Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 A Closer Look 2 (trang 18, 19) - Global Success

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 A Closer Look 2 (trang 18, 19) - Global Success

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 6 Unit 2 A Closer Look 2 - Global Success - Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

GRAMMAR

Possessive case

1. Choose the correct answer (Chọn đáp án đúng)

1. My (grandmothers/grandmother's) house is in Ha Noi.

2. This is my (sister's / sister’) desk.

3. My (cousin's / cousin) dad is my uncle.

4. (Nam's / Nam’) house is small.

5. There are two bedrooms in (Ans / An's) flat.

Quảng cáo

Đáp án:

1. grandmother’s

2. sister’s

3. cousin’s

4. Nam’s

5. An’s

Giải thích:

Cấu trúc sở hữu cách: N (người sở hữu) + ‘s

Hướng dẫn dịch:

1. Nhà của bà tôi ở Hà Nội.

2. Đây là bàn của chị gái tôi.

3. Em của bố tôi là chú tôi

4. Nhà của Nam thì nhỏ.

5. Có hai phòng ngủ trong căn hộ của An.

2. Complete the sentences with the correct possessive forms. (Hoàn thành các câu với các dạng sở hữu đúng.)

1. Thuc Anh is _______ cousin. (Mi)

2. This is the_______chair. (teacher)

3. Where is_______ computer? (Nick)

4. My_______motorbike is in the garden. (father)

5. My _______ bedroom 1s next to the living room. (brother)

Quảng cáo

Đáp án:

1. Mi’s

2. teacher’s

3. Nick’s

4. father’s

5. brother’s

Hướng dẫn dịch:

1. Thục Anh là họ hàng của Mi.

2. Đây là ghế của giáo viên của họ.

3. Máy tính của Nick ở đâu?

4. Xe máy của bố thì ở trong vườn.

5. Phòng ngủ của anh tôi bên cạnh phòng khách.

3. Write the correct preposition in the box under each picture. Say a sentence to describe the picture. (Viết giới từ đúng vào ô trống dưới mỗi bức tranh. Nói một câu để mô tả bức tranh.)

Quảng cáo

Unit 2 lớp 6 A Closer Look 2 trang 18 -19

Đáp án:

2. next to (bên cạnh)

3. behind (đằng sau)

4. in (bên trong)

5. in front of (đằng trước)

6. between (ở giữa)

7. under (ở dưới)

2. The dog is next to the armchair.

3. The cat is behind the TV.

4. The cat is in the wardrobe.

5. The dog is in front of the doghouse.

6. The cat is between the lamp and the armchair.

7. The cat is under the table.

Hướng dẫn dịch:

2. Con chó thì bên cạnh ghế bành.

3. Con mèo ờ đằng sau cái ti vi

4. Con mèo thì ở trong tủ quần áo

5. Con chó ở đằng trước nhà cho chó.

6. Con mèo ở giữa cái đèn và cái ghế bành.

7. Con mèo thì ở dưới cái bàn.

4. Look at the picture and write T or F for each sentence. Correct the false ones. (Nhìn vào bức tranh và viết đúng hay sai. Sửa câu sai)

1. The dog is behind the bed.

2. The school bag is on the table.

3. The picture is between the clocks.

4. The cat is in front of the computer.

5. The cap is under the pillow.

Hướng dẫn dịch:

1. Con chó ở sau giường.

2. Chiếc cặp học sinh để trên bàn.

3. Bức tranh nằm giữa những chiếc đồng hồ.

4. Con mèo ở trước máy tính.

5. Chiếc mũ dưới gối.

Unit 2 lớp 6 A Closer Look 2 trang 18 -19

Đáp án:

1. T

2. F (The school bag is under the table.)

3. F (The clock is between the two pictures.)

4. T

5. F (The cap is on the pillow)

5. GAME Memory challenge. (TRÒ CHƠI Thử thách trí nhớ.)

Work in pairs. Look at the picture in 4 carefully, and then cover it. Ask and answer questions about the position of things in the picture. (Làm việc theo nhóm. Quan sát bức tranh ở bài 4 một cách cẩn thận và sau đó che nó lại. Hỏi và trả lời câu hỏi về vị trí của các vật trong bức tranh.)

Example:

A: where are the books?

B: They’re on the table.

Hướng dẫn dịch:

A: Sách ở đâu?

B: Chúng đang ở trên bàn.

Bài giảng: Unit 2: My house: A Closer Look 2 - sách Kết nối tri thức - Cô Mai Anh (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success Tập 1 & Tập 2 bám sát nội dung sách Global Success 6 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 6 Kết nối tri thức khác