Tiếng Anh lớp 5 Smart Start Unit 7 Review and Practice (trang 104, 105)Lời giải bài tập Unit 7 lớp 5 Review and Practice trang 104, 105 trong Unit 7: Jobs Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 7.

Tiếng Anh lớp 5 Smart Start Unit 7 Review and Practice (trang 104, 105)

Quảng cáo

A (trang 104 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Listen and tick (V) the box. There is an example. (Hãy nghe và đánh dấu (V) vào ô. Có một ví dụ)

Track 25

1. What would Peter like to be when he grows up?

Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 Review and Practice (trang 104, 105) | iLearn Smart Start 5

2. What job does Lily want to do?

Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 Review and Practice (trang 104, 105) | iLearn Smart Start 5

3 What job will John do?

Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 Review and Practice (trang 104, 105) | iLearn Smart Start 5

Quảng cáo

4. What would Mary like to be when she grows up?

Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 Review and Practice (trang 104, 105) | iLearn Smart Start 5

5. What job will Max do?

Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 Review and Practice (trang 104, 105) | iLearn Smart Start 5

Đáp án:

1. b

2. a

3. c

Quảng cáo

4. c

5. b

Giải thích: Thông tin có trong bài:

1. I like to be an actor

2. I don’t want to be a singer, I want to be a businesswoman

3. I think he will be a dancer

4. I would like to be a police officer

5. I want to be a designer

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi thích làm diễn viên

2. Tôi không muốn làm ca sĩ, tôi muốn trở thành nữ doanh nhân

3. Tôi nghĩ anh ấy sẽ là một vũ công

4. Tôi muốn trở thành cảnh sát

5. Tôi muốn trở thành một nhà thiết kế

Quảng cáo

B (trang 104 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Look and read. The sentences from the conversation are in the wrong order. The conversation begins with (1). Number the other sentences in the correct order.

(Nhìn và đọc. Các câu trong đoạn hội thoại bị sai thứ tự. Cuộc trò chuyện bắt đầu bằng (1). Đánh số các câu còn lại theo đúng thứ tự.)

A. That's a cool job, too.

 

 

B. That's a cool job. Why do you want to do it?

 

 

C. Me too. But I don't want to be a tour guide. I want to be a pilot.

 

 

D. Andy, what would you like to be when you grow up?

 

1

E. Because I want to visit different countries.

 

 

F. I'd like to be a tour guide.

 

 

Đáp án:

1. D

2. F

3. B

4. E

5. C

6. A

Hướng dẫn dịch:

D. Andy, lớn lên bạn muốn làm nghề gì?

F. Tôi muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch.

B. Đó là một công việc tuyệt vời. Tại sao bạn muốn làm công việc đó?

E. Bởi vì tôi muốn đến thăm các nước khác nhau.

C. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi không muốn làm hướng dẫn viên du lịch. Tôi muốn làm phi công.

A. Đó cũng là một công việc thú vị.

C (trang 104 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Write a short conversation between two friends talking about jobs they'd like to do.

(Viết một đoạn hội thoại ngắn giữa hai người bạn nói về công việc họ muốn làm)

Đáp án:

A. Andy, what would you like to be when you grow up?

B. I'd like to be a chef.

A. That's a cool job. Why do you want to do it?

B. Because I love cooking and creating new dishes.

A. Me too. But I don't want to be a chef. I want to be a photographer.

B. That's a cool job, too.

Giải thích:

would like to be: muốn làm/muốn trở thành gì

want to V: muốn làm gì

Hướng dẫn dịch:

A. Andy, lớn lên bạn muốn làm nghề gì?

B. Tôi muốn trở thành đầu bếp.

A. Đó là một công việc tuyệt vời. Tại sao bạn muốn làm điều đó?

B. Vì tôi thích nấu nướng và sáng tạo ra những món ăn mới.

A. Tôi cũng vậy. Nhưng tôi không muốn trở thành đầu bếp. Tôi muốn trở thành một nhiếp ảnh gia.

B. Đó cũng là một công việc thú vị.

D (trang 104 sgk Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start): Play the board game (Chơi trò chơi Board game)

Tiếng Anh lớp 5 Unit 7 Review and Practice (trang 104, 105) | iLearn Smart Start 5

A: What would you like to be when you grow up?

B: I'd like to be a tour guide.

A: Will you be a writer in the future?

B: Yes, I will. I love writing.

She likes sports. I think she'll be a soccer player.

(Học sinh tự thực hành)

Hướng dẫn giải:

A: Lớn lên bạn muốn làm gì?

B: Tôi muốn trở thành hướng dẫn viên du lịch.

A: Tương lai bạn có trở thành nhà văn không?

B: Vâng, tôi sẽ làm vậy. Tôi thích viết.

Cô ấy thích thể thao. Tôi nghĩ cô ấy sẽ là một cầu thủ bóng đá.

Lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 Unit 7: Jobs hay, chi tiết khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 iLearn Smart Start hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 5 iLearn Smart Start.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Giải bài tập lớp 5 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên