Lý thuyết và Trắc nghiệm Toán 6 Bài 3: Số đo góc có đáp án

Lý thuyết và Trắc nghiệm Toán 6 Bài 3: Số đo góc

A. Lý thuyết

1. Đo góc

   + Mỗi góc có một số đo xác định, lớn hơn 0 và không vượt quá 180o

   + Số đo của góc bẹt là 180o

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

2. So sánh hai góc

   + Góc ∠A và ∠B bằng nhau nếu số đo hai góc của chúng bằng nhau. Kí hiệu ∠A = ∠B

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

   + Góc A có số đo lớn hơn số đo góc B thì góc A lớn hơn góc B. Kí hiệu ∠A > ∠B

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

3. Góc vuông. Góc nhọn. Góc tù

   + Góc vuông là góc có số đo bằng 90o. số đo góc vuông còn được kí hiệu là ⊥

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

   + Góc nhọn là góc có số đo lớn hơn 0o và nhỏ hơn 180o

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

   + Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90o và nhỏ hơn 180o

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

Chú ý: Đơn vị đo góc là độ, phút giây: 1o = 60'; 1' = 60''

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Chọn câu sai:

A. Góc vuông là góc có số đo bằng 90°

B. Góc có số đo lớn hơn 0° và nhỏ hơn 90° là góc nhọn

C. Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90° và nhỏ hơn 180°

D. Góc có số đo nhỏ hơn 180° là góc tù

Ta có góc vuông là góc có số đo bằng 90°; góc có số đo lớn hơn 0° và nhỏ hơn 90° là góc nhọn và góc tù là góc có số đo lớn hơn 90° và nhỏ hơn 180° nên A, B, C đều đúng.

Góc có số đo nhỏ hơn 180° là góc tù là sai vì góc nhọn, góc vuông đều có số đo nhỏ hơn 180°

Chọn đáp án D.

Câu 2: Chọn phát biểu đúng:

A. Góc có số đo 120° là góc vuông     B. Góc có số đo 80° là góc tù

C. Góc có số đo 100° là góc nhọn     D. Góc có số đo 150° là góc tù

    + Góc có số đo 120° là góc tù vì 90° < 120° < 180° nên A sai.

    + Góc có số đo 80° là góc nhọn vì 0° < 80° < 90° nên B sai.

    + Góc có số đo 100° là góc tù vì 90° < 100° < 180° nên C sai.

    + Góc có số đo 150°là góc tù vì 90° < 150° < 180° nên D đúng.

Chọn đáp án D.

Câu 3: Cho 9 tia chung gốc (không có tia nào trùng nhau) thì số góc tạo thành là:

A. 16     B. 72     C. 36     D. 42

Số góc tạo thành là 9.(9 - 1)/2 = 36 góc

Chọn đáp án C.

Câu 4: Góc trên hình có số đo bao nhiêu độ:

Trắc nghiệm: Số đo góc - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. 50°     B. 40°     C. 60°     D. 130°

Góc trên hình có số đo 50°

Chọn đáp án A.

Câu 5: Cho ∠xOm = 45° và góc xOm bằng góc yAn. Khi đó góc yAn bằng:

A. 50°     B. 40°     C. 45°     D. 30°

Vì ∠xOm = ∠yAn mà ∠xOm = 45° nên ∠yAn = 45°

Chọn đáp án C.

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Đổi thành độ, phút

a) 15,25°     b) 30,5°

a) Ta có: 15,25° = 15.(1°/4) = 15°15' = 915'

b) Ta có: 30,5° = 30.(1°/2) = 30°30' = 1830'

Câu 2: Hãy cho biết mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Góc có số đo 135° là góc nhọn.

b) Góc có số đo 90° là góc bẹt.

c) Góc có số đo 180° là góc tù.

d) Góc tù nhỏ hơn góc bẹt

Các câu sai là:

a) Góc có số đo 135° là góc nhọn.

b) Góc có số đo 90° là góc bẹt.

c) Góc có số đo 180° là góc tù.

Các câu đúng là:

d) Góc tù nhỏ hơn góc bẹt

Các bài Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Toán lớp 6 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.