Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo

Với giải vở bài tập Đạo đức lớp 3 29 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng sách Chân trời sáng tạo hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Đạo đức lớp 3.

Giải vở bài tập Đạo đức lớp 3 29 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29 Bài 1: Đánh dấu Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo vào Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạochỉ việc làm thể hiện sự quan tâm đến hàng xóm láng giềng.

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo Hỏi thăm khi hàng xóm có chuyện buồn, chuyện vui.

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo Chơi đùa ồn ào trước cửa nhà hàng xóm.

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo Quét sân giúp bác hàng xóm.

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo Ngắt hoa trong vườn của nhà hàng xóm.

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo Vui chơi hoà đồng với các bạn hàng xóm.

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo Sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm khi họ gặp khó khăn.

Lời giải:

Quảng cáo

- Em đánh dấu Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo vào  chỉ việc làm thể hiện sự quan tâm đến hàng xóm láng giềng sau:

+ Hỏi thăm khi hàng xóm có chuyện buồn, chuyện vui.

+ Quét sân giúp bác hàng xóm.

+ Vui chơi hoà đồng với các bạn hàng xóm.

+ Sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm khi họ gặp khó khăn.

- Em không đánh dấu Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo vào  chỉ việc làm thể hiện sự quan tâm đến hàng xóm láng giềng sau:

+ Chơi đùa ồn ào trước cửa nhà hàng xóm.

+ Ngắt hoa trong vườn của nhà hàng xóm.

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29 Bài 2: Tô màu vào Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo  chỉ lí do vì sao cần phải quan tâm đến hàng xóm láng giềng.

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo Quan tâm đến hàng xóm láng giềng mang lại niềm vui cho bản thân.

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo Quan tâm đến hàng xóm láng giềng mang lại niềm vui cho hàng xóm láng giềng.

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo Quan tâm đến hàng xóm láng giềng để được thầy cô khen.

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo Việc quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng giúp tình làng, nghĩa xóm thêm thân tình, gắn kết.

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo Giúp đỡ hàng xóm láng giềng thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc.

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo Giúp đỡ hàng xóm láng giềng để được tặng quà.

Lời giải:

Quảng cáo

- Em tô màu vào Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo những lí do cần phải quan tâm đến hàng xóm láng giềng sau:

+ Quan tâm đến hàng xóm láng giềng mang lại niềm vui cho bản thân.

+ Quan tâm đến hàng xóm láng giềng mang lại niềm vui cho hàng xóm láng giềng.

+ Việc quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng giúp tình làng, nghĩa xóm thêm thân tình, gắn kết. 

+ Giúp đỡ hàng xóm láng giềng thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc.

- Em không tô màu vào Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo những lí do cần phải quan tâm đến hàng xóm láng giềng sau:

+ Quan tâm đến hàng xóm láng giềng để được thầy cô khen.

+ Giúp đỡ hàng xóm láng giềng để được tặng quà.

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 30 Bài 3: Nối tranh vào Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo nếu em đồng tình và nối tranh vào Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo nếu em không đồng tình với lời nói, việc làm của các bạn trong tranh.

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo

Lời giải:

Quảng cáo

Em nối như sau:

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 31 Bài 4: Đưa ra lời khuyên cho các bạn trong tình huống sau:

Tình huống 1: Ông cụ hàng xóm sang nhờ Tin đọc thư con trai ông gửi, nhưng Tin từ chối vì đang mải chơi trò chơi điện tử

Em sẽ khuyên Tin: ………………………….

Tình huống 2: Cốm nhìn thấy nhà hàng xóm quên khoá cửa khi cả nhà đã đi vắng. Cốm nghĩ: "Kệ, không phải việc của mình!”. 

Em sẽ khuyên Cốm: ………………………….

Tình huống 3: Các bạn bàn nhau cách giúp đỡ một em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong tổ dân phố nhưng Na không muốn tham gia.

Em sẽ khuyên Na: ………………………….

Lời giải:

Quảng cáo

Tình huống 1:

Em sẽ khuyên Tin: Em sẽ khuyên Tin vì già rồi mắt không nhìn rõ cậu nên bớt chút thời gian ra đọc hộ ông lá thư.

Tình huống 2:

Em sẽ khuyên Cốm: Em sẽ khuyên Cốm nên bảo với người lớn biết vì nhỡ không may có trộm 

Tình huống 3:

Em sẽ khuyên Na: Em sẽ khuyên Na nên thêm gia vì đó là hành động thể hiện tình thương yêu giữa những người hàng xóm.

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 32 Bài 5: Em hãy thực hiện việc quan tâm đến hàng xóm láng giềng theo bảng sau:

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo

Ghi chú:

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo Hoàn thành tốt Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo Hoàn thành Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo Chưa hoàn thành

Lời giải:

Trường hợp

Lời nói, việc làm của em

Tự đánh giá của em

Đánh giá của người thân

Hàng xóm láng giềng cần sự giúp đỡ

“Cháu/em/con rất vui khi được giúp đỡ mọi người nếu có thể ạ”

-Giúp bác hàng xóm thu dọn quần áo

-Đọc thư giúp bà hàng xóm

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo

Hàng xóm láng giềng có chuyện vui

“Cháu/ em/ con chúc mừng mọi người ạ”

-Chia sẻ câu chuyện vui cùng người hàng xóm

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo

Hàng xóm láng giềng có chuyện buồn

“Cháu/em/con chia buồn cùng gia đình ạ”

-Lắng nghe cảm thông với câu chuyện buồn đó

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo

Vở bài tập Đạo đức lớp 3 Suy nghĩ sau bài học: Tô màu vào biểu tượng thể hiện cảm xúc của em sau khi học bài này.Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạoVở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạoVở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo

Em sẽ làm gì để thể hiện sự quan tâm đến hàng xóm láng giềng?

Lời giải:

Em tô màu vào biểu tượng  Vở bài tập Đạo đức lớp 3 trang 29, 30, 31, 32 Bài 7: Quan tâm đến hàng xóm láng giềng - Chân trời sáng tạo

Em sẽ làm nhiều việc để thể hiện sự quan tâm đến hàng xóm láng giềng như:

+ Chơi với các bạn trong nhóm

+ Quét sân hộ bà hàng xóm

+ Giúp cô hàng xóm trông em nhỏ

Tham khảo giải SGK Đạo đức lớp 3:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Đạo đức lớp 3 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Đạo đức lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Đạo đức lớp 3 Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Chân trời sáng tạo khác