Lý thuyết: Số đo góc hay, chi tiết

A. Lý thuyết

1. Đo góc

   + Mỗi góc có một số đo xác định , số đo của góc không vượt quá 180o

   + Số đo của góc bẹt là 180o

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

2. So sánh hai góc

   + Góc ∠A và ∠B bằng nhau nếu số đo hai góc của chúng bằng nhau. Kí hiệu ∠A = ∠B

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

   + Góc A có số đo lớn hơn số đo góc B thì góc A lớn hơn góc B. Kí hiệu ∠A > ∠B

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

3. Góc vuông. Góc nhọn. Góc tù

   + Góc vuông là góc có số đo bằng 90o. Số đo của góc vuông còn được kí hiệu là 1v

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

   + Góc nhọn là góc có số đo lớn hơn 0o và nhỏ hơn 90o

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

   + Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90o và nhỏ hơn 180o

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

Chú ý: Đơn vị đo góc là độ, phút, giây: 1o = 60'; 1' = 60''

4. Ví dụ

Ví dụ 1: Lúc mấy giờ đúng thì kim phút và kim giờ của đồng hồ tạo thành góc 0°, 60°, 90°, 150°, 180°

Hướng dẫn giải:

Kim giờ và kim phút tạo thành góc 0° là lúc 12 giờ

Kim giờ và kim phút tạo thành góc 60° là lúc 2 giờ

Kim giờ và kim phút tạo thành góc 90° là lúc 3 giờ

Kim giờ và kim phút tạo thành góc 150° là lúc 5 giờ

Kim giờ và kim phút tạo thành góc 180° là lúc 6 giờ

B. Bài tập

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Đổi thành độ, phút

a) 15,25°     b) 30,5°

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: 15,25° = 15.(1°/4) = 15°15' = 915'

b) Ta có: 30,5° = 30.(1°/2) = 30°30' = 1830'

Câu 2: Hãy cho biết mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Góc có số đo 135° là góc nhọn.

b) Góc có số đo 90° là góc bẹt.

c) Góc có số đo 180° là góc tù.

d) Góc tù nhỏ hơn góc bẹt

Hướng dẫn giải:

Các câu sai là:

a) Góc có số đo 135° là góc nhọn.

b) Góc có số đo 90° là góc bẹt.

c) Góc có số đo 180° là góc tù.

Các câu đúng là:

d) Góc tù nhỏ hơn góc bẹt

Xem thêm các phần lý thuyết, các dạng bài tập Toán lớp 6 có đáp án chi tiết hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.