Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 5 Vocabulary and Grammar có đáp án

Unit 5: Illiteracy

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 Unit 5 Vocabulary and Grammar có đáp án

Quảng cáo

Question 1: I turned down the job,________ the attractive salary.

A. because

B. because of

C. despite

D. although

Đáp án: C

Giải thích: Despite + N (mặc dù …..)

Dịch: Tôi từ chối công việc, mặc dù mức lương hấp dẫn.

Question 2: He doesn’t catch anything. = He never catches ____________

A. nothing

. anything

C. something

D. everything

Đáp án: B

Giải thích: Anh ấy không bắt được bất cứ thứ gì.

Question 3: He could do nothing . = He couldn’t do ________

A . something

B. nothing

C. anything

D. everything

Đáp án: C

Giải thích: Anh ta không thể làm được bất cứ việc gì.

Quảng cáo
2004 - Toán Lý Hóa

Question 4: The lifeguard _______ them not to swim too far from the shore.

A .warned

B. said

C. suggested

D. proposed

Đáp án: A

Giải thích: Nhân viên cứu hộ đã cảnh báo họ đừng bơi quá xa bờ.

Question 5: He ______ me to have dinner with him that night.

A. hoped

B. agreed

C. offered

D. invited

Đáp án: D

Giải thích: Anh ấy mời tôi đi ăn tối với anh tối hôm đó.

Question 6: Carlos was _______ the first prize in the essay competition.

A. disappointed

B. completed

C. excited

D. awarded

Đáp án: D

Giải thích: Tobe awarded ….. prize (được trao giải thưởng gì)

Dịch: Carlos đã được trao giải nhất trong cuộc thi viết luận.

Quảng cáo

Question 7: The number of injuries from automobile accidents ______ every year.

A. increases

B. decrease

C. control

D. limit

Đáp án: A

Giải thích: Chủ ngữ số ít (the number) nên động từ phải chia

Dịch: Số lượng thương tích từ tai nạn ô tô tăng hàng năm.

Question 8: __________is work that involves studying something and trying to discover facts about it.

A. Resource

B. Research

C. Organization

D. Figure

Đáp án: B

Giải thích: Nghiên cứu là công việc liên quan đến việc nghiên cứu một cái gì đó và cố gắng khám phá sự thật về nó.

Question 9: Time was up, and the judges ________ the results.

A. announced

B. spoke

C. declared

D. delivered

Đáp án: A

Giải thích: Thời gian đã hết, và các giám khảo đã công bố kết quả.

Question 10: Each nation has its own way of ______ the New Year.

A. eating

B. celebrating

C. preparing

D. cooking

Đáp án: B

Giải thích: Mỗi quốc gia có một cách ăn mừng năm mới của riêng họ.

Question 11: Domestic appliances like washing machines and dishwashers have made ______ life much easier.

A. the

B. a

C. Ø

D. an

Đáp án: C

Giải thích: Các thiết bị dân dụng như máy giặt và máy rửa bát đĩa làm cho cuộc sống dễ dàng hơn.

Question 12: Peter is disappointed at not getting the job, but he will ______ it soon.

A. take on

B. get over

C. go through

D. come over

Đáp án: B

Giải thích: Peter rất thất vọng vì không nhận được việc, nhưng anh ấy sẽ nhanh chóng vượt qua.

Question 13: I am not used to the cold weather here, so I need to have a heating system ____.

A. installed

B. serviced

C. developed

D. repaired

Đáp án: A

Giải thích: Tôi chưa quen với thời tiết lạnh ở đây, nên tôi cần lắp đặt một hệ thống tỏa nhiệt.

Question 14: Linda is thanking Daniel for his birthday present. - Linda: "Thanks for the book. I've been looking for it for months."- Daniel: "______."

A. You can say that again

B. Thank you for looking for it

C. I like reading books

D. I'm glad you like it

Đáp án: D

Giải thích: Linda đang cảm ơn Daniel vì món quà sinh nhật của anh ấy.

Linda: “Cảm ơn cậu vì cuốn sách nhé. Tớ đã tìm nó mấy tháng nay rồi.”

Question 15: We all believe that a happy marriage should be _______ mutual love.

A. based on

B. concerned with

C. confided in

D. obliged to

Đáp án: A

Giải thích: Be based on + N = dựa vào cái gì

To be concerned with: quan tâm tới

To be obliged to: có nghĩa vụ

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 11 có đáp án khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2003 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Đăng ký khóa học trước lớp 12 dành cho teen 2k3, tặng miễn phí khóa học tốt 11 kì 2 tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Ngữ văn lớp 11 - cô Hương Xuân

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 11 - Thầy Vũ Việt Tiến

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 - cô Lê Thúy Hằng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-5-illiteracy.jsp

2004 - Toán Lý Hóa