Bài tập: Tia chọn lọc, có đáp án

Câu 1:

Trắc nghiệm: Tia - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Kể tên các tia trong hình vẽ sau:

A. Ox     B. Ox, Oy, Oz, Ot     C. Ox, Oy, Oz     D. xO, yO, zO, tO

Các tia trong hình vẽ là: Ox, Oy, Oz, Ot

Chọn đáp án B.

Câu 2: Cho AB và Ax là hai tia trùng nhau. Hãy chọn hình vẽ đúng:

A.

Trắc nghiệm: Tia - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

B.

Trắc nghiệm: Tia - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

C.

Trắc nghiệm: Tia - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

D.

Trắc nghiệm: Tia - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

    • Hình A: Hai tia AB và Ax chung gốc A.Hai tia AB và Ax cùng nằm trên đường thẳng chứa tia Ax nên hai tia AB và Ax là hai tia trùng nhau nên A đúng.

    • Hình B: Hai tia AB và Ax đối nhau nên B sai.

    • Hình C: Hai tia AB và Ax chỉ có chung mỗi điểm A nên C sai.

    • Hình D: Hình vẽ tia Ax chưa đúng nên D sai.

Chọn đáp án A.

Câu 3: Cho tia AB, lấy M thuộc tia AB.Khẳng định nào sau đây đúng:

A. M và A nằm cùng phía so với B     B. M và B nằm cùng phía so với A

C. A và B nằm cùng phía so với M     D. M nằm giữa A và B

Vì M thuộc tia AB nên M có thể nằm giữa A và B hoặc B nằm giữa A và M

Ta có hình vẽ:

    • TH 1:

Trắc nghiệm: Tia - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

    Từ hình vẽ ta thấy C sai.

    • TH 2:

Trắc nghiệm: Tia - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

    Từ hình vẽ ta thấy A, D sai.

Cả hai hình vẽ đều có M và B nằm cùng phía so với A nên B đúng.

Chọn đáp án B.

Câu 4: Cho hai tia đối nhau MA và MB, X là một điểm thuộc tia MA. Trong ba điểm X, M, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

A. Chưa kết luận được     B. X     C. B     D. M

Theo đề bài ta có hình vẽ:

Trắc nghiệm: Tia - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vì hai tia MA và MB đối nhau và X thuộc tia MA và B thuộc tia MB nên điểm M nằm giữa hai điểm B, X.

Chọn đáp án D.

Câu 5: Trong hình vẽ sau có bao nhiêu tia:

Trắc nghiệm: Tia - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

A. 2     B. 0     C. 4     D. 1

Trên hình có các tia là: Ox, Oy, Oz, Ot

Vậy có tất cả 4 tia.

Chọn đáp án C.

Xem thêm các phần lý thuyết, các dạng bài tập Toán lớp 6 có đáp án chi tiết hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON HỌC TỐT LỚP 6 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 7 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 6 ôn hè. Đăng ký ngay!

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

599,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

599,000 VNĐ

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.