Lý thuyết và Bài tập Toán 6 Bài 2: Phân số bằng nhau có đáp án

Lý thuyết và Bài tập Toán 6 Bài 2: Phân số bằng nhau

A. Lý thuyết

1. Định nghĩa

Hai phân số a/b và c/d gọi là những phân số bằng nhau nếu a.d = b.c (tích chéo bằng nhau)

Ví dụ: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

2. Ví dụ

Ta có: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Phân số nào dưới đây bằng với phân số -2/5 ?

A. 4/10     B. -6/15     C. 6/15     D. -4/-10

Đáp án A : Vì -2.10 ≠ 4.5 nên -2/5 ≠ 4/10 ⇒ A sai

Đáp án B: Vì (-2).15 = (-6).5 nên -2/5 = -6/15 ⇒ B đúng

Đáp án C: (-2).15 ≠ 6.5 nên -2/5 ≠ 6/15 ⇒ C sai

Đáp án D: Vì -2.(-10) ≠ (-4).5 nên -2/5 ≠ -4/-10 ⇒ D sai

Chọn đáp án B

Câu 2: Chọn câu sai?

A. 1/3 = 45/135     B. -13/20 = 26/-40

C. -4/15 = -16/-60     D. 6/7 = -42/-49

Đáp án A: Vì 1.135 = 3.45 nên 1/3 = 45/135 ⇒ A đúng

Đáp án B : Vì (-13).(-40) = 20.26 nên -13/20 = 26/-40 ⇒ B đúng

Đáp án C : Vì (-4).(-60) = 15.(-16) nên -4/15 ≠ -16/-60 ⇒ C sai

Đáp án D : Vì 6.(-49) = 7.(-42) nên 6/7 = -42/-49 ⇒ D đúng

Chọn đáp án C

Câu 3: Tìm số nguyên x biết 35/15 = x/3 ?

A. x = 7     B. x = 5     C. x = 15     D. x = 6

Trắc nghiệm: Phân số bằng nhau - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án A

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 15/90 = 5/...

A. 20     B. -60     C. 60     D. 30

Trắc nghiệm: Phân số bằng nhau - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Chọn đáp án D

Câu 5: Cho tập A = {1; -2; 3; 4}. Có bao nhiêu phân số có tử số và mẫu số thuộc A mà có tử số khác mẫu số và tử số trái dấu với mẫu số

A. 9     B. 6     C. 3     D. 12

Các phân sô thỏa mãn đề bài là:

Trắc nghiệm: Phân số bằng nhau - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vậy có 6 phân số thỏa mãn đề bài

Chọn đáp án B

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Tìm 3 phân số bằng với phân số -2/5

Ta có: -4/10 = -2/5 vì (-4).5 = (-2).10

     -6/15 = -2/5 vì (-6).5 = (-2).15

     -8/20 = -2/5 vì (-8).5 = (-2).20

Câu 2: Cho hai phân số bằng nhau a/b = c/d. Chứng minh rằng:Trắc nghiệm: Phân số bằng nhau - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Trắc nghiệm: Phân số bằng nhau - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Các bài Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Toán lớp 6 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.