Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 Lesson 1 trang 52 - 53 Tập 2 hay nhấtTiếng Anh lớp 3 Unit 18 Lesson 1 trang 52 - 53 Tập 2 hay nhất

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại).

Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 Lesson 1 trang 52 - 53 Tập 2 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3
Quảng cáo

Bài nghe:

a)  I'm home. Where are you, Hoa?

I'm in my room.

b)  What are you doing?

I'm reading.

Hướng dẫn dịch:

a) Mình ở nhà. Bạn ở đâu vậy Hoa?

Mình ở trong phòng mình.

b) Bạn đang làm gì?

Mình đang đọc sách.

2. Point and say. (Chỉ và nói).

Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 Lesson 1 trang 52 - 53 Tập 2 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3
Quảng cáo

a) What are you doing?

I'm reading. 

b) What are you doing?

I'm cooking.

c)  What are you doing?

I'm listening to music.

d) What  are you doing?

I'm cleaning the floor. 

Hướng dẫn dịch:

a) Bạn đang làm gì?

Mình đang đọc sách.

b) Bạn đang làm gì?

Mình đang nấu ăn.

c) Bạn đang làm gì?

Mình đang nghe nhạc.

d) Bạn đang làm gì?

Mình đang lau sàn nhà.

3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

Quảng cáo

What are you doing?

- I'm helping mother.

What are you doing?

- I'm cooking.

What is your mother doing?

- My mother is cooking.

What are you doing?

- I'm listening to music.

What are you doing?

- I'm cleaning the floor.

What is your father doing?

- My father is cleaning the floor.

Hướng dẫn dịch:

Bạn đang làm gì?

- Mình đang phụ (giúp) mẹ.

Bạn đang làm gì?

- Mình đang nấu ăn.

Mẹ bạn đang làm gì vậy?

- Mẹ mình đang nấu ăn.

Bạn đang làm gì?

- Mình đang nghe nhạc.

Bạn đang làm gì vậy?

- Mình đang lau sàn nhà.

Ba bạn đang làm gì vậy?

- Ba mình đang lau nhà.

4. Listen and tick. (Nghe và đánh dấu tick).

Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 Lesson 1 trang 52 - 53 Tập 2 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3

Bài nghe:

1. b 2. a 3. b

Nội dung bài nghe:

1. Hoa's mother: Where are you, Hoa?

Hoa: I'm in my room.

Hoa's mother: What are you doing?

Hoa: I'm reading.

2. Nam's mother: Where are you, Nam?

Nam: I'm in the living room.

Nam's mother: What are you doing?

Nam: I'm watching TV.

3. Mai's mother: Where are you, Mai?

Mai: I'm in the kitchen room.

Nam's mother: What are you doing?

Nam: I'm cooking.

Hướng dẫn dịch:

1.

Bạn đang ở đâu thế, Hoa?

- Tớ đang ở phòng tớ.

Bạn đang làm gì thế?

- Tớ đang đọc sách.

2.

Bạn đang ở đâu thế, Nam?

- Tớ đang ở trong phòng khách.

Bạn đang làm gì thế?

- Tớ đang xem TV.

3.

Bạn đang ở đâu thế, Mai?

- Tớ đang ở trong nhà bếp.

Bạn đang làm gì thế?

- Tớ đang nấu ăn.

5. Read and write. (Đọc và viết).

Tiếng Anh lớp 3 Unit 18 Lesson 1 trang 52 - 53 Tập 2 hay nhất | Giải bài tập Tiếng Anh 3

What are they doing?

1. Mai's father is reading.

2. Her brother is listening to music.

3. Mai and her mother are cooking.

Hướng dẫn dịch:

Hôm nay, gia đình Mai ở nhà. Ba Mai ở trong phòng khách. Ông ấy đang đọc sách. Anh trai Mai đang nghe nhạc. Mai và mẹ đang ở trong nhà bếp. Họ đang nấu ăn.

Họ đang làm gì?

1. Ba Mai đang đọc sách.

2. Anh trai cô ấy đang nghe nhạc.

3. Mai và mẹ cô ấy đang nấu ăn.

6. Let’s write. (Chúng ta cùng viết).

1. What are you doing?

I'm reading in my room.

2. What is your father doing?

My father is watching TV in the living room.

3. What is your mother doing?

My mother is cooking in the kitchen.

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn đang làm gì?

Mình đang đọc sách trong phòng mình.

2. Ba của bạn đang làm gì?

Ba mình đang xem tivi trong phòng khách.

3. Mẹ của bạn đang làm gì?

Mẹ mình đang nấu ăn trong nhà bếp.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh 3 hay khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Tiếng Anh lớp 3 | Soạn Tiếng Anh lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh lớp 3 của cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Cánh diều và Chân trời sáng tạo.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-18-what-are-you-doing.jsp


Giải bài tập lớp 3 các môn học