Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 5: Một số hoạt động kết nối với xã hội của trường học trang 25, 26, 27, 28

Với lời giải bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 5: Một số hoạt động kết nối với xã hội của trường học trang 25, 26, 27, 28 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập Tự nhiên và xã hội lớp 3.

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 5: Một số hoạt động kết nối với xã hội của trường học

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 25 Chỉ dẫn hoạt động

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 5 trang 25 Câu hỏi: Hãy kể tên những người họ hàng mà mà bạn biết. Trong đó, ai thuộc họ hàng bên bố, ai thuộc họ hàng bên mẹ?

Trả lời:

Quảng cáo

Một số hoạt động do nhà trường tổ chức mà em đã được tham gia:

- Lễ kỉ niệm ngày thành lập trường

- Cuộc thi Hội khỏe phù đổng.

- Hoạt động chung tay ủng hộ đồng bào vùng sâu cùng xa, vũng lũ lụt, ảnh hưởng chất độc da cam, hội người mù…

- Hoạt động mít tinh kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

- Hoạt động văn nghệ.

- Kỉ niệm các ngày lễ lớn như 30/4,…

-….

1. Hoạt động kết nối với xã hội của trường học và ý nghĩa của hoạt động đó

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 25 Quan sát

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 5 trang 25 Câu hỏi: Kể tên, nêu ý nghĩa của các hoạt động của trường học trong các hình dưới đây.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 5 trang 25 Quan sát

Trả lời:

Quảng cáo

- Hình 1: Lễ kỉ niệm ngày thành lập quân đội nhân nhân Việt Nam.

→ Ý nghĩa: 

+ Thể hiện sự tôn vinh, niềm tự hào về một sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại.

+ Tuyên truyền, nhắc nhở các thế hệ học sinh về lịch sử.

+ Tăng thêm hiểu biết cho học sinh.

+ Truyền lại tình yêu nước, niềm tự hào qua bao thế hệ.

- Hình 2: Thăm các gia đình thương binh liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng.

→ Ý nghĩa:

+ Thể hiện sự tôn tinh đối với các anh hùng dân tộc.

+ San sẽ nỗi mất mát đối với gia đình các anh hùng dân tộc.

+ Tuyên truyền, tăng thêm hiểu biết và lòng yêu nước cho học sinh.

- Hình 3: Quyên góp sách ủng hộ học sinh vùng bão lụt.

→ Ý nghĩa:

+ Thể hiện truyền thống đùm bọc, đoàn kết của người Việt Nam.

+ Giúp đỡ các học sinh vùng bào lụt có thể được đi học.

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 25 Câu hỏi

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 5 trang 25 Câu hỏi: Kể tên một số hoạt động kết nối với xã hội của trường em. Những hoạt động đó thường diễn ra vào dịp nào?

Trả lời:

Quảng cáo

- Một số hoạt động kết nối với xã hội của trường em:

+ Ngày chủ nhật xanh: vệ sinh trường học, đường làng ngõ xóm

Giúp đỡ người khó khăn, già neo đơn, người vô gia cư

Quyên góp ủng hộ vũng lũ lụt khó khăn, người bị chất độc da cam,….

+ Tổ chức cuộc thi thời trang về tái chế. Sáng tạo ra những bộ đồ mới từ việc tái chế rác thải

+ Tuyên truyền các buổi tuyên truyền để góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường,…

+ Tổ chức đi thăm, giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng.

+…..

- Những hoạt động đó thường diễn ra vào dịp cuối tuần, lễ, tết, 30/4, 1/5, 22/12,….

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 26 Quan sát

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 4 trang 26 Câu hỏi: Hãy kể về các việc làm để hưởng ứng Giờ Trái Đất trong những hình dưới đây.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 5 trang 26 Quan sát

Trả lời:

Quảng cáo

- Hình 1: Hoạt động văn nghệ

- Hình 2: Tổ chức tuyên truyền, kêu gọi hưởng ứng và hành động.

- Hình 3: Hoạt động vẽ tranh.

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 26 Câu hỏi

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 5 trang 26 Câu 1: Nêu ý nghĩa của các việc làm để hưởng ứng Giờ Trái Đất.

Trả lời:

Ý nghĩa của các việc làm để hưởng ứng Giờ Trái Đất:

- Tiết kiệm điện để bảo vệ Trái Đất.

- Nâng cao ý thức mọi người có trách nhiệm bảo vệ Trái Đất.

- Nâng cao đoàn kết.

-….

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 5 trang 26 Câu 2: Nói về một số việc làm của em để hưởng ứng Giờ Trái Đất.

Trả lời:

- Tham gia các chương trình, hoạt động tuyên truyền về giờ Trái Đất.

- Tuyên truyền với bố mẹ, gia đình, mọi người về giờ Trái Đất.

- Thực hiện giờ Trái Đất.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 5 trang 26 câu hỏi

2. Sự tham gia của học sinh trong hoạt động kết nối với xã hội của trường học

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 27 Quan sát

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 5 trang 27 Câu hỏi: Giới thiệu và nhận xét về sự tham gia của học sinh trong Ngày hội An toàn giao thông ở các hình dưới đây.

Trả lời:

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 5 trang 27 Quan sát

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 5 trang 27 Quan sát

- Tranh 1: Xem biểu diễn văn nghệ

- Tranh 2: Tham gia trò chơi

- Tranh 3: Lắng nghe kiến thức về an toàn giao thông.

- Tranh 4: Tham gia ngày hội an toàn giao thông.

- Tranh 5: Tham gia hùng biện an toàn giao thông.

=> Nhận xét: các em rất vui vẻ, hào hứng và nhiệt tình tham gia.

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 27 Câu hỏi

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 5 trang 27 Câu hỏi:Kể các việc em đã làm để hưởng ứng Ngày hội An toàn giao thông ở trường và nói về một trong những việc làm đó.

Trả lời:

- Các việc em đã làm để hưởng ứng Ngày hội An toàn giao thông ở trường:

+ Tham gia biểu diễn văn nghệ.

+ Tham gia chơi trò chơi

+ Tham gia hùng biện về an toàn giao thông

- Em đã tham gia chơi trò chơi cùng các bạn. Các trò chơi như xử lý tình huống,…. Mọi người đều rất hào hứng và nhiệt tình tham gia trả lời. Kết quả là đội em đã giành giải nhất.

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 28 Thực hành

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 5 trang 28 Câu 1: Chọn một hoạt động kết nối với xã hội mà trường em đã tổ chức và thảo luận theo gợi ý sau.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 5 trang 28 Thực hành

Trả lời:

- Tên hoạt động: quyên góp ủng hộ hội người mù.

- Ý nghĩa hoạt động:

+ Giúp đỡ hội người mù về cả vật chất lẫn tinh thần.

+ Thể hiện tinh thần đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau của người Việt Nam.

+ Nâng cao tình yêu thương cho học sinh.

- Những việc em và các bạn đã tham gia: tham gia hoạt động tuyên truyền, lắng nghe, chia sẻ, tham gia quyên góp ủng hộ tiền.

- Nhận xét sự tham gia của các bạn: các bạn tham gia rất nhiệt tình, năng nổ.

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 5 trang 28 Câu 2: Chia sẻ kết quả thảo luận với cả lớp.

Trả lời:

Học sinh chia sẻ kết quả thảo luận với cả lớp.

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 28 Thực hành

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 5 trang 28 Câu hỏi: Hãy tự đánh giá việc tham gia của em trong hoạt động kết nối với xã hội theo gợi ý dưới đây và chia sẻ với bạn.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 5 trang 28 Thực hành

Trả lời:

Tên hoạt động

Việc làm

Tự nhận xét

Ngày hội An toàn giao thông

Tham gia hoạt động văn nghệ

Tốt

Tham gia hoạt động lắng nghe

Tốt

Tham gia hùng biện

Tốt

Ngày hội giờ Trái Đất

Tham gia hoạt động văn nghệ

Tốt

Tham gia hoạt động kêu gọi hưởng ứng

Tốt

Tham gia vẽ tranh

Tốt

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 5 trang 28 Thực hành

Xem thêm lời giải bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tự nhiên và xã hội lớp 3 bộ sách Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên