Lý thuyết và Bài tập Toán 6 Bài 7: Khi nào thì AM + MB = AB có đáp án

Lý thuyết và Bài tập Toán 6 Bài 7: Khi nào thì AM + MB = AB?

A. Lý thuyết

1. Khi nào thì tổng độ dài hai đoạn thẳng AM và MB bằng độ dài đoạn thẳng AB?

Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AB = AM + MB. Ngược lại, nếu AB = AM + MB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Ví dụ: Cho điểm M nằm giữa hai điểm A và B. Biết , tính độ dài đoạn thẳng MB?

Giải: Vì điểm M nằm giữa A và B thì AB = AM + MB.

Thay AM = 3cm, AB = 8cm, ta được: 3 + MB = 8 ⇒ MB = 8 - 3 = 5(cm)

2. Một vài dụng cụ đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất

Muốn đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất, trước hết ta phải gióng một đường thẳng đi qua hai điểm đó rồi dùng thước cuộn bằng vải hoặc thước cuộn bằng kim loại.

   + Nếu khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất nhỏ hơn độ dài thước cuộn thì chỉ cần giữ cố định một đầu thước tại một điểm rồi căng thước đi qua điểm thứ hai.

   + Nếu khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất lớn hơn độ dài thước cuộn thì sử dụng liên tiếp thước cuộn nhiều lần

   + Đôi khi người ta dùng thức chữ A có khoảng cách giữa hai chân là 1m hoặc 2m

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Điểm P nằm giữa hai điểm M và N thì:

A. PN + MN = PN     B. MP + MN = PN

C. MP + PN = MN     D. MP - PN = MN

Điểm P nằm giữa hai điểm M và N thì: MP + PN = MN

Chọn đáp án C.

Câu 2: Cho hai điểm A và B nằm trên tia Ox sao cho OA = 6cm, OB = 2cm. Hỏi trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

A. Điểm O     B. Điểm B

C. Điểm A     D. Không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại

Vì A, B đều thuộc tia Ox và OB < OA (2cm < 6cm) nên B nằm giữa A và O.

Chọn đáp án B.

Câu 3: Cho O nằm giữa hai điểm A và B . Điểm I nằm giữa hai điểm O và B . Chọn câu đúng:

A. Điểm O nằm giữa hai điểm A và I     B. Điểm A nằm giữa hai điểm I và B

C. Điểm I nằm giữa hai điểm A và B     D. Cả A, C đều đúng

Trắc nghiệm: Khi nào thì AM + MB = AB - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

    • Do O nằm giữa hai điểm A và B nên hai tia OA và tia OB đối nhau (1)

Lại có I nằm giữa hai điểm O và B nên suy ra tia OI và tia OB trùng nhau (2)

Từ (1) và (2) suy ra tia OA và tia OI đối nhau.

Vậy điểm O nằm giữa hai điểm A và I. Do đó A đúng.

    • Do I nằm giữa hai điểm O và B nên tia IO và tia IB đối nhau (3)

Lại có O nằm giữa hai điểm A và I (chứng minh trên) nên suy ra tia IO và tia IA trùng nhau (4)

Từ (3) và (4) suy ra tia IA và tia IB đối nhau.

Vậy điểm I nằm giữa hai điểm A và B. Do đó D đúng.

Chọn đáp án D.

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Cho điểm M nằm giữa A và B. Biết AM = 3cm, AB = 8cm. Tính MB

Trắc nghiệm: Khi nào thì AM + MB = AB - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vì điểm M nằm giữa A và B nên AB = AM + MB.

Thay AM = 3cm, AB = 8cm, ta có:

    3 + MB = 8

⇒ MB = 8 - 3 = 5 (cm)

Vậy MB = 5 (cm)

Câu 2: Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu:

a) AB + BC = AC

b) AC + CB = AB

c) BA + AC = BC

a) Điểm B nằm giữa hai điểm A, C

Trắc nghiệm: Khi nào thì AM + MB = AB - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

b) Điểm C nằm giữa hai điểm A, B

Trắc nghiệm: Khi nào thì AM + MB = AB - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

c) Điểm A nằm giữa hai điểm A, C

Trắc nghiệm: Khi nào thì AM + MB = AB - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Các bài Tổng hợp Lý thuyết và Bài tập Toán lớp 6 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Toán lớp 6 có đầy đủ Lý thuyết và các dạng bài có lời giải chi tiết được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Số học 6 và Hình học 6.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.