Vật Lí 12 Cánh diều Bài 4: Nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng

Với giải bài tập Vật Lí lớp 12 Bài 4: Nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng sách Cánh diều hay nhất, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Vật Lí 12 Cánh diều Bài 4.

Giải Vật Lí 12 Cánh diều Bài 4: Nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng

Quảng cáo

Giải Vật Lí 12 trang 21

I. Nhiệt dung riêng

Giải Vật Lí 12 trang 22

Quảng cáo

Giải Vật Lí 12 trang 23

Quảng cáo

Giải Vật Lí 12 trang 24

II. Nhiệt nóng chảy riêng

Giải Vật Lí 12 trang 25

Quảng cáo

Giải Vật Lí 12 trang 26

Giải Vật Lí 12 trang 27

III. Nhiệt hóa hơi riêng

Giải Vật Lí 12 trang 28

Xem thêm lời giải bài tập Vật Lí lớp 12 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Giải bài tập lớp 12 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên