Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 23: Trái đất trong hệ mặt trời trang 119, 120, 121, 122, 123, 124

Với lời giải bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 23: Trái đất trong hệ mặt trời trang 119, 120, 121, 122, 123, 124 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập Tự nhiên và xã hội lớp 3.

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 23: Trái đất trong hệ mặt trời

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 119 Chỉ dẫn hoạt động

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 23 trang 119 Câu hỏi: Vì sao trên Trái Đất có ngày và đêm?

Trả lời:

Quảng cáo

Trái Đất có ngày và đêm vì Trái Đất vừa chuyển động quanh Mặt Trời, vừa chuyển động quanh mình nó. Tại một nơi trên Trái Đất, khoảng thời gian được Mặt Trời chiếu sáng là ngày, khoảng thời gian không được chiếu sáng là đêm.

1. Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 119 Quan sát

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 23 trang 119 Câu 1: Chỉ và nói tên các hành tinh trong hệ Mặt Trời ở sơ đồ dưới đây.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 23 trang 119 Quan sát

Trả lời:

Quảng cáo

Học sinh chỉ và nói tên các hành tinh trong hệ Mặt Trời ở sơ đồ:

Mặt trời, Thủy tinh, Kim tinh, trái đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 23 trang 119 Câu 2: Từ Mặt Trời ra xa dần, Trái Đất là hành tinh thứ mấy?

Trả lời:

Quảng cáo

Từ Mặt Trời ra xa dần, Trái Đất là hành tinh thứ 3.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 23 trang 119 Quan sát

2. Chuyển động của Trái Đất

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 120 Quan sát

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 23 trang 120 Câu hỏi: Hãy kể tên những người họ hàng mà mà bạn biết. Trong đó, ai thuộc họ hàng bên bố, ai thuộc họ hàng bên mẹ?

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 23 trang 120 Quan sát

Trả lời:

Quảng cáo

Học sinh chỉ và nói chiều chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời trên sơ đồ: Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một đường gần tròn theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 23 trang 120 Quan sát

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 120 Thực hành

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 23 trang 120 Câu hỏi:

Tìm hiểu chuyển động của Trái Đất quanh mình nó.

- Đọc thông tin và trả lời câu hỏi.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 23 trang 120 Thực hành

- Xoay quả địa cầu theo chiều Trái Đất chuyển động quanh mình nó.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 23 trang 120 Thực hành

Trả lời:

- Nếu nhìn từ cực Bắc xuống, Trái Đất chuyển động quanh mình nó ngược chiều kim đồng hồ. 

- Học sinh xoay quả địa cầu theo chiều Trái Đất chuyển động quanh mình nó.

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 121 Thực hành

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 23 trang 121 Câu hỏi: Chỉ và nói chiều chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và chiều chuyển động của Trái Đất quanh mình nó trên sơ đồ.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 23 trang 121 Thực hành

Trả lời:

Học sinh chỉ và nói chiều chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và chiều chuyển động của Trái Đất quanh mình nó trên sơ đồ:

- Chiều chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời: ngược chiều kim đồng hồ.

- Chiều chuyển động của Trái Đất quanh mình nó: từ Tây sang Đông, ngược chiều kim đồng hồ.

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 121 Trò chơi

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 23 trang 121 Câu hỏi:

“Mặt Trời và Trái Đất”

Một bạn đóng vai Mặt Trời. Một bạn cầm quả địa cầu vừa di chuyển xung quanh “Mặt Trời”, vừa xoay quả địa cầu để thể hiện chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và chuyển động của Trái Đất quanh mình nó.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 23 trang 121 Trò chơi

Trả lời:

Học sinh tham gia trò chơi.

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 122 Thực hành

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 23 trang 122 Câu hỏi: Tìm hiểu vì sao có ngày và đêm.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 23 trang 122 Thực hành

Trả lời:

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 23 trang 122 Thực hành

- Mặt Trời không chiếu sáng toàn bộ bề mặt Trái Đất cùng một thời điểm. Vì Trái Đất có dạng hình cầu.

- Phần được mặt trời chiều sáng là ban ngày, phần không được chiếu sáng là ban đêm.

- Sự thay đổi ngày và đêm kế tiếp nhau liên tục.

3. Chuyển động của Mặt Trăng quang Trái Đất

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 123 Quan sát

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 23 trang 123 Câu hỏi: Chỉ chiều chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 23 trang 123 Quan sát

Trả lời:

Học sinh chỉ chiều chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất: chuyển động ngược chiều kim đồng hồ

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 23 trang 123 Quan sát

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 123 Trò chơi

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 23 trang 123 Câu hỏi:

“Mặt Trời và Trái Đất”

Một bạn đóng vai Mặt Trời. Một bạn cầm quả địa cầu vừa di chuyển xung quanh “Mặt Trời”, vừa xoay quả địa cầu để thể hiện chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và chuyển động của Trái Đất quanh mình nó.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 23 trang 123 Trò chơi

Trả lời:

Học sinh tham gia trò chơi.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 23 trang 123 Trò chơi

Tự nhiên xã hội lớp 3 trang 124 Thực hành

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 23 trang 124 Câu 1: Hãy chỉ và nói với bạn về chuyển động của Trái Đất, Mặt Trăng trong sơ đồ dưới đây.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 23 trang 124 Thực hành

Trả lời:

Học sinh chỉ và nói với bạn về chuyển động của Trái Đất, Mặt Trăng trong sơ đồ.

Giải Tự nhiên xã hội lớp 3 Bài 23 trang 124 Câu 2 Đóng vai nhà du hành vũ trụ, giới thiệu với các bạn về Trái Đất, Mặt Trăng và Mặt Trời.

Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều Bài 23 trang 124 Thực hành

Trả lời:

Học sinh đóng vai nhà du hành vũ trụ, giới thiệu với các bạn về Trái Đất, Mặt Trăng và Mặt Trời.

Xem thêm lời giải bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tự nhiên xã hội lớp 3 hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tự nhiên và xã hội lớp 3 bộ sách Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên