Tiếng Anh lớp 5 Smart Start Unit 1 Lesson 3 (trang 12, 13, 14)Lời giải bài tập Unit 1 lớp 5 Lesson 3 trang 12, 13, 14 trong Unit 1: School Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 1.

Tiếng Anh lớp 5 Smart Start Unit 1 Lesson 3 (trang 12, 13, 14)

Quảng cáo

A.

1 (trang 12 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and point. Repeat. (Nghe và chỉ. Nhắc lại)

Track 14

Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 3 (trang 12, 13, 14) | iLearn Smart Start 5

1. always                           2. usually

3. often                           4. sometimes

5. rarely                           6. never

Hướng dẫn dịch:

1. luôn luôn

2. thường

3. thường xuyên

4. thỉnh thoảng

5. hiếm khi

6. không bao giờ

Quảng cáo

2 (trang 12 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Play the game Board race. (Chơi trò chơi Board race)

(Học sinh tự thực hành)

B.

1 (trang 12 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and practice. (Lắng nghe và thực hành)

Track 15

I always use computers in I.T. class.

Hướng dẫn dịch:

Tôi luôn sử dụng máy tính trong lớp học Công nghệ thông tin.

2 (trang 12 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Look, write, and match. Practice. (Nhìn, viết và nối. Thực hành)

1. She usually learns new words in English class.                       100%

2. They often do experiments in science class.                       80%

3. He always learns about the past in history class.                       70%

4. I never use computers_______Vietnamese class.                       50%

5. We sometimes___________things in art class.                       5%

6. He rarely ___________swimming in P.E. class.                       0%

Quảng cáo

Đáp án:

1. 80%

2. 70%

3. 100%

4. in - 0%

5. make - 50%

6. go - 5%

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy thường học từ mới trong lớp học tiếng Anh.

2. Họ thường làm thí nghiệm trong lớp khoa học.

3. Anh ấy luôn học về quá khứ trong lớp lịch sử.

4. Tôi không bao giờ sử dụng máy tính lớp học tiếng Việt.

5. Đôi khi chúng tôi làm những đồ vật lớp học nghệ thuật.

Anh ấy hiếm khi bơi trong lớp học thể dục.

Quảng cáo

C.

1 (trang 13 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and repeat.(Lắng nghe và nhắc lại)

Track 16

What do you do in math, Nick?

What do you do in English, Sue?

(Học sinh tự thực hành)

Hướng dẫn dịch:

Bạn làm gì trong môn toán, Nick?

Bạn làm gì bằng tiếng Anh, Sue?

2 (trang 13 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Chant. Tum to page 123. (Hát lên. Mở sách trang 123)

Track 17

(Học sinh tự thực hành)

D.

1 (trang 13 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Describe the comic. Use the new words. Listen. (Miêu tả truyện tranh. Sử dụng những từ mới. Nghe.)

Track 18

Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 3 (trang 12, 13, 14) | iLearn Smart Start 5

(Học sinh tự thực hành)

2 (trang 13 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start):  Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn)

Track 19

1.

Alfie: Wow. School is so fun. Hey, everyone.

What are your favorite subject?

Tom: That's easy, It’s P.E

Alfie: What do you do in PE, Tom?

Tom: I (1) usually/sometimes play sports in P.E. class.

Alfie: That's great. You love sports.

2.

Lucy. I like math.

Alfie: What do you do in mah, Lucy?

Lucy: I (2) often/always solve problems in math class

Alfie: Ah, yes. You practice a lot.

3.

Ben: Umm. I like history.

Alfie: What do you do in history, Ben?

Ben: I (3) usually/always learn about the past in history class.

Alfie: That sounds interesting.

4.

Tom: What's your favorite subject, Alfie?

Alfie: I like science!

Lucy: What do you do in science, Alfie?

Alfie: I read a lot, but I (4) never/rarely do experiments in science class.

Ben: Alfie, you usually do experiments in science.

Alfie: No. My teacher says I can't.

Everyone: Oh!

Đáp án:

1. usually

2. often

3. always

4. rarely

Hướng dẫn dịch:

1.

Alfie: Wow. Trường học thật là vui. Hey, mọi người. Môn học yêu thích của các bạn là gì?

Tom: Dễ thôi, đó là môn Thể dục.

Alfie: Trong môn Thể dục, Tom làm gì vậy?

Tom: Thường thì tôi chơi thể thao trong giờ thể dục.

Alfie: Thật tuyệt. Cậu thích thể thao.

2.

Lucy: Tớ thích môn toán.

Alfie: Trong môn toán, Lucy làm gì vậy?

Lucy: Thường thì tớ giải các bài toán trong lớp toán.

Alfie: Ồ, vậy à. Cậu luyện tập nhiều đấy.

3.

Ben: Umm. Tớ thích môn lịch sử.

Alfie: Trong môn lịch sử, Ben làm gì vậy?

Ben: Thường thì tớ học về quá khứ trong lớp lịch sử.

Alfie: Nghe có vẻ thú vị.

4.

Tom: Môn học yêu thích của cậu là gì, Alfie?

Alfie: Tớ thích môn khoa học!

Lucy: Trong môn khoa học, Alfie làm gì vậy?

Alfie: Tớ đọc nhiều, nhưng hiếm khi tớ thực hiện các thí nghiệm trong lớp khoa học.

Ben: Alfie, cậu thường thực hiện thí nghiệm trong môn khoa học mà.

Alfie: Không. Thầy giáo của tớ nói tớ không được phép.

Mọi người: Ôi!

 

3 (trang 13 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Role-play (Đóng vai)

(Học sinh tự thực hành)

E.

1 (trang 14 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Point and say. (Chỉ và nói)

He usually learns new words in English class.

Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 3 (trang 12, 13, 14) | iLearn Smart Start 5 Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 3 (trang 12, 13, 14) | iLearn Smart Start 5 Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 3 (trang 12, 13, 14) | iLearn Smart Start 5

learn new worlds/English class

do experiments/science class

solve problems/math class

Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 3 (trang 12, 13, 14) | iLearn Smart Start 5 Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 3 (trang 12, 13, 14) | iLearn Smart Start 5 Tiếng Anh lớp 5 Unit 1 Lesson 3 (trang 12, 13, 14) | iLearn Smart Start 5

go swimming/P.E. class

learn about the past/ history class

use computers/P.E. class

Đáp án:

1. He usually learns new words in English class.

2. They sometimes do experiments in science class.

3. She often solves problems in math class.

4. I rarely go swimming in P.E class.

5. We always learn about the past in history class.

6. You never use computers in P.E class.

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ấy thường học từ mới trong lớp Tiếng Anh.

2. Họ đôi khi thực hiện các thí nghiệm trong lớp khoa học.

3. Cô ấy thường giải các bài toán trong lớp toán.

4. Tôi hiếm khi đi bơi trong lớp Thể dục.

5. Chúng tôi luôn luôn học về quá khứ trong lớp lịch sử.

6. Bạn không bao giờ sử dụng máy tính trong lớp Thể dục.

2 (trang 14 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): List other subjects and activities you do in them. Practice again.(Liệt kê các môn học và hoạt động khác mà bạn thực hiện trong đó. Thực hành tập lại)

(Học sinh tự thực hành)

F (trang 14 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Write about you. Ask your friends and complete the table. (Viết về bản thân. Hỏi bạn bè và hoàn thành bảng)

What's your favorite subject? - It's English.

What do you do in English class? - I always learn new words in English class.

 

You

Name

Name

Favorite subject:

It’s___________

_______________

_______________

Activity:

I_____________________________

He/She________________________

______________________________

Hướng dẫn dịch:

Môn học ưa thích của bạn là gì?

Là tiếng Anh.

Bạn làm gì trong lớp học tiếng Anh?

Tôi luôn học từ mới trong lớp học tiếng Anh.

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 1: School hay, chi tiết khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5 iLearn Smart Start.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 5 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên