Các dạng bài tập Tia X có lời giảiCác dạng bài tập Tia X có lời giải

Phần Tia X Vật Lí lớp 12 với các dạng bài tập chọn lọc có trong Đề thi THPT Quốc gia và trên 50 bài tập trắc nghiệm có lời giải. Vào Xem chi tiết để theo dõi các dạng bài Tia X hay nhất tương ứng.

Phương pháp giải bài tập Tia X

1. Phương pháp

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

♦ Định nghĩa Tia X là sóng điện từ có bước sóng từ 10-8 đến 10-11 m

♦ Nguồn phát Do máy X quang phát ra.

♦ Tác dụng

• Khả năng năng đâm xuyên cao

• Làm đen kính ảnh

• Làm phát quang một số chất

• Gây ra hiện tượng quang điện ngoài ở hầu hết các kim loại

• Làm iôn hóa không khí

• Tác dụng sinh lý, hủy diệt tế bào

♦ Ứng dụng

• Chuẩn đoán hình ảnh trong y học

• Phát hiện khuyết tật trong các sản phẩm đúc

• Kiểm tra hành lý trong lĩnh vực hàng không

• Nghiên cứu thành phần cấu trúc vật rắn

Các công thức

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

• Cường độ dòng điện trong ống Rơnghen: I = ne.e

• Tổng động năng của e khi va chạm đối ca tốt trong 1s:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

• Công thức xác định hiệu suất ống Cu - lit - giơ: Hóa học lớp 11 | Lý thuyết và Bài tập Hóa 10 có đáp án

Với ∑e là tổng năng lượng tia X

⇒ ∑e = ∑Wd.H

⇒ ∑Q = ∑W(1 - H)

- q là độ lớn điện tích của electron = 1,6. 10-19C

- UAK là hiệu điện thế giữa anot và catot của máy (V)

- m là khối lượng các electron; m = 9,1.10-31 kg

- Vmax là vận tốc cực đại của các khi đập vào đối catot (m/s)

- h là hằng số plank

- fmax là tần số lớn nhất của bức xạ phát ra (Hz)

- λmin là bước sóng của bức xạ (m)

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Một ống rơnghen có điện áp giữa anốt và katốt là 2000V. Bước sóng ngắn nhất của tia rơnghen mà ống có thể phát ra là

A. 4,68.10-10m          B. 5,25.10-10m          C. 3.46.10-10m          D. 6,21.10-10m

Hướng dẫn:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Ví dụ 2: Để bước sóng ngắn nhất tia X phát ra là 0,05nm hiệu điện thế hoạt động của ống Cu-lit-giơ ít nhất phải là

A. 24,84kV          B. 25kV          C. 10kV          D. 30kV

Hướng dẫn:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Ví dụ 3: Tần số lớn nhất trong chùm bức xạ phát ra từ ống Rơnghen là 4.1018 Hz. Hiệu điện thế giữa hai cực của ống là

A. 16,46 kV          B. 16,56 kV          C. 16,66 kV         D. 16,76 V

Hướng dẫn:

Vật Lí lớp 12 | Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 12 có đáp án

Bài tập trắc nghiệm Tia X

Bài 1: Trong một ống tia X, hiệu điện thế giữa anôt và catôt là 20kV, dòng điện trong ống là 12mA. Giả sử chỉ có 0,5% động năng của chùm electron khi đập vào anôt được chuyển thành năng lượng của tia X. Chùm tia X có công suất là

A. 0,1W.    B. 1,2W.    C. 2,0W.    D. 240W.

Đáp án B

Tổng động năng của các êlectron đập vào anôt trong 1 giây bằng công suất tiêu thụ UI của ống tia X. Vậy chùm tia X có công suất là:

50 bài tập trắc nghiệm Tia X có lời giải (phần 2)

Bài 2: Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai cực của ống phát tia Rơn-ghen thêm 2kV, thì tốc độ của các êlectron đến anôt tăng thêm 1.107m/s. Bỏ qua tốc độ ban đầu của các electron khi bắn ra khỏi catôt. Khi chưa tăng hiệu điện thế, tốc độ của các êlectron đến anôt là

A. 3.107m/s.    B. 8,0.107m/s.

C. 1,55.108m/s.    D. 1,0.108m/s.

Đáp án A

Từ các phương trình:

50 bài tập trắc nghiệm Tia X có lời giải (phần 2)

Bài 3: Phát biểu nào sau đây không đúng?

Một trong những điểm chung của các tia hồng ngoại, tử ngoại và Rơn-ghen là

A. đều có bản chất là sóng điện từ.

B. đều có tác dụng ion hóa không khí.

C. đều có tốc độ bằng nhau trong chân không.

D. đều có thể gây ra hiện tượng giao thoa, nhiễu xạ.

Đáp án B

Bài 4: Đáp án cách sắp xếp đúng các tia Rơn-ghen, tia hồng ngoại, ánh sáng trông thấy, tia tử ngoại theo chiều giảm của tần số

A. Tia Rơn-ghen, tia hồng ngoại, ánh sáng trông thấy, tia tử ngoại.

B. Tia tử ngoại, tia Rơn-ghen, tia hồng ngoại, ánh sáng trông thấy.

C. Tia hồng ngoại, ánh sáng trông thấy, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

D. Tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng trông thấy, tia hồng ngoại.

Đáp án D

Bài 5: Các bức xạ có tần số từ 1014Hz đến 1017Hz đều có tính chất chung là

A. có khả năng tác dụng lên một số loại phim ảnh.

B. không nhìn thấy.

C. có tác dụng sinh học rõ rệt.

D. có khả năng gây hiệu ứng quang điện đối với các kim loại.

Đáp án A

Các bức xạ có bước sóng 50 bài tập trắc nghiệm Tia X có lời giải (phần 2) nằm trong khoảng 3.10-9 đến 3.10-6 thuộc tia hồng ngoại, ánh sáng trông thấy, tia tử ngoại nên có tính chất chung là có khả năng tác dụng lên một số loại phim ảnh.

Bài 6: Đáp án phát biểu đúng.

A. Tia tử ngoại không có tác dụng nhiệt.

B. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại không có tác dụng hóa học.

C. Tia hồng ngoại không có tác dụng quang điện.

D. Cả A, B, C đều sai.

Đáp án D

Nhờ tác dụng nhiệt mà ta phát hiện ra tia hồng ngoại.

Hai tia này có tác dụng lên phim, giấy ảnh; đó là tác dụng hóa học.

Tia hồng ngoại có tác dụng quang điện trong hiện tượng quang điện trong.

Bài 7: Đáp án phát biểu sai.

Người ta ứng dụng tia X để khám bệnh nhờ

A. Tính chất đâm xuyên.

B. Tác dụng hóa học.

C. Tác dụng phát quang.

D. Tác dụng sinh lí.

Đáp án D

Dùng tác dụng đâm xuyên và tác dụng phát quang để chiếu điện. Dùng tác dụng đâm xuyên và tác dụng hóa học để chụp điện.

Xem thêm các dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85
Các loạt bài lớp 12 khác