Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng trang 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

Với lời giải bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng trang 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập Tự nhiên và xã hội lớp 3.

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 12: Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 61 Quan sát

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 12 trang 61 Câu hỏi: Chỉ và nói tên những bộ phận của cây đậu tương.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 12 trang 61 Quan sát

Trả lời:

Quảng cáo

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 12 trang 61 Quan sát

1. Rễ cây

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 12 trang 61 Câu 1: Chỉ ra sự khác nhau giữa rễ cây hành và rễ cây cải.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 12 trang 61 Quan sát

Trả lời:

Quảng cáo

Sự khác nhau: Rễ cây hành là rễ chùm, còn rễ cây cải là rễ cọc.

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 12 trang 61 Câu 2:Cây nào có rễ cọc, cây nào có rễ chùm trong các hình dưới đây?

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 12 trang 61 Quan sát

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 12 trang 61 Quan sát

Trả lời:

Quảng cáo

- Rễ cọc: Cây xoài, cây cam.

- Rễ chùm: Cây lúa, cây ngô.

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 62 Câu hỏi

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 12 trang 62 Câu hỏi:Kể tên một số cây khác có rễ cọc, rễ chùm mà em biết.

Trả lời:

Quảng cáo

- Rễ cọc: Cây nhãn, cây vải, cây chanh, cây bưởi, cây phượng, cây mít, cây ổi, cây táo,…

- Rễ chùm: Cây hành, cây tỏi, cây cau, cây hoa ly, cây dừa, cây hoa huệ,…

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 12 trang 62 Câu hỏi

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 63 Quan sát

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 12 trang 63 Câu hỏi:Dựa vào hình dưới đây, em hãy nêu chức năng của rễ cây.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 12 trang 63 Quan sát

Trả lời:

Chức năng của rễ cây là hút nước và chất khoáng để nuôi cây.

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 63 Câu hỏi

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 12 trang 63 Câu 1:Vì sao chúng ta phải tưới nước và bón phân cho cây?

Trả lời:

Chúng ta phải tưới nước và phân bón cho cây vì cần cung cấp nước và chất khoáng cho cây phát triển. Trong phân bón có chất khoáng, nước hòa tan chất khoáng giúp cây dễ hấp thụ hơn.

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 12 trang 63 Câu 2:Rễ cây còn có chức năng nào khác?

Trả lời:

Rễ cây còn có chức năng giúp cây bám chặt vào đất.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 12 trang 63 Câu hỏi

2. Thân cây

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 64 Quan sát

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 12 trang 64 Câu 1:

Chỉ và nói:

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 12 trang 64 Quan sát

- Cây nào có thân gỗ, cây nào có thân thảo?

- Cây nào có thân mọc đứng, cây nào có thân leo hoặc thân bò?

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 12 trang 64 Quan sát

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 12 trang 64 Quan sát

Trả lời:

- Cây có thân gỗ: Cây phượng vĩ, cây bằng lăng.

- Cây có thân thảo: Cây tía tô, cây bí ngô, cây mướp, cây dưa hấu, cay hướng dương, cây bí đao.

- Cây có thân mọc đứng: Cây phượng vĩ, cây tía tô, cây bằng lăng, cây hướng dương.

- Cây có thân leo: Cây mướp, cây bí đao.

- Cây có thân bò: Cây bí ngô, cây dưa hấu.

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 12 trang 64 Câu 2: Nhận xét và so sánh về đặc điểm của thân cây trong các hình dưới đây.

Trả lời:

- Cây phượng vĩ: Thân cây đứng, lớn, to, chắc chắn.

- Cây tía tô: Thân cây đứng, nhỏ, yếu.

- Cây mướp: Thân cây nhỏ, yếu, leo.

- Cây bí ngô: Thân cây nhỏ, yếu, bò.

- Cây dưa hấu: Thân cây nhỏ, yếu, bò.

- Cây bằng lăng: Thân cây đứng, lớn, to, vững.

- Cây bí đao: Thân cây nhỏ, yếu, leo.

- Cây hướng dương: Thân cây đứng, nhỏ, yếu.

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 65 Thực hành

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 12 trang 65 Câu 1: Kể tên một số cây khác có thân gỗ hoặc thân thảo mà em biết. Chúng có thân đứng, thân leo hay thân bò?

Trả lời:

- Một số cây thân gỗ: cây bưởi, cây bạch đàn, cây xà cừ,… Chúng có thân đứng.

- Một số cây thân thảo:

+ Cây đậu, cây bí, cây mướp, cây mồng tơi…. Chúng có thân leo.

+ Cây rau khoai, cây rau muống,… Chúng có thân bò.

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 12 trang 65 Câu 2: Hoàn thành bảng theo gợi ý dưới đây.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 12 trang 65 Thực hành

Trả lời:

STT

Tên cây

Thân gỗ

Thân thảo

Thân đứng

Thân leo

Thân bò

1

Cây phượng vĩ

X

 

X

 

 

2

Cây mồng tơi

 

X

 

X

 

3

Cây xà cừ

X

 

X

 

 

4

Cây hoa lan

 

X

X

 

 

5

Cây đào

X

 

X

 

 

6

Cây bí

 

X

 

X

 

7

Cây dưa hấu

 

X

 

 

X

8

Cây rau khoai

 

X

 

 

X

9

Cây ổi

X

 

X

 

 

10

Cây đậu

 

X

 

X

 

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 66 Thực hành

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 12 trang 66 Câu hỏi:

Tìm hiểu chức năng của thân cây.

Chuẩn bị: Ba bông hoa màu trắng và ba cốc nước:

- Cốc 1 đựng nước;

- Cốc 2 đựng nước pha màu thực phẩm xanh;

- Cốc 3 đựng nước pha màu thực phẩm đỏ.

Tiến hành: Cắm mỗi bông hoa vào một cốc nước đã chuẩn bị.

Sau khoảng 3 giờ, màu sắc các bông hoa thay đổi như thế nào? Vì sao?

Kết luận: Qua thí nghiệm, hãy cho biết thân cây có chức năng gì.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 12 trang 66 Thực hành

Trả lời:

Sau khoảng 3 giờ, màu sắc các bông hoa thay đổi theo màu nước.

Vì thân cây đã hút nước từ cốc lên hoa.

Kết luận: Qua thí nghiệm, thân cây có chức năng vận chuyển các chất dinh dưỡng lên các bộ phận của cây.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 12 trang 66 Thực hành

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 66 Câu hỏi

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 12 trang 66 Câu 1: Vì sao cắm hoa vào nước giúp hoa tươi lâu?

Trả lời:

Cắm hoa vào nước giúp hoa tươi lâu vì thân hoa đã vận chuyển các chất dinh dưỡng đến các bộ phận khác để nuôi cây.

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 12 trang 66 Câu 2: Thân cây còn có chức năng nào khác?

Trả lời:

Thân cây còn có chức năng nâng đỡ tán lá, hoa, quả.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 12 trang 66 Câu hỏi

3. Lá cây

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 67 Quan sát

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 12 trang 67 Câu 1: Hãy chỉ và nói tên các bộ phận của lá cây.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 12 trang 67 Quan sát

Trả lời:

Học sinh chỉ và nêu các bộ phận của lá cây:

- Gân lá

- Cuống lá

- Phiến lá

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 12 trang 67 Câu 2:Nhận xét và so sánh về hình dạng, kích thước, màu sắc của lá cây trong các hình dưới đây.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 12 trang 67 Quan sát

Trả lời:

 

Hình dạng

Kích thước

Màu sắc

Lá sắn (khoai mì)

Các lá nhỏ hình mũi mác xếp theo hình vong tròn

Nhỏ

Xanh

Lá khế

Các lá nhỏ hình mũi mắc xếp đối xứng dài

Nhỏ

Xanh

Lá sen

Tròn

Vừa

Xanh

Lá tía tô

Tam giác

Nhỏ

Tím

Lá chuối

Thon, dài

To

Xanh

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 67 Thực hành

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 12 trang 67 Câu hỏi: Sưu tầm lá của một số loài cây. Chia sẻ với các bạn về sự giống nhau, khác nhau của những lá cây em sưu tầm được.

Trả lời:

Học sinh sưu tầm và chia sẻ với các bạn.

Ví dụ: Lá cây dừa và lá trầu không:

 

Giống

Khác

Lá cây dừa

Màu sắc: Màu xanh

- Hình dáng: Hình cánh quạt

- Kích thước: Lớn

Lá trầu không

- Hình dáng: Hình trái tim

- Kích thước: Bé

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 12 trang 67 Thực hành

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 68 Quan sát

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 12 trang 68 Câu hỏi: Dựa vào hình dưới đây, em hãy nêu chức năng của lá cây.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 12 trang 68 Quan sát

Trả lời:

Chức năng của lá cây là:

- Thoát hơi nước.

- Trao đổi khí với môi trường.

- Quang hợp dưới ánh mặt trời để tổng hợp chất dinh dưỡng.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 12 trang 68 Quan sát

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 68 Câu hỏi

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 12 trang 68 Câu hỏi: Vì sao chúng ta cần trồng nhiều cây xanh?

Trả lời:

Chúng ta cần trồng nhiều cây xanh vì cây xanh hấp thụ khí cacbonic và thải ra khí ô xi cho con người.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 12 trang 68 Câu hỏi

4. Hoa và quả

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 69 Quan sát

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 12 Câu 1: Chỉ và nói tên các bộ phận của hoa.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 12 trang 69 Quan sát

Trả lời:

Học sinh chỉ và nêu tên các bộ phận của hoa:

- Nhụy hoa

- Nhị hoa

- Cánh hoa

- Đài hoa

- Cuống hoa

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 12 Câu 2: So sánh kích thước, màu sắc, mùi hương của hoa trong các hình dưới dây.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 12 trang 69 Quan sát

Trả lời:

 

Kích thước

Màu sắc

Mùi hương

Hoa hồng

Nhỏ

Đỏ

Nồng nàn

Hoa li

Vừa

Hồng

Nhẹ nhàng, dễ chịu

Hoa sen

Vừa

Trắng

Ngào ngạt, thanh khiết

Hoa ban

Nhỏ

Hồng trắng

Không mùi

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 69 Thực hành

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 12 trang 69 Câu hỏi: Sưu tầm hoa của một số loài cây. Chia sẻ với các bạn về sự giống nhau, khác nhau của những hoa em sưu tầm được.

Trả lời:

Học sinh sưu tầm và chia sẻ.

Ví dụ: Hoa cúc họa mi và hoa đào

 

Giống

Khác

Hoa cúc họa mi

Kích thước nhỏ

- Màu sắc: trắng

- Mùi hương: nhẹ nhàng, thoang thoảng.

Hoa đào

- Màu sắc: hồng

- Mùi hương: không mùi

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 12 trang 69 Thực hành

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 70 Quan sát

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 12 trang 70 Câu 1: Hãy kể tên những người họ hàng mà mà bạn biết. Trong đó, ai thuộc họ hàng bên bố, ai thuộc họ hàng bên mẹ?

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 12 trang 70 Quan sát

Trả lời:

Học sinh chỉ và nói tên các bộ phận của quả:

- Vỏ quả

- Thịt quả

- Hạt

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 12 trang 70 Câu 2: Hãy kể tên những người họ hàng mà mà bạn biết. Trong đó, ai thuộc họ hàng bên bố, ai thuộc họ hàng bên mẹ?

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 12 trang 70 Quan sát

Trả lời:

 

Hình dạng

Kích thước

Màu sắc

Quả dưa hấu

Bầu dục

Lớn

Vỏ xanh, ruột đỏ

Quả cam

tròn

Vừa

Vỏ xanh, ruột cam

Quả bơ

Bầu dục

Vừa

Vỏ xanh, ruột vàng

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 70 Câu hỏi

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 12 trang 70 Câu hỏi:Kể tên một số quả em đã từng ăn và cho biết bên trong quả có gì.

Trả lời:

- Quả chôm chôm: bên trong quả có màu trắng.

- Quả lê: bên trong quả có màu trắng.

- Quả xoài: bên trong quả có màu vàng.

- Quả mận: bên trong quả có màu đỏ.

- Quả hồng: bên trong quả có màu cam.

- Quả vải: bên trong quả có màu trắng

- Quả thanh long: bên trong quả có màu đỏ.

- …

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 12 trang 70 Câu hỏi

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 70 Quan sát

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 12 trang 70 Câu hỏi: Hãy kể tên những người họ hàng mà mà bạn biết. Trong đó, ai thuộc họ hàng bên bố, ai thuộc họ hàng bên mẹ?

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 12 trang 70 Câu hỏi

Trả lời:

Mô tả quá trình hạt trở thành cây cà chua có quả chín:

1. Gieo hạt

2. Nảy mầm

3. Cây con

4. Ra hoa

5. Kết trái

6. Quả chín

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 70 Câu hỏi

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 12 trang 70 Câu 1: Hoa, quả, hạt có chức năng gì?

Trả lời:

- Hoa là cơ quan sinh sản của cây. Hoa có chức năng tạo ra quả và hạt.

- Quả có chức năng tạo ra hạt.

- Hạt có chức năng duy trì giống nòi, tạo ra cây mới.

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 12 trang 70 Câu 2:Vì sao người ta cần giữ lại hạt giống?

Trả lời:

Người ta cần giữ lại hạt giống vì hạt có chức năng duy trì giống nòi, tạo ra cây mới.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 12 trang 70 Câu hỏi

Xem thêm lời giải bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tự nhiên và xã hội lớp 3 bộ sách Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên