Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Skills 2 (trang 33 Tập 2) - Global Success

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Skills 2 trang 33 trong Unit 9: Cities of the world sách Global Success 6 (Kết nối tri thức) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 9.

Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Skills 2 (trang 33 Tập 2) - Global Success

Video giải Tiếng Anh 6 Unit 9 Skills 2 - Global Success - Cô Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

Quảng cáo

LISTENING

1. Work in groups. Discuss and answer the questions. (Làm việc theo nhóm. Thảo luận và trả lời câu hỏi)

 Unit 9 Skills 2 trang 33

Quảng cáo

Đáp án:

1. Bangkok is in central Thailand.

2. It’s famous for its temples, markets, shopping centers, silk, street food, friendly people, and many types of entertainments.

Hướng dẫn dịch:

1. Băng Cốc ở đâu?

Băng Cốc ở trung tâm Thái Lan.

2. Băng Cốc nổi tiếng vì điều gì?

Nơi đây nổi tiếng với các đền đài, chợ, trung tâm mua sắm, lụa, đồ ăn đường phố, mọi người thân thiện và nhiều loại hình giải trí.

2. Listen and tick True or False (Nghe và chọn đúng hoặc sai)

Bài nghe:

1. Bangkok is famous for palaces.

2. Things at Chatuchak market are expensive.

Quảng cáo

3. The floating market is on the sea.

4. You can find food stalls all around Bangkok.

Đáp án:

1. F

2. F

3. F

4. T

Hướng dẫn dịch:

1. Băng Cốc nổi tiếng với những cung điện.

2. Những thứ ở chợ Chatuchak thì đắt.

3. Chợ nổi thì ở trên biển.

4. Bạn có thể tìm được những tiệm đồ ăn ở khắp Băng Cốc.

Nội dung bài nghe:

Bangkok is famous for its markets and street food.

Visit the Chatuchak, the largest weekend market in the world. There are over 15,000 stalls selling nearly everything, at cheap prices. It’s only five minutes’ walk from the station. When you visit this market, you can see part of Thai people’s life.

Another interesting type of market is the floating market on the river. Don’t forget to try street food in Bangkok. It’s easy to find food stalls all around Bangkok, serving different Thai dishes. They are really delicious.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Băng Cốc nổi tiếng với chợ và đồ ăn đường phố.

Hãy thăm Chatuchak, chợ cuối tuần lớn nhất trên thế giới. Có hơn 15.000 quầy hang bán gần như là mọi thứ với giá rẻ. Nó chỉ mất tầm năm phút đi bộ từ nhà ga. Khi bạn thăm khu chợ này, bạn có thể nhìn thấy một phần cuộc sống của người Thái.

Một kiểu chợ thú vị khác nữa là chợ nổi trên sông. Đừng quên thử các món ăn đường phố ở Băng Cốc. Rất dễ dàng để tìm được các quầy bán đồ ăn khắp Băng Cốc, phục vụ các món Thái khác nhau. Đồ ăn thực sự rất ngon.

3. Listen again and fill each gap with ONE word / number. (Nghe lại và điền vào chỗ trống một từ hoặc số)

Bài nghe:

1. Chatuchak market has over … stalls.

2. Chatuchak market is about … minutes’ walk from the station.

3. You can see part of Thai people’s … at a market.

4. Street food in Bangkok is ….

Đáp án:

1. 15,000

2. 5

3. life

4. delicious

Hướng dẫn dịch:

1. Chợ Chatuchak có hơn 15.000 quầy hàng.

2. Chợ Chatuchak thì khoảng 5 phút đi bộ từ nhà ga.

3. Bạn có thể nhìn thấy một phần cuộc sống của người Thái ở khu chợ.

4. Đồ ăn đường phố ở Băng Cốc thì ngon.

WRITING 

4. Work in groups. Talk about a city in your country, using the questions below as a guide. (Làm việc theo nhóm. Nói về một thành phố ở đất nước em, dùng những câu hỏi gợi ý dưới đây)

1. What city is it?

2.  What is it like? (the weather, the people, the food)

3. What can you see and do there?

Gợi ý:

1. It’s Ha Noi.

2. The weather here is sunny and windy. People are friendly and helpful. The food is delicious and cheap.

3. I can see many historical buildings, visit HCM mausoleum and walking around Hoan Kiem Lake to enjoy the atmosphere.

Hướng dẫn dịch:

1. Đó là thành phố gì?

=> Đó là Hà Nội.

2. Nơi đây như thế nào?

=> Thời tiết nơi đây nắng và có gió. Mọi người thì thân thiện và hay giúp đỡ. Đồ ăn ngon và rẻ.

3. Bạn có thể thấy và làm gì ở nơi đó?

=> Tôi có thể nhìn thấy nhiều công trình kiến trúc lịch sử, thăm lăng chủ tịch HCM và đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm để tận hưởng không khí.

5. Write a postcard of about 50 words about your holiday in a city. Use the information in 4. (Viết một tấm bưu thiếp khoảng 50 từ về kì nghỉ của bạn trong một thành phố. Sử dụng thông tinh của bài 4). 

Unit 9 Skills 2 trang 33

Gợi ý:

Dear Mum and Dad,

Ha Noi is exciting!

Its weather is great, sunny all the time! People here are friendly and helpful. They help me to find ways and show me some interesting places. The food is cheap and delicious. I like egg coffee and bun cha. In Ha Noi, I can see many historical buildings, visit Ho Chi Minh mausoleum and walking around Hoan Kiem Lake to enjoy the atmosphere. Everything is so wonderful!

Wish you were here!

Love, 

Hướng dẫn dịch:

Gửi bố và mẹ yêu,

Hà Nội sôi động!

Thời tiết nơi đây thật là tuyệt vời, nắng mọi lúc! Mọi người ở đây rất thân thiện và hay giúp đỡ. Họ giúp con tìm đường và chỉ cho con một số địa điểm thú vị. Đồ ăn vừa rẻ vừa ngon. Con thích cà phê trứng và bún chả. Ở Hà Nội, con có thể nhìn thấy nhiều công trình kiến trúc lịch sử, thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đi dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm để tận hưởng không khí. Mọi thứ đều quá tuyệt vời!

Ước gì bố mẹ ở đây!

Yêu thương,

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success Tập 1 & Tập 2 bám sát nội dung sách Global Success 6 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 6 Kết nối tri thức khác