67 Tiếng Anh 11 Global Success): Where can we do the following? Write T for Trang An, H for Hoi An, and M for Mekong River Delta. (Chúng ta có thể làm những điều sau đây ở đâu? Viết T cho Tràng An, H cho Hội An, và M cho Đồng bằng sông Cửu Long)

Quảng cáo

Activity

Place

1. Going on a tour by boat

 

2. Seeing areas of natural beauty

 

3. Seeing ancient houses kept in their original style of architecture

 

4. Listening to don ca tai tu at floating markets

 

Đáp án:

1. T

2. T

3. H

4. M

Giải thích:

1. Thông tin: For example, you can go on a boat trip there to enjoy the beautiful landscape. (Ví dụ, bạn có thể đi du thuyền để thưởng ngoạn cảnh đẹp.)

2. Thông tin: Or you can visit the old temples and monuments to learn about Vietnamese history. (Hoặc bạn có thể tham quan những ngôi đền cổ và di tích để tìm hiểu lịch sử Việt Nam.)

3. Thông tin: You can go to Hoi An Ancient Town in central Viet Nam. You'll learn about urban lifestyles and traditions from the 15th to the 19th century and will see examples of ancient architecture. All buildings are kept in their original state. (Bạn có thể đến phố cổ Hội An ở miền trung Việt Nam. Bạn sẽ tìm hiểu về lối sống đô thị và truyền thống từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19 và sẽ thấy các ví dụ về kiến trúc cổ. Tất cả các tòa nhà được giữ nguyên trạng thái ban đầu của chúng.)

4. Thông tin: You can go to the Mekong River Delta to enjoy don ca tai tu - a form of traditional folk singing. (Bạn có thể đến vùng Đồng bằng Sông Cửu Long để thưởng thức đờn ca tài tử - một hình thức ca hát dân gian truyền thống.)

Hướng dẫn dịch:

Hoạt động

1. Đi tham quan bằng thuyền

2. Ngắm nhìn những vùng có vẻ đẹp tự nhiên

3. Ngắm nhìn những ngôi nhà cổ kính được giữ nguyên phong cách kiến trúc ban đầu

4. Nghe đờn ca tài tử ở chợ nổi

3 (trang 67 Tiếng Anh 11 Global Success): Match the words to make phrases used in 1. (Nối các từ để tạo thành các cụm từ được sử dụng trong 1)

Tiếng Anh 11 Unit 6 Getting Started (trang 66, 67) | Tiếng Anh 11 Global Success

Đáp án:

1. c

2. d

3. b

4. a

Giải thích:

1 - c. folk singing (dân ca)

2 - d. cultural heritage (di sản văn hóa)

3 - b. beautiful landscape (cảnh đẹp)

4 - a. ancient architecture (kiến trúc cổ)

4 (trang 67 Tiếng Anh 11 Global Success): Complete the sentences using phrases from 1. (Hoàn thành các câu sử dụng các cụm từ bài 1)

1. Trang An is the only place in Southeast Asia _____________.

2. You can go on a boat trip ____________.

3. You can visit the old temples and monuments _____________.

4. Performing folk songs at floating markets is a great way _____________.

Đáp án:

1. to be recognized as a mixed heritage by UNESCO        

2. to enjoy beautiful landscape

3. to learn about Vietnamese history

4. to promote Don ca Tai Tu to wider audience

Hướng dẫn dịch:

1. Tràng An là nơi duy nhất ở Đông Nam Á được UNESCO công nhận là di sản hỗn hợp.

2. Bạn có thể đi thuyền đến đó để thưởng ngoạn phong cảnh tuyệt đẹp.

3. Bạn có thể đến thăm những ngôi chùa cổ và di tích để tìm hiểu về lịch sử Việt Nam.

4. Biểu diễn dân ca tại chợ nổi là một cách tuyệt vời để quảng bá loại hình di sản văn hóa này của miền Nam Việt Nam.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 6: Preserving our heritage hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-global-warming.jsp


Giải bài tập lớp 11 sách mới các môn học