Trắc nghiệm Tin học 7 Kết nối tri thức Bài 8 (có đáp án): Công cụ hỗ trợ tính toán

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 7 Bài 8: Công cụ hỗ trợ tính toán sách Kết nối tri thức có đáp án chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Tin 7.

Trắc nghiệm Tin 7 Kết nối tri thức Bài 8 (có đáp án): Công cụ hỗ trợ tính toán

Xem thử

Chỉ 100k mua trọn bộ trắc nghiệm Tin 7 Kết nối tri thức (cả năm) có lời giải chi tiết, bản word trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Câu 1. Cú pháp đúng khi nhập hàm là?

Quảng cáo

A. =<Tên hàm><các tham số>

B. =<Các tham số><tên hàm>

C. =<Tên hàm>(<các tham số>)

D. =<Các tham số>(<tên hàm >)

Câu 2. Các tham số của hàm có thể là?

A. Số

B. Địa chỉ ô

C. Địa chỉ vùng dữ liệu

D. Cả A, B và C

Quảng cáo

Câu 3. Hàm SUM dùng để:

A. Tính tổng.

B. Tính trung bình.

C. Tính giá trị nhỏ nhất.

D. Tính giá trị lớn nhất.

Câu 4. Hàm tìm giá trị lớn nhất có tên là?

A. SUM

B. AVERAGE

C. MAX

D. MIN

Câu 5. Hàm COUNT dùng để:

Quảng cáo

A. Tính tổng.

B. Tính trung bình.

C. Đếm số các giá trị là số.

D. Tính giá trị lớn nhất.

Câu 6. Cho hàm =SUM(A5:A10) để thực hiện?

A. Tính tổng của ô A5 và ô A10

B. Tính tổng từ ô A5 đến ô A10

C. Tính trung bình của ô A5 và ô A10

D. Tính trung bình từ ô A5 đến ô A10

Câu 7. Nếu khối A1:A5 lần lượt chứa các số 10, 7, 9, 27 và 2 thì =MAX(A1:A5,5) cho kết quả là:

A. 6

B. 10

C. 27

D. 60

Quảng cáo

Câu 8. Cho dữ liệu các ô tính như sau: A1=20, B2=18, C9=15. Tại ô D2 có công thức =MIN(A1,B2,C9), thì ô D2 sẽ có giá trị là bao nhiêu?

A. 53

B. 20

C. 15

D. 3

Câu 9. Để đếm số các giá trị số có trong vùng A2:A5 thì em sử dụng hàm nào?

A. =AVERAGE(A2:A5)

B. =SUM(A2:A5)

C. =MIN(A2:A5)

D. =COUNT(A2:A5)

Câu 10. Hàm nào sau đây cho kết quả như công thức: =(A1+B1+C1+D1+E1)/5

A. =AVERAGE(A1:E1)/5

B. =AVERAGE(A1:E1)

C. =AVERAGE(A1:E1)*5

D. =AVERAGE(A1:E1,5)

Câu 11. Cách nhập hàm nào sau đây là đúng?

A. AVERAGE(A1,B1)

B. =(AVERAGE(A1,B1,-2)

C. =AVERAGE(A1,B1,-2))

D. =AVERAGE(A1,B1,-2)

Câu 12. Một ô tính được nhập nội dung =SUM(1,2)+MAX(3,4)+MIN(5,6) Vậy kết quả là bao nhiêu sau khi em nhấn Enter?

A. 11

B. 12

C. 13

D. Kết quả khác

Câu 13. Hàm =COUNT(2,7,“A1”) có kết quả?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 7

Câu 14. Nếu khối A1:A5 lần lượt chứa các số 10, 7, 9, 27, 2 kết quả phép tính nào sau đây đúng?

A. =MAX(A1,A5,15) cho kết quả là 15              

B. =MAX(A1:A5,15) cho kết quả là 27

C. =MAX(A1:A5) cho kết quả là 27                   

D. Tất cả đều đúng.

Câu 15. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Tên hàm phải dùng chữ in hoa.

B. Khi nhập thông tin vùng dữ liệu trong tham số của hàm có thể dùng chuột để chọn.

C. Tên hàm có thể dùng chữ in hoa hoặc in thường.

D. Các tham số của hàm viết cách nhau dấu “,”

Xem thử

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học lớp 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tin học 7 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Kết nối tri thức khác