Unit 4 lớp 6: Looking backUnit 4: My neighbourhood

LOOKING BACK(phần 1-7 trang 46-47 SGK Tiếng Anh 6 mới)

VOCABURARY

Quảng cáo

1. Write the correct word for each picture. (Viết từ đúng cho mỗi bức hình.)

Để học tốt tiếng anh 6 mới | Giải bài tập tiếng anh 6 mới
1. statue 2. railway station 3. park
4. temple 5. memorial6. cathedral
Quảng cáo

2. Fill each gap with a suitable adj (Điền vào chỗ trông với tính từ thích hợp.)

1. noisy 2. narrow 3. historis
4. inconvenient5. cheaper

Hướng dẫn dịch:

1. Thị trấn có nhiều xe máy. Nó rất ồn ào.

2. Đường phố không rộng, chúng hẹp.

3. Những tòa nhà thì cổ. Chúng được xây dựng cách đây 200 năm.

4. Chợ mới thì bất tiện với tôi bởi vì nó cách nhà tôi một quãng đi bộ dài.

5. Hàng hóa trong những cửa hàng ở trong hẻm thì rẻ hơn ở siêu thị.

GRAMMAR

3. Put the following adj n the correct column. (Đặt những tính từ sau trong cột thích hợp.)

One syllableTwo syllableThree syllable
Fast,hot,largeHappy,noisy,quiet,heavyExciting,difficult,convenient, expensive,polluted
Quảng cáo

4. Now write their comparative from in the table below. (Bây giờ viết dạng so sánh hơn vào bảng dưới đây)

AdjComparative from
-Fast -Convenient -Noisy -Diffcult -Heavy -Happy -Hot -Polluted -Exciting -Large -Quiet -Faster -More convenient -Noisier -More diffcult -Heavier -More expensive -Happier -Hotter -More polluted -More exciting -Larger -Quieter

5. Complete the sentences comparing the pictures. Use comparative form of the adj below. (Hoàn thành các câu sau và so sánh với hình ảnh. Sử dụng dạng so sánh hơn của các tính từ dưới đây)

Để học tốt tiếng anh 6 mới | Giải bài tập tiếng anh 6 mới
1. Noiser than 2. more modern than3. more convenient than
4. more beautiful than5. more exxpensive than

Hướng dẫn dịch:

1. Đường phố này náo nhiệt hơn đường phố kia.

2. Một nhà ở thành phố hiện đại hơn một nhà nông thôn.

3. Đi bằng xe hơi tiện hơn đi bằng xe đạp trong khu vực này.

4. Tòa nhà này đẹp hơn tòa nhà kia.

5. Hàng hóa trong cửa hàng này đắt hơn hàng hóa trong cửa hàng kia.

Quảng cáo

Communication

6. Match the questions with the correct answers. (Nối câu hỏi với câu trả lời đúng)

a-cd-ef-gh-b

Hướng dẫn dịch:

1. Xin lỗi! Có bưu điện gần đây không? Có một cái ở góc đường,

2. Hà Nội nhộn nhip hơn thành phố Vinh phải không? Đúng vậy.

3. Tối nay chúng ta làm gì? Chúng ta hãy ở nhà và xem ti vi.

4. Rạp chiếu phim ở đâu vậy? Nó trên đường Quang Trung, đôi diện công viên.

7. role-play the questions and answers. (Đóng vai đặt câu hỏi và trả lời.)

     A : Where is your house?

     B : My house is at 23 Le Loi Street.

     A : Can you tell me the way from our school to your house?

     B : Yes, First, go straight to the bus station, then you turn right and walk about 5 minutes at Le Van Lai street, and then turn left . My house is front of you.

     A : Can you tell me about your neighborhood more?

     B : It’s very quiet street , and beautiful with many green trees and flowers.

     A : Is it the most beautiful places in our city?

     B : I think so.

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 4 lớp 6:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2008 ĐẠT 9-10 LỚP 6

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 499K tại khoahoc.vietjack.com

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 6 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 6 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-4-my-neighbourhood.jsp