Tiếng Anh lớp 5 Smart Start Unit 3 Review and Practice (trang 46, 47)Lời giải bài tập Unit 3 lớp 5 Review and Practice trang 46, 47 trong Unit 3: My Friends and I Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 3.

Tiếng Anh lớp 5 Smart Start Unit 3 Review and Practice (trang 46, 47)

Quảng cáo

A (trang 46 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and tick (V) A, B, or C. There is an example (Nghe và đánh dấu vào (V) A, B hoặc C. Có một ví dụ.)

Track 76

Tiếng Anh lớp 5 Unit 3 Review and Practice (trang 46, 47) | iLearn Smart Start 5

1. Where was Tony last Friday?

2. Why was Harry tired?

3. Why is Jessica good at soccer?

4. Where was Fred last night?

5. Where was Katie yesterday?

Đáp án:

1. b

2. a

3. a

4. c

5. b

Quảng cáo

Giải thích: Bài nghe chứa các thông tin sau:

1. I was in the restaurant with my family

2. He studied all-day

3. She kicked the ball really hard

4. I was at the mall with my mom

5. We went bowling at the mall

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi đang ở nhà hàng với gia đình

2. Anh ấy học cả ngày

3. Cô ấy đá bóng rất mạnh

4. Tôi đang ở trung tâm thương mại với mẹ

5. Chúng tôi đi chơi bowling ở trung tâm thương mại

Quảng cáo

B (trang 46 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Look and read. The sentences from the conversation are in the wrong order. The conversation begins with (1). Number the other sentences in the correct order (Nhìn và đọc. Các câu trong đoạn hội thoại bị sai thứ tự. Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng (1). Đánh số các câu còn lại theo đúng thứ tự).

A. Nice. Was anyone there with you?

 

 

B. Hi, Sue. Where were you yesterday?

 

1

C. Cool. Is she good at soccer?

 

 

D. Hi, Joe. I was at the stadium.

 

 

E. Yeah, Kate was there. I watched her play soccer.

 

 

F. Yes, she is. She runs really fast.

 

 

Quảng cáo

Đáp án:

1. B

2. D

3. A

4. E

5. C

6. F

Hướng dẫn dịch:

B. Chào Sue. Hôm qua bạn đã ở đâu?

D. Chào Joe. Tôi đã ở sân vận động.

A. Thế à. Có ai ở đó với bạn không?

E. Vâng, Kate đã ở đó. Tôi đã xem cô ấy chơi bóng đá.

C. Tuyệt vời. Cô ấy có giỏi bóng đá không?

F. Có. Cô ấy chạy rất nhanh.

C (trang 46 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Write a short conversation between two friends talking about what they did last weekend (Viết một đoạn hội thoại ngắn giữa hai người bạn nói về những gì họ đã làm vào cuối tuần trước)

A: Where were you last weekend?

B:

A:

B:

A:

Đáp án:

A: Hi, B. Where were you yesterday?

B: Hi, A. I went camping in the park.

A: Nice. Was anyone there with you?

B: Yeah, my friends joined me. We set up tents and had a barbecue.

B: Cool. Did you do any hiking?

B: Yes, we went on a hike. It was so peaceful and relaxing.

Giải thích: Kể về chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, dùng thì quá khứ đơn

Hướng dẫn dịch:

A: Chào B. Hôm qua bạn đã ở đâu?

B: Chào A. Tôi đi cắm trại ở công viên.

Đ: Đẹp. Có ai ở đó với bạn không?

B: Vâng, bạn bè của tôi đã tham gia cùng tôi. Chúng tôi dựng lều và tổ chức tiệc nướng.

B: Tuyệt vời. Bạn đã đi bộ đường dài chưa?

B: Vâng, chúng tôi đã đi leo núi. Thật là yên bình và thư giãn.

D (trang 46 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Play Connect three (Chơi trò chơi kết nối ba)

1. He runs slowly

2. I visited my grandparents last week

3. A: Where are you? - B: I was at the mall. The stores were busy

Tiếng Anh lớp 5 Unit 3 Review and Practice (trang 46, 47) | iLearn Smart Start 5

(Học sinh tự thực hành)

Hướng dẫn dịch:

Anh ấy chạy chậm.

Tôi đã đến thăm ông bà của tôi vào tuần trước

A: Bạn đã ở đâu vậy?

B: Tôi ở trong trung tâm thương mại. Các cửa hàng đều bận rộn.

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 3: My Friends and I hay, chi tiết khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5 iLearn Smart Start.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 5 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên