Giải Toán lớp 6 Bài 43: Xác suất thực nghiệm - Chính xác nhất Kết nối tri thức

Lời giải bài tập Toán lớp 6 Bài 43: Xác suất thực nghiệm sách Kết nối tri thức với cuộc sống đầy đủ, chính xác nhất giúp các bạn làm bài tập Toán 6 nhanh nhất.

Giải Toán lớp 6 Bài 43: Xác suất thực nghiệm - Kết nối tri thức

Trả lời câu hỏi giữa bài

Quảng cáo

Hoạt động 1 trang 94 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy đoán xem mũi tên sẽ chỉ vào ô màu nào khi quay miếng bìa.

Vòng quay may mắn 

Chuẩn bị: Một miếng bìa cứng hình tròn được chia thành ba phần và tô màu xanh, đỏ, vàng như Hình 9.29 được gắn vào trục quay có mũi tên ở tâm. 

Thực hiện: Quay miếng bìa và quan sát xem mũi tên chỉ vào ô màu nào khi miếng bìa dừng lại. 

Em hãy đoán xem mũi tên sẽ chỉ vào ô màu nào khi quay miếng bìa

Lời giải:

Khi quay miếng bìa mũi tên sẽ chỉ vào ô màu xanh, màu đỏ, màu vàng.

Hoạt động 2 trang 94 Toán lớp 6 Tập 2: Quay miếng bìa 20 lần và thống kê kết quả theo mẫu bên

Quay miếng bìa 20 lần và thống kê kết quả theo mẫu bên

Lời giải:

Khi quay miếng bìa 20 lần ta thấy mũi tên chỉ màu đỏ 5 lần, mũi tên chỉ màu xanh 8 lần, mũi tên chỉ màu vàng 7 lần.

Khi đó ta có bảng: 

Quay miếng bìa 20 lần và thống kê kết quả theo mẫu bên

Câu hỏi trang 95 Toán lớp 6 Tập 2: Cho biết xác suất thực nghiệm của sự kiện Mũi tên chỉ vào ô màu xanh và sự kiện Mũi tên chỉ vào ô màu đỏ trong HĐ2.

Lời giải:

+) Xác xuất thực nghiệm của sự kiện mũi tên chỉ vào ô màu xanh là: Cho biết xác suất thực nghiệm của sự kiện Mũi tên chỉ vào ô màu xanh và sự kiện

+) Xác xuất thực nghiệm của sự kiện mũi tên chỉ vào ô màu vàng là: Cho biết xác suất thực nghiệm của sự kiện Mũi tên chỉ vào ô màu xanh và sự kiện

Luyện Tập trang 95 Toán lớp 6 Tập 2: An gieo hai con xúc xắc cùng lúc 80 lần. Ở mỗi lần gieo, An cộng số chấm xuất hiện ở hai xúc xắc và ghi lại kết quả như bảng sau:

Tổng số chấm

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Số lần

2

5

6

8

11

14

12

9

6

4

3

Nếu tổng số chấm xuất hiện ở hai con xúc xắc lớn hơn 6 thì An thắng. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện An thắng.

Lời giải:

Tổng số lần gieo xúc xắc là: n = 80 (lần)

Vì tổng số chấm xuất hiện ở hai con xúc xắc lớn hơn 6 thì An thắng nên số lần An thắng (số lần xuất hiện ở hai con xúc xắc có từ 7 chấm đến 12 chấm) là: 

k = 14 + 12 + 9 + 6 + 4 + 3 = 48 (lần)

Xác suất thực nghiệm của sự kiện An thắng là: 

An gieo hai con xúc xắc cùng lúc 80 lần. Ở mỗi lần gieo, An cộng số chấm xuất hiện

Vậy xác suất thực nghiệm An thắng là 60%

Tranh luận trang 95 Toán lớp 6 Tập 2: Vuông gieo một đồng xu 80 lần và thấy có 30 lần xuất hiện mặt sấp. Tròn lấy đồng xu đó gieo 100 lần và thấy có 55 lần xuất hiện mặt sấp.

Vuông gieo một đồng xu 80 lần và thấy có 30 lần xuất hiện mặt sấp

Bạn nào nói đúng nhỉ?

Lời giải:

Cả hai bạn Vuông và Tròn đều nói đúng.

Vì xác suất thực nghiệp gắn với mỗi tình huống cụ thể nó có thể thay đổi qua các lần thực nghiệm khác nhau.

Giải bài tập

Bài 9.29 trang 96 Toán lớp 6 Tập 2: Minh gieo một con xúc xắc 100 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo được kết quả như sau:

Số chấm xuất hiện

1

2

3

4

5

6

Số lần

15

20

18

22

10

15

Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau:

a) Số chấm xuất hiện là số chẵn;

b) Số chấm xuất hiện lớn hơn 2.

Lời giải:

a) Số chấm xuất hiện là số chẵn là số lần xuất hiện số chấm 2, 4 và 6

20 + 22 + 15 = 57

Xác suất thực nghiệm của sự kiện số chấm xuất hiện là số chẵn là:

Minh gieo một con xúc xắc 100 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần

bSố chấm xuất hiện lớn hơn 2 là số lần xuất hiện số chấm 3, 4, 5, 6 

18 + 22 + 10 + 15 = 65

Xác suất thực nghiệm của sự kiện số chấm xuất hiện lớn hơn 2 là:

Minh gieo một con xúc xắc 100 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần

Vậy xác suất thực nghiệm của sự kiện số chấm xuất hiện là số chẵn; số chấm xuất hiện lớn hơn 2 lần lượt là 0,57 và 0,65.

Bài 9.30 trang 96 Toán lớp 6 Tập 2: An quay tấm bìa như Hình 9.30 một số lần và ghi kết quả dưới dạng bảng như sau:

An quay tấm bìa như Hình 9.30 một số lần và ghi kết quả dưới dạng bảng như sau

a) An đã quay tấm bìa bao nhiêu lần?

b) Có bao nhiêu lần mũi tên chỉ vào ô màu xanh, bao nhiêu lần mũi tên chỉ vào ô màu vàng?

c) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Mũi tên chỉ vào ô màu xanh.

Lời giải:

a) Mỗi lần quay tương ứng với 1 gạch, ta đếm được có 24 gạch.

Vậy An đã quay tấm bìa 24 lần.

b) Ta đếm được ở ô màu xanh có 17 gạch nên có 17 lần mũi tên chỉ vào ô màu xanh 

Ta đếm được ở ô màu vàng có 7 gạch nên có 7 lần mũi tên chỉ vào ô màu vàng.

cXác suất thực nghiệm của sự kiện Mũi tên chỉ vào ô màu xanh là: An quay tấm bìa như Hình 9.30 một số lần và ghi kết quả dưới dạng bảng như sau

Bài 9.31 trang 96 Toán lớp 6 Tập 2: Trong túi có một số viên bi màu đen và một số viên bi màu đỏ có cùng kích thước.

Thực hiện lấy ngẫu nhiên một viên bi từ túi, xem viên bi màu gì rồi trả lại viên bi vào túi. Khoa thực hiện thí nghiệm 30 lần. Số lần lấy được viên bi màu đỏ là 13. Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Khoa lấy được viên bi màu đỏ.

Lời giải:

Xác suất thực nghiệm của sự kiện Khoa lấy được viên bi màu đỏ là: Trong túi có một số viên bi màu đen và một số viên bi màu đỏ có cùng kích thước

Bài 9.32 trang 96 Toán lớp 6 Tập 2:

Một chiếc thùng kín có một số quả bóng màu xanh, đỏ, tím, vàng có cùng kích thước. Trong một trò chơi, người chơi lấy ngẫu nhiên một quả bóng, ghi lại màu rồi trả lại bóng vào thùng. Bình thực hiện trò chơi 100 lần và được kết quả như bảng sau:

Màu

Số lần

Xanh

43

Đỏ

22

Tím

18

Vàng

17

Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau:

a) Bình lấy được quả bóng màu xanh;

b) Quả bóng được lấy ra không là màu đỏ.

Lời giải:

a) Xác suất thực nghiệm của các sự kiện Bình lấy được quả bóng màu xanh là

Một chiếc thùng kín có một số quả bóng màu xanh, đỏ, tím, vàng có cùng kích thước

b) Để lấy ra được quả bóng không là màu đỏ nghĩa là lấy được các màu còn lại xanh, tím và vàng

Số lần lấy được quả bóng không phải là màu đỏ là: 100 – 22 = 78 (lần)

Xác suất thực nghiệm của các sự kiện quả bóng được lấy ra không là màu đỏ là: Một chiếc thùng kín có một số quả bóng màu xanh, đỏ, tím, vàng có cùng kích thước

Vậy xác suất thực nghiệm của các sự kiện Bình lấy được quả bóng màu xanhQuả bóng được lấy ra không là màu đỏ lần lượt là 0,43 và 0,78.

Tham khảo lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chính xác nhất khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài dựa trên đề bài và hình ảnh của sách giáo khoa Toán lớp 6 - bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (NXB Giáo dục). Bản quyền lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 & Tập 2 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà chưa được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Các loạt bài lớp 6 Kết nối tri thức khác