Lý thuyết: Đoạn thẳng hay, chi tiết

A. Lý thuyết

1. Đoạn thẳng AB là gì?

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

   • Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B

   • Các điểm A, B gọi là hai mút (hai đầu) đoạn thẳng AB.

2. Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng

   • Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng:

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

Ví dụ: Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau, giao điểm là điểm I.

   • Đoạn thẳng cắt tia:

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

Ví dụ: Đoạn thẳng AB và tia Ox cắt nhau, giao điểm là điểm K

   • Đoạn thẳng cắt đường thẳng:

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

Ví dụ: Đoạn thẳng AB và đường thẳng xy cắt nhau, giao điểm là điểm H.

B. Bài tập

Câu 1: Trên tia Ox lấy ba điểm A, B, C. Biết OA = 15cm, OB = 24cm, OC = 19cm

a) Chứng minh: AB = AC + CB

b) Tính độ dài đoạn thẳng AB, AC, BC và nghiệm lại hệ thức đã chứng minh ở câu a.

Hướng dẫn giải:

a)

Trắc nghiệm: Đoạn thẳng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Do OA = 15cm, OB = 24cm, OC = 19cm ⇒ OA < OC < OB

⇒ Điểm C nằm giữa hai điểm A và B nên AB = AC + CB

b) Ta có: OA = 15cm; OB = 24cm ⇒ OA < OB

⇒ Điểm A nằm giữa O và B

⇒ OA + AB = OB

⇒ 24 = 15 + AB ⇒ AB = 24 - 15 = 9

Tương tự ta có: AC = 4cm; BC = 5cm

Ta có: 4 + 5 = 9 nên AB = AC + CB

Câu 2: Trên tia Ox lấy ba điểm A, B, M. Biết OA = 8cm, OB = 16cm; AM = 5cm

a) Tính AB

b) Tính OM và MB

Hướng dẫn giải:

Trắc nghiệm: Đoạn thẳng - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

a) Ta có: AB = OB - OA = 16 - 8 = 8 (cm)

b)

    + Nếu điểm M thuộc đoạn AB thì OM = 13cm và MB = 3cm

    + Nếu điểm M không thuộc đoạn AB thì điểm M chỉ có thể thuộc đoạn AO

Do vậy:

    + OM = OA - AM ⇒ OM = 3 (cm)

    + MB = MA = AB ⇒ MB = 13 (cm)

Xem thêm các phần lý thuyết, các dạng bài tập Toán lớp 6 có đáp án chi tiết hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

399,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

399,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.