Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới Unit 4 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Unit 4: My neighbourhood

Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới Unit 4 (có đáp án): Vocabulary and Grammar

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Question 1: This street is ___________ than that one.

Quảng cáo

A. more crowded

B. most crowded

C. the crowded

D. crowded

Chọn đáp án: A

Giải thích: cấu trúc so sánh hơn: more + adj dài + than

Dịch: Con đường này đông đúc hơn con đường kia.

Question 2: The cinema is to the left ___________ the art gallery.

A. in

B. to

C. of

D. on

Chọn đáp án: C

Giải thích: cấu trúc to the left of: về bên trái

Dịch: Rạp chiếu phim ở phía bên trái của phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật.

Question 3: Life in the city is so ___________ that I want to live there forever.

Quảng cáo

A. exciting

B. boring

C. historic

D. memorial

Chọn đáp án: A

Giải thích: cấu trúc “be so + adj + that + S V”

exciting: thú vị

Dịch: Cuộc sống thành thị quá thú vị nên tôi muốn sống ở đó mãi mãi.

Question 4: My neighborhood is ___________ because of a factory.

A. fantastic

B. polluted

C. modern

D. exciting

Chọn đáp án: B

Giải thích: be polluted: bị ô nhiễm

Dịch: Khu vực tôi sống bị ô nhiễm vì một nhà máy.

Question 5: There is ___________ statue on the square.

A. the

B. X

C. an

D. a

Chọn đáp án: D

Giải thích: a + danh từ đếm được số ít

Dịch: Có một bức tượng ở quảng trường.

Question 6: Could you show me the way ___________ the temple?

A. in

B. to

C. of

D. at

Chọn đáp án: B

Giải thích:

cấu trúc hỏi đường: “Could you show me the way to the + N?”: bạn có thể chỉ tôi đường đến… được không?

Dịch: Bạn có thể chỉ cho tôi đường đến ngôi đền được không?

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

Question 7: This pagoda is ___________ than the palace.

A. most historic

B. more historic

C. the historic

D. historicer

Chọn đáp án: B

Giải thích: cấu trúc so sánh hơn: more + adj dài + than

Dịch: Ngôi chùa này cổ kính hơn cung điện.

Question 8: Living in the suburb is incredibly __________.

A. peaceful

B. noisy

C. terrible

D. narrow

Chọn đáp án: A

Giải thích: peaceful: yên bình

Dịch: Sống ở ngoại ô thì yên bình một cách đáng kinh ngạc.

Question 9: Is the park _____________ place in your city?

A. the most quiet

B. the quietest

C. quieter than

D. more quiet

Chọn đáp án: B

Giải thích: cấu trúc so sánh nhất: “the most + adj dài”

Dịch: Có phải công viên là nơi yên tĩnh nhất thành phố của bạn không?

Question 10: There is a lot of vehicles in the town. It’s very __________.

A. peaceful

B. fantastic

C. memorial

D. noisy

Chọn đáp án: D

Giải thích: noisy: ồn ào

Dịch: Có rất nhiều phương tiện giao thông ở thị trấn. Nó rất ồn ào.

Question 11: These buildings are built 200 years ago. They’re ____________.

A. exciting

B. quiet

C. historic

D. interesting

Chọn đáp án: C

Giải thích: historic: cổ kính

Dịch: Những toà nhà này được xây dựng 200 năm trước. Chúng rất cổ kính.

Question 12: Living in the countryside is ____________ than living in the city.

A. more expensive

B. more convenient

C. noisier

D. cheaper

Chọn đáp án: D

Giải thích: cấu trúc so sánh hơn: more + adj dài + than

Dịch: Sống ở nông thôn thì rẻ hơn ở thành thị.

Question 13: I prefer ____________ in my neighborhood than the others.

A. living

B. to live

C. live

D. lived

Chọn đáp án: B

Giải thích: cấu trúc prefer to V: thích làm gì hơn

Dịch: Tôi thích sống ở khu này hơn nơi khác.

Question 14: The new supermarket lacks a lot of essential goods. It’s ___________.

A. inconvenient

B. fantastic

C. terrible

D. peaceful

Chọn đáp án: A

Giải thích: inconvenient: bất tiện

Dịch: Chợ mới thiếu nhiều đồ thiết yếu. Thật bất tiện.

Question 15: A city house is ____________ than a country house.

A. most modern

B. more modern

C. moderner

D. modern

Chọn đáp án: B

Giải thích: cấu trúc so sánh hơn: more + adj dài + than

Dịch: Một ngôi nhà ở thành phố thì hiện đại hơn nhà nông thôn.

Xem thêm các bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 6 thí điểm có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài 720 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 thí điểm của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 6 mới Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

unit-4-my-neighbourhood.jsp