Tiếng Anh lớp 2 Units 1 - 4: Review - Cánh diều

Tiếng Anh lớp 2 Units 1 - 4: Review - Cánh diều

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 Units 1 - 4: Review trang 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 sách Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh học tốt môn Tiếng Anh lớp 2.

1. Game (Trò chơi)

Work with a partner. (Chơi với một bạn khác.)

Make the spinner. Spin. Say. (Làm bàn quay. Quay. Nói.)

 Tiếng Anh lớp 2 Units 1 - 4: Review | Cánh diều

Tiếng Anh lớp 2 Units 1 - 4: Review | Cánh diều

Bàn xoay để dùng trong trò chơi (ở cuối sách)

Tiếng Anh lớp 2 Units 1 - 4: Review | Cánh diều

Hướng dẫn chơi trò chơi:

- Start: Điểm bắt đầu

- Finish: Điểm kết thúc

- Bản đồ trò chơi trải dài cả 2 mặt và dịch chuyển theo hướng mũi tên

- Cách chơi:

+ Dùng một vật để làm mũi tên xoay

+ Đến lượt ai thì người đó xoay mũi tên, đầu mũi tên chỉ vào số nào thì đi bằng đấy bước tính từ ô trước.

+ Sau khi đi đến ô cần đến, nói ra câu có mẫu như sau “I want/I like + [tên vật/người trong ô]”

Dịch hội thoại:

Tiếng Anh lớp 2 Units 1 - 4: Review | Cánh diều

I want a gold crown. (Mình muốn một chiếc vương miện vàng.)

I like bread. (Mình thích bánh mì.)

Các vật và người trong trò chơi (sắp xếp theo thứ tự xuất hiện từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc):

a gold crown: một chiếc vương miện vàng

bread: bánh mì

a green hat: một chiếc mũ màu xanh lá

a crocodile: một con cá sấu

a king: một vị vua

orange juice: nước cam

a red coat: một chiếc áo choàng đỏ

a hippo: một con hà mã

a purple triangle: một hình tam giác màu tím

a princess: một nàng công chúa

noodles: mì

red shorts: quần đùi đỏ

a monkey: một con khỉ

a prince: một chàng hoàng tử

a red heart: một trái tim màu đỏ

cookies: những chiếc bánh quy

black shoes: đôi giày đen

a lion: một con sư tử

a yellow star: một ngôi sao màu vàng

a queen: một vị hoàng hậu

2. Read and look. Circle the correct pictures. (Đọc và nhìn. Khoanh tròn vào các tranh đúng.)

Tiếng Anh lớp 2 Units 1 - 4: Review | Cánh diều

Hướng dẫn làm bài: Dựa vào từ dưới mỗi tranh để khoanh vào tranh đúng

Cặp tranh số

Từ dưới tranh

Đáp án

1

king /kɪŋ/: nhà vua/vị vua

Tranh bên trái

2

sad /sæd/: buồn

Tranh bên phải

3

noodles /ˈnuː.dəl/: mì

Tranh bên trái

4

juice /dʒuːs/: nước ép

Tranh bên trái

5

pants /pænts/: quần dài

Tranh bên phải

6

skirt /skɜːt/: chân váy

Tranh bên trái

7

hippo /ˈhɪp.oʊ/: hà mã

Tranh bên phải

8

run /rʌn/: chạy

Tranh bên phải

3. Look and write. (Nhìn và viết.)

Tiếng Anh lớp 2 Units 1 - 4: Review | Cánh diều

Hướng dẫn làm bài:

Tranh

Đáp án

Phiên âm

Nghĩa

1

zebra

/ˈziː.brə/

ngựa vằn

2

heart

/hɑːrt/

(hình) trái tim

3

gold

/ɡəʊld/

vàng

4

star

/stɑːr/

(hình) ngôi sao

4. Look and write. (Nhìn và viết.)

Tiếng Anh lớp 2 Units 1 - 4: Review | Cánh diều

Hướng dẫn làm bài:

Tranh

Đáp án

Phiên âm

Nghĩa

1

crown

/kraʊn/

vương miện

2

bananas

/bəˈnɑː.nəz/

những quả chuối

3

socks

/sɑːks/

tất

4

lion

/ˈlaɪ.ən/

con sư tử

5. Read and look. Write the words. (Đếm và viết.)

Tiếng Anh lớp 2 Units 1 - 4: Review | Cánh diều

Hướng dẫn làm bài:

Chọn từ đúng tương ứng với mỗi bức tranh

Tranh

Đáp án

Phiên âm

Nghĩa

1

water

/ˈwɔː.tər/

nước

2

bread

/bred/

bánh mì

3

crocodile

/ˈkrɑː.kə.daɪl/

cá sấu

4

drink

/drɪŋk/

uống

5

shirt

/ʃɜːrt/

áo sơ mi

6

frog

/frɑːɡ/

ếch

7

prince

/prɪns/

hoàng tử

8

shoes

/ʃuːz/

đôi giày

6. Read and look. Circle. (Đọc và nhìn. Khoanh tròn vào đáp án đúng.)

Tiếng Anh lớp 2 Units 1 - 4: Review | Cánh diều

Hướng dẫn làm bài:

Tranh

Câu hỏi

Dịch

Đáp án

1

How many stars?

17 stars.

15 stars.

Có bao nhiêu ngôi sao?

17 ngôi sao.

15 ngôi sao.

15 stars.

(15 ngôi sao.)

2

Where’s Grandma?

In the bathroom.

In the kitchen.

Bà đang ở đâu?

Trong phòng tắm.

Trong phòng bếp.

In the kitchen. 

(Trong phòng bếp.)

3

Do you like rice?

No, I don’t like rice.

Yes, I like rice.

Bạn có thích cơm không?

Không, tôi không thích cơm.

Có, tôi thích cơm.

Yes, I like rice.

(Có, tôi thích cơm.)

4

Is the giraffe eating?

Yes, it is eating.

No, it isn’t. It’s drinking.

Con hươu cao cổ đang ăn à?

Đúng, nó đang ăn.

Không. Nó đang uống nước.

Yes, it is eating.

(Đúng, nó đang ăn.)

7. Look and read. Draw lines. (Nhìn và đọc. Vẽ các đường nối.)

Tiếng Anh lớp 2 Units 1 - 4: Review | Cánh diều

Hướng dẫn làm bài:

Tranh

Đáp án

Dịch

1

I’m wearing a hat.

Mình đang đội một chiếc mũ.

2

The monkey is eating.

Con khỉ đang ăn.

3

I like cookies.

Mình thích bánh quy.

4

I want a friend.

Mình muốn một người bạn.

8. Count and write. (Đếm và viết.)

Tiếng Anh lớp 2 Units 1 - 4: Review | Cánh diều

Hướng dẫn làm bài:

Có 12 chiếc vương miện vàng: twelve gold crowns 

Có 16 hình trái tim màu đỏ: sixteen red hearts 

Có 14 chiếc mũ bạc: fourteen silver hats

Có 15 ngôi sao vàng: fifteen gold stars

9. Trace and write. (Viết theo mẫu và tự viết lại cả câu.)

Tiếng Anh lớp 2 Units 1 - 4: Review | Cánh diều

Hướng dẫn dịch câu:

I want green socks. (Mình muốn đôi tất màu xanh lá.)

The lion is drinking water. (Con sư tử đang uống nước)

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 2 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 2 bộ sách Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 2 Kết nối tri thức khác