Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 22: Bề mặt trái đất trang 116, 117, 118

Với lời giải bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 22: Bề mặt trái đất trang 116, 117, 118 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập Tự nhiên và xã hội lớp 3.

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 22: Bề mặt trái đất

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 116 Trò chơi

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 22 trang 116 Câu hỏi: Kể tên các màu có trên quả địa cầu.

Trả lời:

Quảng cáo

Các màu có trên quả địa cầu: đỏ, cam, vàng, xanh cây, xanh trời.

1. Các châu lục và đại dương

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 116 Quan sát

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 22 trang 116 Câu 1: Hãy kể tên những người họ hàng mà mà bạn biết. Trong đó, ai thuộc họ hàng bên bố, ai thuộc họ hàng bên mẹ?

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 22 trang 116 Quan sát

Trả lời:

Quảng cáo

- Màu đỏ: núi

- Màu cam: cao nguyên

- Màu vàng: đồi

- Màu xanh cây: đồng bằng

- Màu xanh trời: biển, đại dương

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 22 trang 116 Câu 2: Hãy chỉ trên quả địa cầu: phần nước (biển, đại dương) và phần đất (đồng bằng, đồi, cao nguyên, núi).

Trả lời:

Quảng cáo

Học sinh chỉ trên quả địa cầu.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 22 trang 116 Quan sát

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 116 Thực hành

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 22 trang 116 Câu 1: Tìm và nói tên các châu lục và đại dương.

Trả lời:

Quảng cáo

- Các châu lục: châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Đại Dương, châu Phi, châu Nam Cực.

- Các đại dương: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương.

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 22 trang 116 Câu 2: Việt Nam nằm ở châu lục nào?

Trả lời:

Việt Nam nằm ở châu Á.

2. Một số dạng địa hình trên bề mặt Trái Đất

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 117 Quan sát

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 22 trang 117 Câu hỏi: Chỉ và nói tên các dạng địa hình trên bề mặt Trái Đất trong sơ đồ dưới đây.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 22 trang 117 Quan sát

Trả lời:

Các dạng địa hình:

- Đại dương

- Núi

- Suối

- Biển

- Sông

- Đồng bằng

- Hồ

- Đồi

- Cao nguyên.

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 117 Câu hỏi

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 22 trang 117 Câu hỏi: Kể tên một số biển, hồ, sông, suối, núi, đồi, cao nguyên, đồng bằng mà em biết.

Trả lời:

- Biển: biển Đông, biển Cửa Lò, biển Nha Trang,…

- Hồ: hồ Gươm, hồ Tây, hồ Ba Bể,…

- Sông: Sông Hồng, sông Cửu Long, sông Lam, 

- Suối: Suối Yến,..

- Núi: núi Phan – xi – păng, núi Yên Tử,…

- Đồi: Đồi chè Tân Cương, …

- Cao nguyên: cao nguyên đá Đồng Văn, cao nguyên Lâm Viên,..

- Đồng bằng: Đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 22 trang 117 Câu hỏi

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 118 Quan sát

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 22 trang 118 Câu hỏi: Chỉ vào hình và cho biết đâu là biển, hồ, sông, suối, núi, đồi, cao nguyên, đồng bằng.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 22 trang 118 Quan sát

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 22 trang 118 Quan sát

Trả lời:

1. Suối

2. Sông

3. Hồ

4. Biển

5. Núi

6. Đồi

7. Cao nguyên

8. Đồng bằng

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 118 Câu hỏi

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 22 trang 118 Câu hỏi: Nơi em ở có những dạng địa hình nào?

Trả lời:

Nơi em ở có những dạng địa hình: Đồng bằng, hồ, núi, biển, sông.

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 118 Thực hành

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 22 trang 118 Câu hỏi: Vẽ hoặc sưu tầm một số hình ảnh về các dạng địa hình.

Trả lời:

- Sông

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 22 trang 118 Thực hành

- Biển

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 22 trang 118 Thực hành

- Hồ

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 22 trang 118 Thực hành

- Suối

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 22 trang 118 Thực hành

- Núi

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 22 trang 118 Thực hành

- Đồi

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 22 trang 118 Thực hành

- Cao nguyên

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 22 trang 118 Thực hành

- Đồng bằng

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 22 trang 118 Thực hành

Xem thêm lời giải bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tự nhiên và xã hội lớp 3 bộ sách Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên