Trắc nghiệm Tin học 7 Kết nối tri thức Bài 9 (có đáp án): Trình bày bảng tính

Với 15 câu hỏi trắc nghiệm Tin học 7 Bài 9: Trình bày bảng tính sách Kết nối tri thức có đáp án chi tiết đầy đủ các mức độ sẽ giúp học sinh ôn luyện trắc nghiệm Tin 7.

Trắc nghiệm Tin 7 Kết nối tri thức Bài 9 (có đáp án): Trình bày bảng tính

Xem thử

Chỉ từ 100k mua trọn bộ trắc nghiệm Tin 7 Kết nối tri thức (cả năm) có lời giải chi tiết, bản word trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Câu 1. Trong chương trình bảng tính, em có thể định dạng kiểu dữ liệu nào?

Quảng cáo

A. Dữ liệu số

B. Dữ liệu ngày tháng

C. Dữ liệu kiểu phần trăm

D. Cả A, B và C

Câu 2. Trong định dạng kiểu dữ liệu số, em có thể định dạng?

A. Chọn số chữ số thập phân.

B. Chọn dấu ngăn cách hàng nghìn, hàng triệu.

C. Cả A, B đúng.

D. Cả A, B sai.

Quảng cáo

Câu 3. Trong cửa sổ Format Cells, để định dạng kiểu dữ liệu ngày tháng em chọn lệnh nào?

A. Number.

B. Date.

C. Percentage.

D. Text.

Câu 4. Để mở cửa sổ Format Cells, em thực hiện?

A. Chọn Home và nháy chuột vào nút mũi tên bên cạnh nhóm lệnh Font.

B. Chọn Home và nháy chuột vào nút mũi tên bên cạnh nhóm lệnh Alignment.

C. Chọn Home và nháy chuột vào nút mũi tên bên cạnh nhóm lệnh Cells.

D. Chọn Home và nháy chuột vào nút mũi tên bên cạnh nhóm lệnh Number.

Câu 5. Trong bảng tính, đối với cột và hàng em có thể thực hiện thao tác nào?

Quảng cáo

A. Xóa cột, hàng.

B. Chèn thêm cột, hàng.

C. Ẩn cột, hàng.

D. Cả A, B và C.

Câu 6. Để gộp các ô của một vùng dữ liệu, em chọn?

A. Home/Alignment/Wrap Text 

B. Home/Alignment/Merge & Center

C. Insert/Alignment/Wrap Text

D. Insert /Alignment/Merge & Center

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Cột mới được chèn vào bên trái cột em chọn 

B. Hàng mới được chèn vào bên trên hàng em chọn

C. Em không thể hiển thị lại các hàng, cột đã ẩn.

D. Có thể chọn nhiều hàng, cột để xóa.

Quảng cáo

Câu 8. Sau khi gộp thì ô kết quả có địa chỉ là?

A. Ô đầu tiên trên cùng bên trái của vùng đã gộp. 

B. Ô đầu tiên trên cùng bên phải của vùng đã gộp. 

C. Ô đầu tiên dưới cùng bên trái của vùng đã gộp.

D. Ô đầu tiên dưới cùng bên phải của vùng đã gộp.

Câu 9. Khi em định dạng kiểu dữ liệu ngày tháng có dạng d/mm/yyyy thì kết quả hiển thị ngày tháng năm nào dưới đây là đúng?

A. 04/03/2022 

B. 3/12/2022 

C. 03/3/2022

D. 12/3/2022

Câu 10. Để ô tính có kiểu dữ liệu ngày tháng hiển thị 03/03/2022thì ô tính phải định dạng kiểu dữ liệu ngày tháng là?

A. d/mm/yyyy 

B. dd/m/yyyy 

C. dd/mm/yy

D. dd/mm/yyyy

Câu 11. Đối với kiểu dữ liệu ngày tháng em có thể thực hiện?

A. Cộng ngày tháng với một số nguyên 

B. Trừ ngày tháng với một số nguyên

C. Trừ ngày tháng với ngày tháng

D. Cả A, B và C

Câu 12. Cho các thao tác sau:

a) Nháy nút phải chuột vào chỗ chọn.

b) Nháy chuột vào tên của cột.

c) Chọn Delete.

Hãy cho biết cách sắp xếp thứ tự các thao tác để thực hiện xóa cột?

A. a → c → b

B. a → b → c

C. b → a → c

D. c → a → b

Câu 13. Cho trang tính như sau:

Trắc nghiệm Tin học 7 Kết nối tri thức Bài 9 (có đáp án): Trình bày bảng tính

Hàm =COUNT(C6:I6) có kết quả bao nhiêu?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 14. Cho trang tính như sau:

Trắc nghiệm Tin học 7 Kết nối tri thức Bài 9 (có đáp án): Trình bày bảng tính

Hàm =AVERAGE(C7:I7) có kết quả bao nhiêu?

A. 20

B. 12

C. 45

D. 15

Câu 15. Cho trang tính như sau:

Trắc nghiệm Tin học 7 Kết nối tri thức Bài 9 (có đáp án): Trình bày bảng tính

Hàm =MAX(C4:I8) có kết quả bao nhiêu?

A. 15

B. 12

C. 20

D. 10

Xem thử

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án hay khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và khóa học dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học lớp 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tin học 7 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 7 Kết nối tri thức khác