Tổng hợp Trắc nghiệm Vật lí 9 Chương 4 (có đáp án): Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượngTổng hợp Trắc nghiệm Vật lí 9 Chương 4 (có đáp án): Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

Câu 1: Trong nồi nước sôi đang bốc hơi, năng lượng được biến đổi từ dạng nào sang dạng nào?

Quảng cáo

A. Động năng thành thế năng.

B. Nhiệt năng thành cơ năng.

C. Nhiệt năng thành hóa năng.

D. Hóa năng thành cơ năng

Trong nồi nước sôi đang bốc hơi, năng lượng được biến đổi từ nhiệt năng thành cơ năng

→ Đáp án B

Câu 2: Hiện tượng nào sau đây đi kèm theo sự biến đổi từ cơ năng thành điện năng?

A. Núm đinamo quay, đèn bật sáng.

B. Tốc độ của vật tăng, giảm.

C. Vật đổi màu khi bị cọ xát.

D. Vật nóng lên khi bị cọ xát.

Núm đinamo quay, đèn bật sáng đi kèm theo sự biến đổi từ cơ năng thành điện năng

→ Đáp án A

Câu 3: Khi động cơ điện hoạt động thì có sự chuyển hóa dạng năng lượng nào dưới đây?

A. Cơ năng thành điện năng

B. Điện năng thành hóa năng

C. Nhiệt năng thành điện năng

D. Điện năng thành cơ năng

Khi động cơ điện hoạt động thì có sự chuyển hóa điện năng thành cơ năng

→ Đáp án D

Quảng cáo

Câu 4: Dụng cụ điện nào khi hoạt động, điện năng chỉ biến đổi thành nhiệt năng?

A. máy khoan bê tông

B. quạt điện

C. máy cưa điện

D. bàn là

Bàn là khi hoạt động, điện năng chỉ biến đổi thành nhiệt năng

→ Đáp án D

Câu 5: Một ô tô đang chạy thì tắt máy đột ngột, xe chạy thêm một đoạn nữa rồi dừng hẳn. Định luật bảo toàn năng lượng trong trường hợp này có đúng không?

A. Đúng, vì thế năng của xe luôn không đổi.

B. Đúng, vì động năng của xe đã chuyển hóa thành dạng năng lượng khác do ma sát.

C. Không đúng, vì động năng của xe giảm dần.

D. Không đúng, vì khi tắt máy động năng của xe đã chuyển hóa thành thế năng.

Định luật bảo toàn năng lượng trong trường hợp này vẫn đúng vì động năng của xe đã chuyển hóa thành dạng năng lượng khác do ma sát

→ Đáp án B

Câu 6: Một vật được thả từ điểm A trên phần bên trái của mặt cong, vật trượt tới điểm cao nhất trên phần bên phải (gọi là điểm B). Biết rằng 10% cơ năng ban đầu của vật chuyển hóa thành nhiệt năng trong quá trình vật trượt từ A đến B. Tỉ lệ phần trăm giữa thế năng của vật tại B và thế năng của vật tại A là bao nhiêu?

Quảng cáo
Cài đặt app vietjack

A. 100%

B. 20%

C. 10%

D. 90%

Ở A và B vật chỉ có thế năng, mà biết rằng 10% cơ năng ban đầu của vật chuyển hóa thành nhiệt năng. Vậy thế năng của vật tại B bằng 90% thế năng của vật tại A.

→ Đáp án D

Câu 7: Dụng cụ nào sau đây có biến đổi điện năng thành cơ năng?

A. máy sấy tóc

B. đinamo xe đạp

C. máy hơi nước

D. động cơ 4 kì

Máy sấy tóc biến đổi điện năng thành cơ năng

→ Đáp án A

Câu 8: Ánh sáng mặt trời cung cấp một công suất 0,8 kW cho mỗi mét vuông đất. Hiệu suất của pin mặt trời là 10%. Diện tích các mái nhà trong trường học là 2000m2, giả sử các mái nhà này đều là các tấm pin mặt trời thì sẽ cung cấp một công suất điện bao nhiêu cho trường học.

A. 200kW

B. 180kW

C. 160kW

D. 140kW

Công suất ánh sáng cung cấp:

Ps = 0,8.2000 = 1600 kW

Công suất điện do ánh sáng biến thành:

Pđ = Ps.H = 10%.1600 = 160 kW

→ Đáp án C

Câu 9: Nguồn năng lượng nào dưới đây chưa thể dùng cung cấp làm nhà máy điện?

A. năng lượng của gió thổi

B. năng lượng của dòng nước chảy

C. năng lượng của sóng thần

D. năng lượng của than đá

Nguồn năng lượng chưa thể dùng cung cấp làm nhà máy điện đó là năng lượng của sóng thần vì tuy rằng có năng lượng lớn nhưng nó chỉ xuất hiện rất ít trên thế giới ở một địa điểm không định trước chỉ trong vài phút.

→ Đáp án C

Câu 10: Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt năng khi vật đó có khả năng

A. làm tăng thể tích vật khác

B. làm nóng một vật khác

C. sinh ra lực đẩy làm vật khác chuyển động

D. nổi được trên mặt nước

Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt năng khi vật đó có khả năng làm nóng một vật khác

→ Đáp án B

Câu 11: Khi máy bơm nước hoạt động, điện năng chủ yếu biến đổi thành dạng năng lượng nào dưới đây?

A. năng lượng ánh sáng

B. nhiệt năng

C. hóa năng

D. cơ năng

Khi máy bơm nước hoạt động, điện năng chủ yếu biến đổi thành cơ năng

→ Đáp án D

Câu 12: Một khúc gỗ trượt có ma sát từ trên mặt phẳng nghiêng có những dạng năng lượng nào?

A. nhiệt năng, động năng và thế năng

B. chỉ có động năng và thế năng

C. chỉ có nhiệt năng và động năng

D. chỉ có động năng

Một khúc gỗ trượt có ma sát từ trên mặt phẳng nghiêng có những dạng năng lượng là: nhiệt năng, động năng và thế năng

→ Đáp án A

Câu 13: Máy phát điện gió và pin mặt trời là thiết bị

A. Cả 3 phương án còn lại đều đúng.

B. Có công suất nhỏ.

C. Có kích thước gọn nhẹ.

D. Có thể cung cấp điện cho những vùng núi, hải đảo.

Máy phát điện gió và pin mặt trời là thiết bị có công suất nhỏ, gọn nhẹ, có thể cung cấp điện cho những vùng núi, hải đảo

→ Đáp án A

Câu 14: Nhà máy điện kiểu nào sau đây không bị ảnh hưởng bởi thời tiết?

A. Nhà máy điện gió.

B. Nhà máy điện mặt trời.

C. Nhà máy thủy điện.

D. Nhà máy điện hạt nhân.

Nhà máy điện hạt nhân không bị ảnh hưởng bởi thời tiết

→ Đáp án D

Câu 15: Năng lượng trong pin mặt trời được chuyển hóa như thế nào?

A. Cơ năng thành điện năng.

B. Nhiệt năng thành điện năng.

C. Hóa năng thành điện năng.

D. Quang năng thành điện năng.

Năng lượng trong pin mặt trời được chuyển hóa từ quang năng thành điện năng.

→ Đáp án D

Câu 16: Nhà máy nhiệt điện kiểu nào không ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ?

A. Nhiệt điện

B. Thủy điện

C. Quang điện

D. Điện gió

Nhà máy nhiệt điện kiểu quang điện không ứng dụng hiện tượng cảm ứng điện từ

→ Đáp án C

Câu 17: Một búa máy nặng 20kg rơi từ độ cao 1,5m xuống đóng vào một chiếc cọc. Nhiệt lượng mà búa đã truyền cho các vật là:

A. Q = 200J

B. Q = 215J

C. Q = 150J

D. Q = 300J

Công mà búa máy rơi và đóng vào cọc:

A = P.h – 10.m.h => A = 10.20.1,5 = 300J

Công này chính bằng lượng cơ năng đã chuyển hóa thành nhiệt

→ Đáp án D

Câu 18: Năng lượng trong máy điện gió được biến đổi như thế nào?

A. Nhiệt năng của gió thực hiện công làm quay tuabin của động cơ, chuyển hóa thành điện năng.

B. Cả 3 phương án đều sai.

C. Năng lượng của gió chuyển hóa trực tiếp thành điện năng.

D. Động năng của gió thực hiện công làm quay cánh quạt của động cơ, chuyển hóa thành điện năng.

Động năng của gió thực hiện công làm quay cánh quạt của động cơ, chuyển hóa thành điện năng

→ Đáp án D

Câu 19: Quan sát sơ đồ trên hình và cho biết đây là sơ đồ mô hình của kiểu nhà máy điện nào?

Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án

A. Nhiệt điện

B. Quang điện

C. Nhà máy điện hạt nhân

D. Thủy điện

Đây là sơ đồ mô hình của kiểu nhà máy nhiệt điện

→ Đáp án A

II. Tự luận

Câu 1: Ngâm một dây điện trở vào một bình cách nhiệt đựng 2,5 lít nước. Cho dòng điện chạy qua dây này trong 15 phút thì nhiệt độ nước trong bình tăng từ 250C lên 650C. Tính phần điện năng mà dòng điện đã truyền cho nước. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.độ.

Nhiệt lượng nước hấp thụ để nóng lên:

Q = mc(t2 – t1) = 2,5.4200.(65 – 25) = 420000J

Nếu bỏ qua mọi sự mất mát nhiệt thì nhiệt lượng mà nước hấp thụ có độ lớn bằng đúng lượng điện năng mà dòng điện đã truyền cho nước.

Câu 2: Ánh sáng mặt trời mang đến cho mỗi mét vuông trên mặt đất một công suất 0,8 kW. Hiệu suất của pin mặt trời là 10%. Hãy tính xem cần phải làm các tấm pin mặt trời có diện tích tổng cộng là bao nhiêu để cung cấp nhiên điện cho một khu dân cư sử dụng 40 bóng đèn 100W và 20 quạt điện 75W

Tổng công suất điện sử dụng cho khu dân cư:

P = 40.100 + 20.75 = 5500W

Công suất 5500W chỉ bằng 10% công suất do ánh sáng mặt trời cung cấp nên công suất cần thiết do ánh sáng mặt trời cung cấp là:

Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án

Diện tích bề mặt của tấm pin mặt trời:

Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án

Câu 3: Một mét vuông pin mặt trời nhận được năng lượng với công suất là 0,5 kW. Nếu diện tích tổng cộng của pin là 50m2 thì:

a) Công suất đó đủ để thắp sáng bao nhiêu bóng đèn loại 60W? Biết hiệu suất của pin là 12%.

b) Công suất đó dùng trong thời gian 10 phút thì đun sôi được bao nhiêu lít nước từ 250C? Biết hiệu suất của ấm đun là 60%, nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K

a) Công suất tiêu thụ của pin:

Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án

Công suất tiêu thụ của đèn:

Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án

Số bóng đèn được thắp sáng:

Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án

b) Điện năng của pin cung cấp:

Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án

Nhiệt lượng do nước thu:

Qn = Q.H = 1800000.0,6 = 1080000J

Lượng nước đun sôi:

Qn = m.c.(ts – tđ) ⇒ V = 3,2 lít

Câu 4: Một nhà máy nhiệt điện dùng than đá có công suất 1000MW. Hỏi trong một ngày nhà máy đó phải tiêu thụ lượng than đá là bao nhiêu? Biết hiệu suất của nhà máy là 50%, năng suất tỏa nhiệt của than đá là 27.106 J/kg.

Một ngày nhà máy điện sinh ra một công:

A = 109.24.3600 = 864.1011 J

Nhiệt lượng tỏa ra của than đá khi bị đốt cháy trong một ngày:

Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án

Lượng than đá cần tiêu thụ trong một ngày:

Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án

Câu 5: Những ngày trời nắng không có mây, bề mặt có diện tích 1m2 của tấm pin Mặt Trời để ngoài nắng nhận được một năng lượng Mặt Trời là 500J trong 1s. Hỏi cần phủ lên mái nhà một tấm pin Mặt Trời có diện tích tối thiểu là bao nhiêu để có đủ điện thắp sáng hai bóng đèn có công suất 100W và một máy thu hình có công suất 75W. Biết rằng hiệu suất của pin Mặt Trời là 10%.

Công suất tiêu thụ của hai bóng đèn và máy thu hình là:

Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án

Công suất tiêu thụ của pin mặt trời là:

Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án

Công suất tiêu thụ của pin mặt trời trên 1m2 là:

Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án

Vậy diện tích tối thiểu của pin là: Vật Lí lớp 9 | Tổng hợp Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án

Câu 6: Trên mặt hồ chứa nước của một nhà máy thủy điện có một lớp nước dày 5m ở độ cao 200m so với cửa vào của tuabin. Hỏi lớp nước đó có thể cung cấp một năng lượng điện là bao nhiêu? Biết rằng hiệu suất của nhà máy là 70%, trọng lượng riêng của nước là 104 N/m3 và diện tích của lớp nước là 1km2.

Trọng lượng của lớp nước:

P = d.V = d.S.h2 = 104.106.5 = 5.1010 N

Công do lớp nước thực hiện:

A = P.h1 = 5.1010. 200 = 1013J

Công được chuyển hóa thành điện năng:

AĐ = 1013.0,7 = 7.1012J

Câu 7: Thả cho viên bi lăn từ đỉnh A xuống chân B của một mặt phẳng nghiêng. Hãy chỉ rõ thế năng và động năng của viên bi biến đổi như thế nào?

Khi lăn xuống, vận tốc của bi tăng dần làm động năng của bi tăng dần, mặt khác độ cao của bi giảm dần nên thế năng của bi giảm dần.

Câu 8: Tại sao về mùa khô, ít mưa, công suất của các nhà máy thủy điện lại giảm đi?

Về mùa khô, do ít mưa mà mực nước trong hồ chứa giảm đi, thế năng của nước trong hồ chứa giảm, qua các giai đoạn biến đổi của năng lượng, cuối cùng lượng điện năng sản xuất được cũng giảm theo.

Câu 9: Thả một quả bóng cao su từ độ cao h xuống nền đất cứng và bị nảy lên. Sau mỗi lần nảy lên độ cao giảm dần, nghĩa là cơ năng giảm dần. Điều đó có trái với định luật bảo toàn năng lượng không? Tại sao?

Điều đó không có gì trái với định luật bảo toàn năng lượng. Vì trong quá trình va chạm với nền đất cứng, một hiện tượng khác đã xảy ra mà ta không nhận biết được bằng mắt đó là một phần cơ năng đã biến thành nhiệt năng làm nóng quả bóng và nóng chỗ đất cứng.

Câu 10: Trong một nhà máy thủy điện có một tuabin làm cho máy phát điện quay theo, cung cấp cho ta năng lượng điện. Tuabin này quay liên tục nhờ nước ở hồ chứa mà ta không mất công bơm lên. Một học sinh cho rằng tuabin này chính là một động cơ vĩnh cửu. Theo em, ý kiến như thế có đúng không? Tại sao?

Ý kiến như vậy là không đúng. Tuabin không phải là một động cơ vĩnh cửu. Muốn cho tuabin hoạt động phải cung cấp cho nó một năng lượng, đó chính là năng lượng của nước.

Xem thêm các bài Lý thuyết Vật Lí 8 và Bài tập trắc nghiệm Vật Lí lớp 9 có đáp án và lời giải chi tiết khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Vật Lí lớp 9 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 9 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 9 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Nhóm hỏi bài 2k6