Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 38, 39, 40, 41, 42 Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng - Cánh diều

Với giải vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 38, 39, 40, 41, 42 Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng sách Cánh diều hay nhất, ngắn gọn sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3.

Giải vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 38, 39, 40, 41, 42 Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng - Cánh diều

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 38 Câu 1: Viết tên các bộ phận của cây đậu tương vào chỗ …… cho phù hợp.

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 38, 39, 40, 41, 42 Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng | Cánh diều

Lời giải:

Quảng cáo

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 38, 39, 40, 41, 42 Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng | Cánh diều

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 38 Câu 2: Nối các hình với ô chữ về loại rễ cây cho phù hợp.

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 38, 39, 40, 41, 42 Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng | Cánh diều

Lời giải:

Quảng cáo

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 38, 39, 40, 41, 42 Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng | Cánh diều

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 39 Câu 3: Viết vào chỗ …… để hoàn thành sơ đồ dưới đây

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 38, 39, 40, 41, 42 Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng | Cánh diều

Lời giải:

Quảng cáo

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 38, 39, 40, 41, 42 Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng | Cánh diều

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 39 Câu 4: Quan sát các hình ở trang 64, 65 SGK rồi hoàn thành bảng dưới đây.

Hình

Tên

Thân

gỗ

Thân thảo

Thân đứng

Thân

leo

Thân

1

Cây phượng vĩ

X


X2

Cây tía tô


3

Cây bí ngô


4

Cây mướp


5

Cây dưa hấu


6

Cây bằng lăng


7

Cây bí đao


8

Cây hướng dương


Lời giải:

Quảng cáo

Hình

Tên

Thân

gỗ

Thân thảo

Thân đứng

Thân

leo

Thân

1

Cây phượng vĩ

X


X2

Cây tía tô


X

X3

Cây bí ngô


XX

4

Cây mướp


X


X


5

Cây dưa hấu


XX

6

Cây bằng lăng

X


X7

Cây bí đao


X


X


8

Cây hướng dương


X

XVở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 40 Câu 5: Viết vào chỗ chấm ...... để hoàn thành sơ đồ dưới đây.

Lời giải:

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 38, 39, 40, 41, 42 Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng | Cánh diều

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 38, 39, 40, 41, 42 Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng | Cánh diều

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 40 Câu 6: Viết tên các bộ phận của lá trầu không vào chỗ …… cho phù hợp.

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 38, 39, 40, 41, 42 Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng | Cánh diều

Lời giải:

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 38, 39, 40, 41, 42 Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng | Cánh diều

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 40 Câu 7: Nối hình lá cây với ô chữ về đặc điểm của lá cho phù hợp.

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 38, 39, 40, 41, 42 Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng | Cánh diều

Lời giải:

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 38, 39, 40, 41, 42 Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng | Cánh diều

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 40 Câu 8: Viết vào chỗ …… để hoàn thành sơ đồ dưới đây.

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 38, 39, 40, 41, 42 Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng | Cánh diều

Lời giải:

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 38, 39, 40, 41, 42 Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng | Cánh diều

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 41 Câu 9: Viết tên các bộ phận của hoa râm bụt vào chỗ …… cho phù hợp.

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 38, 39, 40, 41, 42 Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng | Cánh diều

Lời giải:

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 38, 39, 40, 41, 42 Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng | Cánh diều

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 41 Câu 10: Quan sát các hoa ở trang 69 SGK, chọn từ ngữ cho sẵn để hoàn thành bảng dưới đây.

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 38, 39, 40, 41, 42 Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng | Cánh diều

Hình

Tên hoa

Kích thước

Màu sắc

Mùi hương

1

Hoa râm bụt

…………….

…………….

…………….

2

Hoa hồng

…………….

…………….

…………….

3

Hoa li

…………….

…………….

…………….

4

Hoa sen

…………….

…………….

…………….

5

Hoa ban

…………….

…………….

…………….

Lời giải:

Hình

Tên hoa

Kích thước

Màu sắc

Mùi hương

1

Hoa râm bụt

Lớn

Vàng

Không có mùi hương

2

Hoa hồng

Nhỏ

Đỏ

Thơm

3

Hoa li

Lớn

Tím hồng

Thơm hắc

4

Hoa sen

Trung bình

Trắng

Thơm

5

Hoa ban

Nhỏ

Tím hồng nhạt

Thơm

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 42 Câu 11: Viết tên các bộ phận của quả đu đủ vào chỗ …… cho phù hợp.

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 38, 39, 40, 41, 42 Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng | Cánh diều

Lời giải:

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 38, 39, 40, 41, 42 Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng | Cánh diều

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 42 Câu 12: Quan sát các quả ở trang 70 SGK, chọn từ ngữ cho sẵn để hoàn thành bảng dưới đây.

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 38, 39, 40, 41, 42 Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng | Cánh diều

Hình

Tên quả

Hình dạng

Độ lớn

Màu sắc

1

Quả đu đủ

……………..

……………..

……………..

2

Quả dưa hấu

……………..

……………..

……………..

3

Quả cam

……………..

……………..

……………..

4

Quả bơ

……………..

……………..

……………..

Lời giải:

Hình

Tên quả

Hình dạng

Độ lớn

Màu sắc

1

Quả đu đủ

Thuôn dài

To

Vỏ và thịt quả màu vàng

2

Quả dưa hấu

Bầu dục

To

Vỏ xanh, thịt quả màu đỏ

3

Quả cam

Tròn

Trung bình

Vỏ xanh, thịt quả màu cam

4

Quả bơ

Thuôn dài

Trung bình

Vỏ xanh, thịt quả màu vàng nhạt

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 42 Câu 13: Viết vào chỗ …… để hoàn thành sơ đồ dưới đây.

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 38, 39, 40, 41, 42 Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng | Cánh diều

Lời giải:

Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 38, 39, 40, 41, 42 Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng | Cánh diều

Tham khảo giải SGK Tự nhiên xã hội lớp 3:

Xem thêm các bài giải vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 sách Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Vở bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài tập Tự nhiên và xã hội lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên