Tiếng Anh lớp 5 Smart Start Unit 5 Lesson 1 (trang 64, 65, 66)Lời giải bài tập Unit 5 lớp 5 Lesson 1 trang 64, 65, 66 trong Unit 5: Health Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 5.

Tiếng Anh lớp 5 Smart Start Unit 5 Lesson 1 (trang 64, 65, 66)

Quảng cáo

A.

1 (trang 64 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and point. Repeat. (Nghe và chỉ. Nhắc lại)

Track 27

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 1 (trang 64, 65, 66) | iLearn Smart Start 5

1. the flu

2. chickenpox

3. a toothache

4. a stomachache

5. a headache

6. an earache

(Học sinh tự thực hành)

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. the flu: bệnh cúm

2. chickenpox: thủy đậu

3. a toothache: đau răng

4. a stomachache: đau bụng

5. a headache: đau đầu

6. an earache: đau tai

2 (trang 64 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Play the game Flashcard peek (Chơi trò chơi Flashcard peek)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 1 (trang 64, 65, 66) | iLearn Smart Start 5

(Học sinh tự thực hành)

Quảng cáo

B.

1 (trang 64 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and practice (Nghe và thực hành)

Track 28

What’s wrong?

I have a stomachache.

(Học sinh tự thực hành)

Hướng dẫn dịch:

Chuyện gì vậy?

Tôi bị đau bụng.

2 (trang 64 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Look and write. Practice (Nhìn và viết. Thực hành)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 1 (trang 64, 65, 66) | iLearn Smart Start 5

Quảng cáo

1. A: What's wrong?

B: He has a toothache

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 1 (trang 64, 65, 66) | iLearn Smart Start 5

2. A: What's wrong?

B: She has__________________________________

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 1 (trang 64, 65, 66) | iLearn Smart Start 5

3. A: What's wrong?

B: I__________________________________________

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 1 (trang 64, 65, 66) | iLearn Smart Start 5

4. A: ____________________________wrong?

B: He________________________________________

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 1 (trang 64, 65, 66) | iLearn Smart Start 5

5. A: What’s ___________________________________

B: I__________________________________________

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 1 (trang 64, 65, 66) | iLearn Smart Start 5

6. A: _______________________________?

B: She_____________________________

Đáp án:

1.

A: What’s wrong?

B: He has a toothache.

2. 

A: What’s wrong?

B: She has chickenpox.

3. 

A: What’s wrong?

B: I have a stomachache.

4. 

A: What’s wrong?

B: He has the flu.

5. 

A: What’s wrong?

B: I have an earache.

6. 

A: What’s wrong?

B: She has a headache.

Hướng dẫn dịch:

1. A: Có chuyện gì thế?

B: Anh ấy bị đau răng.

2. A: Có chuyện gì thế?

B: Cô ấy bị thủy đậu.

3. A: Có chuyện gì thế?

B: Tôi bị đau bụng.

4. A: Có chuyện gì thế?

B: Anh ấy bị cúm.

5. A: Có chuyện gì thế?

B: Tôi bị đau tai.

6. A: Có chuyện gì thế?

B: Cô ấy bị đau đầu.

C.

1 (trang 65 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại)

Track 29

toothache, 'stomachache,

'earache

(Học sinh tự thực hành)

Hướng dẫn dịch:

đau răng, đau bụng, đau tai

2 (trang 65 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start):  Chant. Turn to page 125. (Hãy hát lên. Mở sang trang 125)

Track 30

(Học sinh tự thực hành)

D.

1 (trang 65 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Describe the comic. Use the new words. Listen. (Miêu tả truyện tranh. Sử dụng những từ mới. Lắng nghe)

Track 31

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 1 (trang 64, 65, 66) | iLearn Smart Start 5

(Học sinh tự thực hành)

2 (trang 65 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and number. (Nghe và đánh số)

Track 32

a stomachache

chickenpox

a toothache

the flu

1. Alfie: Hi, Sue. It's Alfie. Would you like to play soccer?

Sue: Hi, Alfie. I can't.

Alfie: Oh, what's wrong?

Sue: I have (1) ___.

Alfie: Oh, that's too bad. See you later.

2. Alfie: Hey, Tom. What are you doing?

Tom: Hey, Alfie. I'm at home.

Alfie: Oh, do you want to play?

Tor: I can't. I have (2) ___.

Alfie: Oh, I'm sorry.

3. Alfie: Hey, Lucy. Would you like to play soccer?

Lucy. I can't, Alfie.

Alfie: Oh, no. What's wrong?

Lucy: I have (3) ____.

Alfie: That's too bad. See you later.

4. Alfie: Hi, Ben. Are you OK? What's wrong?

Ben: No. I have (4) ____.

Alfie: I'm sorry. Hmm. I have an idea.

Alfie: Drink this.

Ben: Erm... Thanks, Alfie.

Ben: Eww!

Đáp án:

1. a stomachache

2. a toothache

3. chickenpox

4. the flu

Hướng dẫn dịch:

1. Alfie: Chào Sue. Alfie đây. Bạn có muốn chơi bóng đá không?

Sue: Chào Alfie. Mình không thể.

Alfie: Ôi, có chuyện gì thế?

Sue: Mình đang bị đau bụng.

Alfie: Ôi, tệ quá. Hẹn gặp lại.

2. Alfie: Này, Tom. Bạn đang làm gì thế?

Tom: Chào, Alfie. Mình đang ở nhà.

Alfie: Ồ, bạn có muốn chơi với mình không?

Tor: Mình không thể. Mình đang bị đau răng.

Alfie: Ôi, mình rất tiếc.

3. Alfie: Này, Lucy. Bạn có muốn chơi bóng đá không?

Lucy. Mình không thể, Alfie.

Alfie: Ôi, không. Chuyện gì vậy?

Lucy: Mình đang bị thủy đậu.

Alfie: Tệ thật. Hẹn gặp lại.

4. Alfie: Chào Ben. Bạn ổn chứ? Có chuyện gì vậy?

Ben: Không. Mình đang bị cúm

Alfie: Mình rất tiếc. Ừm. Mình có ý này.

Alfie: Uống cái này đi.

Ben: Ừm... Cảm ơn, Alfie.

Ben: Eww!

3 (trang 65 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Role play (Đóng vai)

(Học sinh tự thực hành)

E.

1 (trang 66 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start):. Point, ask and answer. (Chỉ, hỏi và trả lời)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 1 (trang 64, 65, 66) | iLearn Smart Start 5

What’s wrong? - I have a toothache

Đáp án:

1. What’s wrong?

I have a toothache

2. What’s wrong?

He has chickenpox

3. What’s wrong?

I have the flu

4. What’s wrong?

She has a stomachache

5. What’s wrong?

She has a headache

6. What’s wrong?

He has an earache

Hướng dẫn dịch:

1. Chuyện gì vậy?

Tôi bị đau răng

2. Chuyện gì vậy?

Anh ấy bị bệnh thủy đậu

3. Chuyện gì vậy?

Tôi bị cúm

4. Chuyện gì vậy?

Cô ấy bị đau bụng

5. Chuyện gì vậy?

Cô ấy bị đau đầu

6. Chuyện gì vậy?

Anh ấy bị đau tai

2 (trang 66 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start):. List other health problems you know. Practice again. (Liệt kê ra những vấn đề sức khỏe khác mà bạn biết. Thực hành lại)

(Học sinh tự thực hành)

F (trang 66 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Play Guess the picture (Chơi trò đoán bức tranh)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 5 Lesson 1 (trang 64, 65, 66) | iLearn Smart Start 5

What’s wrong? - I have a stomachache. - No

I have the flu. - Yes

(Học sinh tự thực hành)

Hướng dẫn dịch:

Có chuyện gì vậy?

Tôi bị đau bụng.

Không

Tôi bị ốm

Đúng rồi

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 5: Health hay, chi tiết khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5 iLearn Smart Start.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 5 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên