Toán 6 Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

Toán 6 Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

A. Lý thuyết

1. Quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu

Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “–” trước kết quả nhận được.

Ví dụ:

5. (-3) = -(5.3) = -15

6.(-4) = -(6.4) = -24

(-2).3 = -(2.3) = -6

Chú ý: Tích của một số nguyên a với số 0 bằng 0.

2. Ví dụ

Ta có:

(-4).10 = -(4.10) = -40

8.(-5) = -(8.5) = -40

9.0 = 0.9 = 0

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính (-125).8 là:

A. 1000        B. -1000        C. -100        D. -10000

Ta có: (-125).8 = -(125.8) = -1000

Chọn đáp án B.

Câu 2: Chọn câu sai:

A. (-5).25 = -125        B. 6.(-15) = -90

C. 125.(-20) = -250        D. 225.(-18) = -4050

    • (-5).25 = -(5.25) = -125 nên A đúng.

    • 6.(-15) = -(6.15) = -90 nên B đúng.

    • 125.(-20) = -(125.20) = -2500 ≠ -250 nên C sai.

    • 225.(-18) = -(225.18) = -4050 nên D đúng.

Chọn đáp án C.

Câu 3: Chọn câu trả lời đúng:

A. -365.366 < 1        B. -365.366 = 1

C. -365.366 = -1        D. -365.366 > 1

Ta có: -365.366 < 0 < 1 và -365.366 ≠ -1

Chọn đáp án A.

Câu 4: Tính nhanh (-5).125.(-8).20.(-2) ta được kết quả là:

A. -200000        B. -2000000        C. 200000        D. -100000

Ta có: (-5).125.(-8).20.(-2) = [125.(-8)].[(-5).20].(-2)

        = (-1000).(-100).(-2) = -200000

Chọn đáp án A.

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Thực hiện các phép tính

a) (-7).8        b) 6.(-4)        c) (-12).12        d) 450.(-2)

a) Ta có: (-7).8 = -(7.8) = -56

b) Ta có: 6.(-4) = -(6.4) = -24

c) Ta có: (-12).12 = -(12.12) = -122 = -144

d) Ta có: 450.(-2) = -(450.2) = -900

Câu 2: Một xí nghiệp mỗi ngày may được 350 bộ quần áo. Khi may theo mốt mới, với cùng khổ vải, số vải dùng để máy một bộ quần áo tăng x (cm) và năng xuất không thay đổi. Hỏi mỗi ngày số vải tăng bao nhiêu cen-ti-mét.

a) x = 15 ?        b) x = -10

Mỗi ngày số vải tăng 350.x (cm)

a) Với x = 15, mỗi ngày số vải tăng là 350.15 = 5250 (cm)

b) Với x = -10, mỗi ngày số vải tăng là 350.(-10) = -3500 (cm)

Nghĩa là số vải giảm đi -3500 (cm)

Các bài Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Toán lớp 6 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.