Giải Toán lớp 6 Bài 36: Góc - Chính xác nhất Kết nối tri thức

Lời giải bài tập Toán lớp 6 Bài 36: Góc sách Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ, chính xác nhất giúp các bạn làm bài tập Toán 6 nhanh nhất.

Giải Toán lớp 6 Bài 36: Góc - Kết nối tri thức

Trả lời câu hỏi giữa bài

Quảng cáo

Bài toán mở đầu trang 58 Toán lớp 6 Tập 2: Trong đời sống thực tế, chúng ta thường nghe nói đến góc như góc nhìn, góc sút (bóng đá), góc bắn (pháo binh), …

Vậy góc là gì và nó có quan hệ như thế nào với các khái niệm khác trong Hình học? 

Lời giải:

Sau bài học này chúng ta sẽ trả lời được:

Góc là hình gồm hai tia chung gốc. Gốc chung của hai tia là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.

Câu hỏi trang 58 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 8.45 và đọc tên các góc trong hình vẽ. Với mỗi góc, hãy cho biết đỉnh và các cạnh của nó.

Quan sát Hình 8.45 và đọc tên các góc trong hình vẽ. Với mỗi góc

Lời giải:

+) Góc xOy có hai cạnh là Oy và Ox và đỉnh là điểm O

+) Góc xOz có hai cạnh là Oz và Ox và đỉnh là điểm O

+) Góc yOz có hai cạnh là Oz và Oy và đỉnh là điểm O

Luyện Tập 1 trang 59 Toán lớp 6 Tập 2:

(1) Quan sát Hình 8.46 và gọi tên các góc có đỉnh là A, B trong hình vẽ.

Quan sát Hình 8.46 và gọi tên các góc có đỉnh là A, B trong hình vẽ

(2) Vẽ hình theo hướng dẫn sau:

- Vẽ đường thẳng xy

- Lấy điểm A thuộc đường thẳng xy. 

- Lấy điểm B không thuộc đường thẳng xy. 

- Nối A và B.

a) Em hãy đọc tên các góc có trong hình vừa vẽ; 

b) Trong các góc đó, hãy chỉ ra góc bẹt. 

Lời giải:

1) 

+) Các góc ở đỉnh A là: Góc DAC; góc DAB; góc BAC.

+) Các góc ở đỉnh B là: Góc ABC; góc ABD; góc DBC.

2) Ta có hình vẽ: 

Quan sát Hình 8.46 và gọi tên các góc có đỉnh là A, B trong hình vẽ

a) Các góc có trong hình vẽ là: Quan sát Hình 8.46 và gọi tên các góc có đỉnh là A, B trong hình vẽ

b) Vì Ax và Ay là hai góc đối nhau nên Quan sát Hình 8.46 và gọi tên các góc có đỉnh là A, B trong hình vẽ là góc bẹt.

Vận dụng 1 trang 59 Toán lớp 6 Tập 2: Compa là một dụng cụ học tập quen thuộc của các em học sinh. Mở chiếc compa ra ta thấy hình ảnh của một góc, trong đó hai cạnh của compa là hai cạnh của góc, đỉnh của compa là đỉnh của góc (H.8.47).

Compa là một dụng cụ học tập quen thuộc của các em học sinh. Mở chiếc compa

Em hãy tìm thêm trong thực tiễn các hình ảnh của góc và mô tả đỉnh, cạnh của các góc đó.

Lời giải:

Thực tiễn các hình ảnh của góc là:

Compa là một dụng cụ học tập quen thuộc của các em học sinh. Mở chiếc compa

+) Hình ảnh trên thì cạnh của góc là hai đường thẳng viền của mái nhà, đỉnh là giao điểm của hai đường viền của mái nhà.

Compa là một dụng cụ học tập quen thuộc của các em học sinh. Mở chiếc compa

+) Hình ảnh trên thì cạnh của góc là kim dài và kim phút, đỉnh là tâm của đồng hồ.

Compa là một dụng cụ học tập quen thuộc của các em học sinh. Mở chiếc compa

+) Hình ảnh trên là Chiếc kéo hai lưỡi kéo là cạnh của góc, trụ của kéo là đỉnh của góc.

Hoạt động 1 trang 59 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 8.42 và cho biết cầu thủ nào nằm trong góc sút.

Quan sát Hình 8.42 và cho biết cầu thủ nào nằm trong góc sút

Lời giải:

Cầu thủ mang áo số 1 nằm trong góc sút.

Hoạt động 2 trang 59 Toán lớp 6 Tập 2: Trên tờ giấy màu A4, em xác định hai điểm M, N rồi dùng kéo cắt rời một góc từ tờ giấy như hình bên. Em hãy cho biết trong hai điểm M, N:

a) Điểm nào nằm trong góc vừa cắt rời?

b) Điểm nào không nằm trong góc đó?

Trên tờ giấy màu A4, em xác định hai điểm M, N rồi dùng kéo cắt rời một góc từ tờ giấy

Lời giải:

Khi cắt rời một góc như tờ giấy ở hình bên ta còn:

Trên tờ giấy màu A4, em xác định hai điểm M, N rồi dùng kéo cắt rời một góc từ tờ giấy

a. Điểm M nằm trong góc vừa cắt rời

b. Điểm N không nằm trong góc vừa cắt rời

Câu hỏi trang 59 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát Hình 8.49 và kể tên các điểm nằm trong góc mOn.

Quan sát Hình 8.49 và kể tên các điểm nằm trong góc mOn

Lời giải:

Các điểm nằm trong góc mOn là: B, C.

Luyện Tập 2 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2: Vẽ Hình 8.50 vào vở.

a) Kể tên các điểm nằm trong góc xOy, 

b) Lấy điểm I thuộc đoạn thẳng AB, điểm K nằm trên đường thẳng AB nhưng không thuộc đoạn AB.

Hỏi điểm I có nằm trong góc xOy không? Điểm K có nằm trong góc xOy không?

Vẽ Hình 8.50 vào vở. a) Kể tên các điểm nằm trong góc xOy

Lời giải:

a. Các điểm nằm trong góc xOy là: P; M.

b. 

+) Nếu điểm I trùng với điểm A hoặc điểm B thì điểm I không nằm trong góc xOy.

Vẽ Hình 8.50 vào vở. a) Kể tên các điểm nằm trong góc xOy

+) Nếu điểm I nằm trên đoạn thẳng AB nhưng không trùng với A và B thì điểm I nằm trong góc xOy.

Vẽ Hình 8.50 vào vở. a) Kể tên các điểm nằm trong góc xOy

+) Nếu điểm K nằm trên đường thẳng AB nhưng không thuộc đoạn AB thì điểm K không nằm trong góc xOy.

Vẽ Hình 8.50 vào vở. a) Kể tên các điểm nằm trong góc xOy

Vận dụng 2 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát mặt đồng hồ ở hình bên và cho biết trong các vạch chỉ số trên mặt đồng hồ, những vạch nào nằm trong góc tạo bởi:

a) Kim giờ và kim phút; 

b) Kim giây và kim phút. 

Quan sát mặt đồng hồ ở hình bên và cho biết trong các vạch chỉ số trên mặt đồng hồ

Lời giải:

a) Các vạch nằm trong góc tạo bởi kim giờ và kim phút là các vạch số: 11; 12; 1.

b) Các vạch nằm trong góc tạo bởi kim giây và kim phút là các vạch số: 9; 10; 11; 12; 1.

Giải bài tập

Bài 8.25 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2: Viết tên (cách viết kí hiệu) của góc, chỉ ra đỉnh, cạnh của góc trong mỗi hình vẽ sau:

Viết tên (cách viết kí hiệu) của góc, chỉ ra đỉnh, cạnh của góc trong mỗi hình vẽ sau

Lời giải:

+) Hình a: Góc xMy kí hiệu Viết tên (cách viết kí hiệu) của góc, chỉ ra đỉnh, cạnh của góc trong mỗi hình vẽ sau, đỉnh là M, hai cạnh của góc là My và Mx.

+) Hình b: 

Góc DEF kí hiệu Viết tên (cách viết kí hiệu) của góc, chỉ ra đỉnh, cạnh của góc trong mỗi hình vẽ sau, đỉnh là E, hai cạnh của góc là ED và EF

Góc EDF kí hiệu Viết tên (cách viết kí hiệu) của góc, chỉ ra đỉnh, cạnh của góc trong mỗi hình vẽ sau, đỉnh là D, hai cạnh của góc là DE và DF

Góc DFE kí hiệu Viết tên (cách viết kí hiệu) của góc, chỉ ra đỉnh, cạnh của góc trong mỗi hình vẽ sau, đỉnh là F, cạnh của góc là FD và FE.

Bài 8.26 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2: Cho đường thẳng xy. Vẽ hai điểm A, B nằm trên đường thẳng xy. Gọi tên các góc bẹt tạo thành.

Lời giải:

+) Vì Ax và Ay hay Ax và AB là hai tia đối nhau nên Cho đường thẳng xy. Vẽ hai điểm A, B nằm trên đường thẳng xy (hay Cho đường thẳng xy. Vẽ hai điểm A, B nằm trên đường thẳng xy) là góc bẹt.

+) Vì Bx và By hay BA và By là hai tia đối nhau nên Cho đường thẳng xy. Vẽ hai điểm A, B nằm trên đường thẳng xy(hay Cho đường thẳng xy. Vẽ hai điểm A, B nằm trên đường thẳng xy) là góc bẹt.

Bài 8.27 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát mặt đồng hồ dưới đây.

Quan sát mặt đồng hồ dưới đây

Trong các vạch chỉ số trên mặt đồng hồ, những vạch nào nằm trong góc tạo bởi kim giờ và kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút?

Lời giải:

Trong các vạch chỉ số trên mặt đồng hồ, những vạch nằm trong góc tạo bởi kim giờ và kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút (kim giờ chỉ qua số 8 nhưng chưa đến số 9, còn kim phút chỉ đúng số 3) là vạch chỉ các số 4; 5; 6; 7; 8.

Bài 8.28 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2: Cho ba tia chung gốc Oa, Ob và Oc, trong đó không có hai tia nào đối nhau. Hỏi có bao nhiêu góc có hai cạnh là hai trong ba tia đã cho?

Lời giải:

Cho ba tia chung gốc Oa, Ob và Oc, trong đó không có hai tia nào đối nhau

Có 3 góc là: Cho ba tia chung gốc Oa, Ob và Oc, trong đó không có hai tia nào đối nhau

Bài 8.29 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2: Viết tên các góc có đỉnh A, đỉnh M trong hình vẽ sau:

Viết tên các góc có đỉnh A, đỉnh M trong hình vẽ sau

Lời giải:

+) Các góc ở đỉnh A là:Viết tên các góc có đỉnh A, đỉnh M trong hình vẽ sau;Viết tên các góc có đỉnh A, đỉnh M trong hình vẽ sau

+) Các góc ở đỉnh M là:Viết tên các góc có đỉnh A, đỉnh M trong hình vẽ sau

Bài 8.30 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2: Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C trên tờ giấy trắng rồi vẽ các đoạn thẳng AB, BC, CA.

Em hãy tô màu phần hình chứa tất cả các điểm trong của của ba góc BAC, ACB, CBA.

Lời giải:

Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C trên tờ giấy trắng rồi vẽ các đoạn thẳng

Phần tô màu xanh là phần hình chứa tất cả các điểm trong của ba góc BAC, ACB, CBA.

Tham khảo lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chính xác nhất khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài dựa trên đề bài và hình ảnh của sách giáo khoa Toán lớp 6 - bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục). Bản quyền lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 & Tập 2 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà chưa được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 6 Kết nối tri thức khác