Lý thuyết và Trắc nghiệm Toán 6 Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số có đáp án

Lý thuyết và Trắc nghiệm Toán 6 Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

A. Lý thuyết

1. Khái niệm về phân số

Người ta gọi a/b với a,b ∈ Z; b ≠ 0 là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số.

Ví dụ: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án là những phân số

Chú ý:

   + Mọi số nguyên a có thể viết dưới dạng phân số là a/1.

   + Phân số âm: là phân số có tử và mẫu là các số nguyên cùng dấu.

   + Phân số dương: là phân số có tử và mẫu là các số nguyên cùng dấu.

2. Ví dụ

Ví dụ: Các phân số như: Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Viết phân số âm năm phần tám

A. 5/8     B. 8/(-5)     C. -5/8     D. -5,8

Phân số âm năm phần tám được viết là -5/8

Chọn đáp án C

Câu 2: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào cho ta phân số:

A. 12/0     B. -4/5     C. 3/0,25     D. 4,4/11,5

    + 12/0 không phải phân số vì mẫu bằng

    + 3/0,25 không phải phân số vì mẫu số là số thập phân

    + 4,4/11,5 không phải phân số vì tử số và mẫu số là số thập phân

    + -4/5 là phân số vì -4:5 ∈ Z và mẫu số là 5 khác 0

Chọn đáp án B

Câu 3: Phần tô màu trong hình sau biểu diễn phân nào?

Trắc nghiệm: Mở rộng khái niệm phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. 1/2     B. 1/4     C. 3/4     D. 5/8

Quan sát hình vẽ ta thấy nếu chia hình tròn làm 4 phần thì phần tô màu chiếm 3 phần

Vậy phân số biểu diễn phần tô màu là 3/4

Chọn đáp án C

Câu 4: Hãy viết phép chia sau dưới dạng phân số : (-58):73

A. -58/73     B. 58/73     C. 73/-58     D. 58/73

Phép chia (-58):73 được viết dưới dạng phân số là -58/73

Chọn đáp án A

Câu 5: Phần tô màu trong hình sau biểu diễn phân số nào ?

Trắc nghiệm: Mở rộng khái niệm phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. 1/2     B. 1/4     C. 3/4     D. 5/8

Trong hình có 2 ô vuông tô màu và tổng tất cả 8 ô vuông nên phân số biểu thị là 2/8 = 1/4

Chọn đáp án B

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Trong các cách viết sau cách viết nào cho ta phân số:Trắc nghiệm: Mở rộng khái niệm phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Theo định nghĩa người ta gọi là phân số khi cả tử và mẫu đều là số nguyên và mẫu khác 0

⇒ -1/4; 2/-7 là phân số.

Câu 2: Viết các phép chia sau dưới dạng phân số

a) 5:13     b) -2:9     c) k:(-5) (k ∈ Z)

a) Ta có: 5:13 ⇒ Có phân số là 5/13

b) Ta có: -2:9 ⇒ Có phân số là -2/9

c) Ta có: k:(-5) (k ∈ Z) ⇒ Có phân số là k/-5

Các bài Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Toán lớp 6 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.