Trắc nghiệm Tin học 10 Kết nối tri thức Bài 28 (có đáp án): Phạm vi của biến

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 10 Bài 28: Phạm vi của biến có đáp án và lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ sách Kết nối tri thức sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Tin 10.

Trắc nghiệm Tin học 10 Kết nối tri thức Bài 28 (có đáp án): Phạm vi của biến

Quảng cáo

Câu 1. Hoàn thiện (…) trong phát biểu sau:

“Trong Python tất cả các biến khai báo bên trong hàm đều có tính …, không có hiệu lực ở bên … hàm”.

A. địa phương, trong.

B. cục bộ, ngoài.

C. địa phương, ngoài.

D. toàn cục, ngoài.

Câu 2. Số phát biểu đúng trong các phát biểu sau là:

1) Tất cả các biến bên trong hàm đều có tính cục bộ.

2) Tất cả các biến bên trong hàm chỉ có tính cục bộ.

3) Biến cục bộ trong hàm nếu gọi bên ngoài hàm sẽ bị lỗi.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 0.

Câu 3. Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau:

A. Chương trình chính có thể sử dụng biến cục bộ bên trong hàm.

B. Biến bên trong hàm có thể trùng tên với biến đã khai bao trước đó bên ngoài hàm.

C. Tất cả các biến trong hàm đều có tính cục bộ.

D. Các biến bên trong hàm không có hiệu lực ở bên ngoài hàm.

Quảng cáo

Câu 4. Giá trị của x, y là bao nhiêu khi thực hiện lệnh f(1, 3)

>>> x, y = 3, 4

>>> def f(x, y):

x = x + y

y = y + 2

return x

A. 2, 3.

B. 4, 5.

C. 5, 4.

D. 3, 4.

Câu 5. Giá trị của a, b là bao nhiêu khi thực hiện lệnh f(2, 5)

>>> a, b = 0, 1

>>> def f(a, b):

a = a * b

b = b // 2

return a + b

A. 10, 2.

B. 10, 1.

C. 2, 5.

D. 0, 1.

Câu 6. Kết quả của chương trình này là bao nhiêu?

s = "Tôi tên là: "

def kq(name):

s = s+ name

print(kq("Long"))

A. “Tôi tên là: Long”.

B. “Long”.

C. “Tôi tên là: ”.

D. Chương trình bị lỗi.

Quảng cáo

Câu 7. Kết quả của chương trình sau là bao nhiêu?

s = "Hôm nay tôi đi học "

def kq(name):

s = "Hello World"

s = s + “!!!”

return s

print(s)

A. "Hôm nay tôi đi học ".

B. "Hello World".

C. "Hello World!!!".

D. Chương trình bị lỗi.

Câu 8. Kết quả của chương trình sau là bao nhiêu?

def kq(name):

s = "Tôi tên là: "

s = s+ name

return s

print(kq("Xuân"))

A. "Tôi tên là: ".

B. "Xuân".

C. "Tôi tên là: Xuân".

D. Chương trình bị lỗi

Câu 9. Kết quả của chương trình sau là bao nhiêu?

>>>def f(a,b):

return a + b + N

>>> N = 5

>>>f(3, 3)

A. 5.

B. 6.

C. 11.

D. Chương trình bị lỗi.

Câu 10. Nếu muốn biến bên ngoài vẫn có tác dụng bên trong hàm thì cần khai báo lại biến này bên trong hàm với từ khoá nào

A. global.

B. def.

C. Không thể thực hiện

D. all.

Câu 11. Kết quả nào được in ra khi thực hiện các câu lệnh sau:

>>>def f(x, y):

a = x + y

print(a + n)

>>>n = 5

>>>f(2, 3)

A. 5.

B. 10.

C. 2.

D. Chương trình bị lỗi.

Quảng cáo

Câu 12. Kết quả của chương trình sau là:

def add(x,y):

print(x+y)

x=15

add(x ,10)

add(x,x)

y=20

add(x,y)

A. 25, 35, 30.

B. 35, 30, 25.

C. 25, 30, 35.

D. Chương trình bị lỗi.

Câu 13. Cho biết kết quả của chương trình sau:

def changeme(mylist):

mylist.append([1,2,3,4])

mylist = [10,20,30]

changeme( mylist)

print(mylist)

A. [10, 20, 30].

B. [10, 20, 30, 1, 2, 3, 4].

C. [1, 2, 3, 4].

D. [10, 20, 30, [1, 2, 3, 4]].

Câu 14. Chương trình sau bị lỗi ở dòng lệnh thứ bao nhiêu?

def msg():

a=10

print("Gia tri cua a la",a)

return msg()

print a

A. 4.

B. 5.

C. 3.

D. Không có lỗi.

Câu 15. Chương trình sau bị lỗi ở dòng lệnh thứ:

b=20

def msg():

a=10

print ("Gia tri cua a la",a)

print ("Gia tri cua b la",b)

return msg()

print(b)

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. Không có lỗi.

Xem thêm bài tập trắc nghiệm Tin học lớp 10 có đáp án sách Kết nối tri thức hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 10 Kết nối tri thức khác