Unit 8 lớp 7: Looking backUnit 8 lớp 7: Looking back (phần 1 → 6 trang 24 SGK Tiếng Anh 7 mới)

1. Think of an example of every type of films in the box. (Nghĩ một ví dụ về mỗi loại phim trong khung.)

Quảng cáo
Science-fictionPlanet of the Jellyfish is a science-fiction film.
ThrillerQua Tim Mau is a thriller.
DocumentaryPirates of Southeast Asia is a documentary.
HorrorBlood Castle is a horror film.
Romantic comedy3 Idiots is a romantic comedy.
ComedyMr Bean is a comedy.
ActionSkufall is an action film.
animationThe Little Mermaid is an animated film.

2. Read the sentences. What types of films are the people talking about? (Đọc các câu sau. Mọi người đang nói về loại phim nào?)

1. The acting was excellent, and 1 laughed from beginning to end: A comedy.

2. The scene was so frightening that I closed my eyes: a horror film.

3. I think this film will be liked by people who are interested in true stories: A documentary.

Quảng cáo

4. It is hilarious and it is really moving too: A comedy.

5. The special effects are incredible! The robots look real: A science-fiction film.

3. Fill in the blanks with -ed, -ing adjectives that are formed from the verbs in brackets. (Hoàn thành chỗ trống với tính từ đuôi -ed, -ing được hình thành từ các động từ trong ngoặc.)

1. terrified.

2. disappointing.

3. annoying.

4. satisfied.

5. shocking.

Hướng dẫn dịch

1. Tôi chưa bao giờ cảm thấy khủng khiếp như trước đây khi tôi xem phim kinh dị đó.

2. Mặc dù tốn hàng triệu đô la cho phim đó, nhưng nó vẫn gây thất vọng.

3. Họ thấy thái độ của anh ta đầy bực bội.

4. Chúng tôi đã thỏa mãn với dịch vụ ở rạp phim.

5. Chúng tôi thấy rằng cốt truyện của phim gây sốc.

Quảng cáo

4. Complete the second sentence in each pair, using the word in brackets. The meaning of both sentences should be the same. (Hoàn thành câu thứ hai trong mỗi cặp câu, sử đụng từ trong ngoặc. Nghĩa của 2 câu phải giống nhau.)

1. They found the film exciting.

They were excited about the film.

2. The film bored them so they left halfway through it.

The film was boring so they left halfway through it.

3. The ending of the film was quite moving.

We were moved at the ending of the film.

4. His new film is really surprising.

You'll be surprised at his new film.

5. Match the first half in A with the suitable half in B. (Nối nửa đầu trong cột A với nửa phù hợp trong cột B.)

1. d2. e3. a4. b5. c
Quảng cáo

6. Number the lines of the dialogue in the correct order. (Đánh số các hàng trong bài hội thoại theo thứ tự.)

3. A5. B8. C6. D1. E
4. F7. G9. H2. I

What are you doing tomorrow night?

- Nothing much. Why đo you ask?

- How about going to the movies?

- Which movie?

- I think Now You See Me would be a good choice.

- That sounds pretty good, i've seen the trailer.

- Perfect!

- Where should we meet?

- I can pick you up. Is 7 o'clock alright for you?

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 7 Unit 8 khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 7 mới khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 7 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 8 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 7 ôn hè. Đăng ký ngay!

Học tốt toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Học tốt tiếng Anh 7 - Cô Hoài Thu

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Học tốt Văn 7 - Cô Lan Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn Tiếng Anh 7 thí điểm | Giải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm | Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểm của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để học tốt Tiếng Anh 7 thí điểmGiải bài tập Tiếng Anh 7 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 7 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-8-films.jsp