Giải Toán 11 trang 77 Tập 1 Cánh diều

Với Giải Toán 11 trang 77 Tập 1 trong Bài 3: Hàm số liên tục Toán lớp 11 Tập 1 Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 11 trang 77.

Giải Toán 11 trang 77 Tập 1 Cánh diều

Quảng cáo

Bài 1 trang 77 Toán 11 Tập 1: Dùng định nghĩa xét tính liên tục của hàm số f(x) = 2x3 + x + 1 tại điểm x = 2.

Lời giải:

Hàm số f(x) = 2x3 + x + 1 xác định trên ℝ.

Ta có: limx2fx=limx22x3+x+1 = 2.23+2+1 = 17 = f(2).

Do đó hàm số liên tục tại x = 2.

Bài 2 trang 77 Toán 11 Tập 1: Trong các hàm số có đồ thị ở Hình 15a, 15b, 15c, hàm số nào liên tục trên tập xác định của hàm số đó? Giải thích.

Quảng cáo

Bài 2 trang 77 Toán 11 Tập 1 | Cánh diều Giải Toán 11

Lời giải:

+) Hình 15a): Hàm số f(x) = x2 – 2x có tập xác định D = ℝ.

Hàm số liên tục trên toàn bộ ℝ.

+) Hình 16b): Hàm số g(x)= xx-1có tập xác định D = ℝ\{1}.

Do đó hàm số liên tục trên từng khoảng xác định của hàm số.

Quảng cáo

+) Hình 16c):

Với x ∈ (– ∞; – 1) có f(x) = – 2x liên tục.

Với x ∈ (– 1; ∞) có f(x) = x + 1 liên tục.

Tại x = – 1 có limx1fx=limx12x=2và f(– 1) = – 1 + 1 = 0.

Suy ra limx1fxf(-1). Do đó hàm số liên tục tại x = – 1.

Vậy hàm số kiên tục trên các khoảng (– ∞; – 1) và (– 1; ∞).

Bài 3 trang 77 Toán 11 Tập 1: Bạn Nam cho rằng: “Nếu hàm số y = f(x) liên tục tại điểm x0, còn hàm số y = g(x) không liên tục tại x0, thì hàm số y = f(x) + g(x) không liên tục tại x0”. Theo em, ý kiến của bạn Nam đúng hay sai? Giải thích.

Lời giải:

Quảng cáo

Theo em ý kiến của bạn Nam là đúng.

Ta có: Hàm số y = f(x) liên tục tại điểm x0 nên limxx0fx=fx0.

Hàm số y = g(x) không liên tục tại x0 nên limxx0gxgx0.

Do đó limxx0fx+gx=limxx0fx+limxx0gxfx0+gx0.

Vì vậy hàm số không liên tục tại x0.

Bài 4 trang 77 Toán 11 Tập 1: Xét tính liên tục của mỗi hàm số sau trên tập xác định của hàm số đó:

a) f(x) = x2 + sinx;

b) g(x) = x4 – x2 + 6x1;

c) h(x) = 2xx3+x1x+4.

Lời giải:

a) Hàm số f(x) = x2 + sinx có tập xác định là ℝ.

Hàm số x2 và sinx liên tục trên ℝ nên hàm số f(x) = x2 + sinx liên tục trên ℝ.

b) Hàm số g(x) = x4 – x2 + 6x1có tập xác định là ℝ\{1}.

Hàm số x4 – x2 liên tục trên toàn bộ tập xác định

Hàm số 6x1liên tục trên các khoảng ( – ∞; 1) và (1; +∞).

Vậy hàm số đã cho liên tục trên từng khoảng xác định của hàm số.

c) Hàm số h(x) = 2xx3+x1x+4có tập xác định D = ℝ\{– 4; 3}.

Hàm số 2xx3 liên tục trên các khoảng ( – ∞; 3) và (3; +∞).

Hàm số x1x+4 liên tục trên các khoảng ( – ∞; – 4) và (– 4; +∞).

Bài 5 trang 77 Toán 11 Tập 1: Cho hàm số f(x) = Bài 5 trang 77 Toán 11 Tập 1 | Cánh diều Giải Toán 11

a) Với a = 0, xét tính liên tục của hàm số tại x = 4.

b) Với giá trị nào của a thì hàm số liên tục tại x = 4?

c) Với giá trị nào của a thì hàm số liên tục trên tập xác định của nó?

Lời giải:

a) Với a = 0, tại x = 4, ta có:

limx4fx=limx4x2+x+1=42+4+1 = 21 và f(4) = 2.0 + 1 = 1

Suy ra limx4fxf4.

Vì vậy hàm số không liên tục tại x = 4.

b) Ta có: limx4fx=limx4x2+x+1=42+4+1 = 21và f(4) = 2.a + 1

Để hàm số liên tục tại x = 4 thì limx4f(x) = f(4)

⇔ 21 = 2a + 1

⇔ 2a = 20

⇔ a = 10

Vậy với a = 10 thì hàm số liên tục tại x = 4.

c) Với x ∈ (– ∞; 4) có f(x) = x2 + x + 1 liên tục với mọi x thuộc khoảng này.

Với x ∈ (4; +∞) có f(x) = 2a + 1 liên tục với mọi x thuộc khoảng này.

Tại x = 4 thì a = 10 hàm số liên tục.

Vậy với a = 10 hàm số liên tục trên tập xác định của nó.

Bài 6 trang 77 Toán 11 Tập 1: Hình 16 biểu thị độ cao h(m) của một quả bóng đá lên theo thời gian t(s), trong đó h(t) = – 2t2 + 8t.

a) Chứng tỏ hàm số h(t) liên tục trên tập xác định.

b) Dựa vào đồ thị hãy xác định limt22t2+8t.

Bài 6 trang 77 Toán 11 Tập 1 | Cánh diều Giải Toán 11

Lời giải:

a) Hàm số h(t) = – 2t2 + 8t là hàm đa thức nên liên tục trên tập xác định.

b) Dựa vào đồ thị hàm số khi t tiến dần đế 2 thì h(t) dần đến 8.

Vậy limt22t2+8t=8.

Lời giải bài tập Toán 11 Bài 3: Hàm số liên tục Cánh diều hay khác:

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 11 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Tủ sách VIETJACK shopee lớp 10-11 cho học sinh và giáo viên (cả 3 bộ sách):

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Tài liệu giáo viên