Giải Tin học 10 trang 122 Kết nối tri thức

Với Giải Tin học 10 trang 122 trong Bài 24: Xâu kí tự Tin học lớp 10 Kết nối tri thức hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi & làm bài tập Tin 10 trang 122.

Giải Tin học 10 trang 122 Kết nối tri thức

Luyện tập 1 trang 122 Tin học 10: Cho xâu S, viết đoạn lệnh trích ra xâu con của S bao gồm ba kí tự đầu tiên của S

Quảng cáo

Lời giải:

Chương trình:

 for i in range(0,3):

    s1.append(s[i])

print(s1)

Luyện tập 2 trang 122 Tin học 10: Viết chương trình kiểm tra xâu S có chứa chữ số không. Thông báo “S có chứa chữ số” hoặc “S không chứa chữ số nào”.

Quảng cáo

Lời giải:

m=0

for ch in S:

    if '0'<=ch<='9':

        m=m+1

if m>0:

    print("Xâu S có chữ số")

else:

    print("Xâu S không chứa chữ số nào")

Vận dụng 1 trang 122 Tin học 10: Cho hai xâu s1, s2. Viết đoạn chương trình chèn xâu s1 vào giữa s2, tại vị trí len(s2)//2. In kết quả ra màn hình.

Quảng cáo

Lời giải:

n=len(s2)//2

s3=""

for i in range(0,n):

    s3=s3+s2[i]

for i in range(0,len(s1)):

    s3=s3+s1[i]

for i in range(n,len(s2)):

    s3=s3+s2[i]

print(s3)

Vận dụng 2 trang 122 Tin học 10: Viết chương trình nhập số học sinh và họ tên học sinh. Sau đó đếm xem trong danh sách có bao nhiêu bạn tên là “Hương”.

Gợi ý: Sử dụng toán tử in để kiểm tra một xâu có là xâu con của một xâu khác.

Quảng cáo

Lời giải:

Chương trình:

A=[]

m=0

n=int(input("Nhập số học sinh: "))

for i in range(0,n):

     A.append(input("Nhập họ tên học sinh:"))

for i in range(0,n):

    if "Hương" in A[i]:

        m+=1;

print("Lop có ", m, " bạn tên Hương")

Lời giải bài tập Tin học lớp 10 Bài 24: Xâu kí tự Kết nối tri thức hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Tin học lớp 10 Kết nối tri thức hay, ngắn gọn khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác
Tài liệu giáo viên